COMUNICAT POLICIA LOCAL ONDARA – SANT ANTONI DIUMENGE 19 GENER 2020

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració de Sant Antoni el proper diumenge 19 de gener 2020, estarà prohibit l’estacionament als carrers General Bosch (a partir del Prado), V.A.Estellés i la zona del balcó del Prado i voltants. Així, es restringirà l’accés de vehicles al C/ General Bosch des de les 10:00h, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu de la cercavila que recorrerà el poble, també estarà prohibit l’estacionament en alguns carrers del seu recorregut, sent el C/ Roser i el C/ Sant Vicent.

Així mateix, a partir de les 11:30h es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la cercavila. Aquests carrers seran:

AV DR FLEMING, C/DOLORS, C/JAUME I, C/RAMÓN Y CAJAL, AV MARINA ALTA, C/SANT JAUME, C/ROSER, C/SANT VICENT, PÇA CONVENT I ZONA PRADO.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

LA PISCINA MUNICIPAL D’ONDARA ROMANDRÀ TANCADA FINS A NOU AVÍS PELS PROBLEMES CAUSATS AL DESEMBRE PEL VENT

SINMA està treballant des que es va tancar la instal·lació perquè puga obrir les seues portes amb total seguretat per als usuaris quan siga possible

Ondara, 15.01.20. La Piscina Municipal d’Ondara no es reobrirà de moment fins nou avís, mentre duren els treballs de reparació. L’Ajuntament d’Ondara, a través de l’empresa municipal SINMA (encarregada de la gestió de la piscina) està treballant des que es va tancar la instal·lació perquè puga obrir les seues portes amb total seguretat per als usuaris quan siga possible.

La piscina roman tancada i sense oferir servei després dels danys patits en la matinada del passat 22 de desembre 2019, per les fortes ratxes de vent que van superar els 100 km/h, i que van afectar tant la coberta de la piscina com a les portes de vidre dels laterals. Els danys a la instal·lació van ser greus i les tasques de reparació són més complicades d’allò que s’havia previst en un primer moment; a més de requerir materials i plaques de la coberta realitzades a mesura; amb els seus consegüents processos de contractació.

piscina obres (1)

Des de l’empresa municipal SINMA s’informa que tan prompte com com siga possible es reiniciaran les activitats, i per a això s’avisarà personalment als usuaris. Respecte a les classes de natació, es recuperaran quan siga possible o s’indicarà forma de reembossament si és procedent, quan torne a prestar servei la piscina.

Tant des de l’Ajuntament com des de l’empresa municipal es demana als usuaris comprensió i paciència, indicant que des del primer moment s’està treballant per a solucionar un problema de força major aliè a la seua gestió.

ES REPRÉN EL PROJECTE D’ALUMNAT ACTIU A L’IES XEBIC D’ONDARA; UN PROJECTE PIONER A LA COMARCA

ALUMNAT ACTIU IES XEBIC

Ondara, 14.01.20. Després de les vacances de Nadal, s’ha reprès el projecte de l’Alumnat Actiu a l’IES Xebic d’Ondara, que ja es duia a terme a Ondara des de la incorporació del tècnic de Joventut.

Aquest és un projecte pioner a la Marina Alta que ve desenvolupant-se a Ondara des del 2017 gràcies a la bona predisposició de l’IES Xebic i que va agafant cada vegada més sentit. En aquest projecte participen els delegats i les delegades de tots els cursos de l’IES Xebic, el tècnic de joventut de l’Ajuntament d’Ondara i el vicedirector de l’IES. Consisteix a donar veu als/les alumnes per tal que facen les seues propostes de cara a l’Ajuntament d’Ondara, al igual que també de cara al centre educatiu.

A més, des del Centre d’Informació Juvenil d’Ondara s’aprofita per tal de difondre activitats i propostes juvenils. Des que es du a terme aquesta acció s’ha incrementat el nombre de persones que participen en diferents activitats juvenils que s’organitzen des de l’Ajuntament o des de la Xarxa Jove Comarcal.

BASES PER AL IV PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO “FESTACARRER D’ONDARA 2020”

BASES IV CONCURS PIANO_01

BASES IV CONCURS PIANO

BASES PER AL IV PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO “FESTACARRER D’ONDARA 2020”

L’Ajuntament d’Ondara i d’Ondara Colla de dolçaines i tabals, convoquen el IV Premi de Composició per a Dolçaina i Piano. Amb la finalitat de fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.

La present convocatòria es regularà per les següents Bases:

La composició serà per a dolçaina dolçaina (en Sol) i piano.

Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina descrites en la fitxa tècnica.

Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acompleixen els següents requisits:

Ser originals de l’autor que les presenta. Ser inèdites.

No haver estat interpretades, ni gravades amb anterioritat.

Es valorarà que les obres tinguen elements de música popular valenciana. 5.Documentació a presentar:

3 còpies de la partitura, en un sobre, sota un lema. 2 còpies de les parts (Dolçaina i Piano)

Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat amb el mateix lema amb:

-Document on apareixerà la identificació del concursant amb adreça, telèfon, e- mail i breu currículum.

-Declaració jurada del compositor manifestat l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 24 d’abril de 2020. Aquests s’enviaran a l’Ajuntament d’Ondara, Departament de Cultura, Plaça del convent n.º 2, 03760 Ondara (Alacant). Caldrà indicar en el sobre IV Premi per a Dolçaina i Piano Festacarrer d’Ondara.

Finalitzat el termini d’admissió, un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presentades, un màxim de tres obres, que seran les finalistes. En cas de no haver-se’n presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.

Les obres seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David González en la Casa de Cultura d’Ondara el divendres 5 de juny.

La dotació dels premis serà la següent:

Un Primer Premi: 1.250 € concedit per l’Ajuntament d’Ondara.

Un Premi del públic dotat amb 500€ concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues decisions seran inapel·lables.

El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions honorífiques que considere oportunes, sense dotació econòmica.

Els autors podran passar a retirar els treballs presentats i no premiats a la Casa de Cultura d’Ondara, passats dos mesos des de la publicación de la resolució del jurat. En cas contrari, els treballs quedaran en poder de l’entitat convocant que els utilitzarà per als fins de promoció i divulgació que considere oportuns.

La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes les seues bases.

CARACTERÍSTIQUES DE LA DOLÇAINA:

TESSITURA

L’extensió en so real és des del La 4 fins al Mi 6. en comptades ocasions s’utilitza el Fa# 6, i sempre ben preparat, lligat i en progressió de graus conjunts.

LECTOESCRIPTURA MUSICAL.

La música per a dolçaina sempre s’escriu en clau de Sol. A nivell d’escriptura musical el nostre instrument s’anomena dolçaina en Sol, és un instrument transpositor, les partitures escrites correctament per a dolçaina estan transportades per a instrument en sol, així doncs, la nota més greu és el Re escrit davall del pentagrama i la nota més aguda el La situat en la primera línia addicional damunt del pentagrama.

Per tant, sempre que no s’especifique el contrari, en els següents apartats quan s’esmenta el nom de notes i/o de tonalitats, es fa referència a les especifiques de la dolçaina (en sol) i no a les notes reals (en Do).

ACÚSTICA

El so del nostre instrument és penetrant i de gran potència. Fins fa pocs anys la seua activitat s’ha esdevingut exclusivament als carrers i places de molts pobles i ciutats i ha esdevingut protagonista de grans concentracions de públic al si de festes i costums de les nostres comarques. Per aquest motiu és lògic que, en la seua contínua evolució, s’apreciara i es desenvolupara de manera especial la seua potència sonora. Pel fet d’utilitzar la canya doble i el tub cònic, el so de la dolçaina pot assemblar-se bàsicament al de l’oboè o la xirimia; no obstant, hi ha notables diferències tot i que el nostre instrument produïx sons en una tessitura aguda, té una gran personalitat tímbrica per causa de la gran riquesa en harmònics que posseeix. En determinades condicions d’audició també pot assemblar-se al saxo soprano o a la trompeta. El domini de l’afinació es basa en combinacions de posicions digitals sobre 8 orificis (set davanters i un altre posterior), i en subtils canvis en la pressió de l’aire i en l’embocadura.

REGISTRES

L’àmbit acústic de la dolçaina es divideix en dos registres que es diferencien pel timbre i per la manera de produir-se.

Registre mitjà: el so és natural. És el més descansat i relaxat. Comprèn la primera octava. Des del Re greu (La 4 en concert) fins al Re agut (La 5 en concert). La seua afinació és relativament senzilla.

Registre agut: són els primers harmònics de les notes naturals que es produeixen per un augment de la pressió de la columna d’aire. L’afinació n’és molt complicada i l’execució n’és més difícil i cansada. Mantenir aquest registre durant un cert període de temps és vertaderament esgotador i la seua execució pot esdevenir impossible. Se situa en la segona octava, des del Mi agut (Si 5 en concert) fins al La agut (Mi 6 en concert).

ALTERACIONS

Tot i que la dolçaina no és un instrument concebut per a produir cromatismes, en l’actualitat se’n pot aconseguir l’execució, però no només mitjançant una tècnica molt complexa i difícil, amb evidents canvis de timbre i de volum. Les alteracions amb un so clar i potent, i alhora senzilles d’executar són: Do# i Re# de la primera octava. Amb un so més apagat, de major dificultat i amb una gra disminució de la potència sonora trobem: Fa natural, Sib/La#, Sol#/Lab de la primera octava i de la segona octava; Fa natural, Re#/Mib i Sol#/Lab.

TONALITATS

Les tonalitats més utilitzades a causa de la seua menor dificultat són: Sol Major i Re Major, ja que el Fa# i el Do# es produeixen de forma natural. També el Mi menor, ja que el Re# de la primera octava és una alteració senzilla. Amb certa dificultat es troba el Do Major, ja que el Fa Natural no es

produeix de manera natural, i dins de l’escala natural de la dolçaina està considerat om una alteració, d’altra banda, no existeix la tònica inferior (Do greu). Difícils; Si menor, Sol menor, La Major i La menor. Molt difícils; Mi Major, Re menor, Fa# menor, Do # menor, Fa Major, Mib Major, Do menor i Sib Major. De màxima dificultat són totes les altres tonalitats.

DINÀMICA

El so del nostre instrument té una gran potència, això vol dir que tocar fort és allò habitual. Amb les tècniques d’interpretació actuals es pot aconseguir efectes de dinàmica, però es tracta d’una activitat molt difícil, complica enormement l’afinació i origina la pèrdua de timbre. En conseqüència, cal tenir en compte els següents aclariments, si es vol traure el màxim profit de la interpretació i de l’expressió:

No s’han d’utilitzar mai els canvis dinàmics en el segon registre (del MI al La aguts). Aquestes notes sempre sonen fortes i sols amb molta dificultat es pot apaivagar i enfosquir lleugerament el seu so.

Al nostre instrument, a diferència del que passa amb altres, baixar la potència sonora implica un enorme esforç físic en l’embocadura i la utilització d’una tècnica de gra dificultat i complexitat. Cal anar amb compte i no acumular dificultats.

Sols es pot garantir l’èxit en la gamma des d’un ff fins a un mp.

No s’ha d’abusar dels canvis sobtats.

ARTICULACIÓ

L’articulació de l’instrument és molt limitada si la comparem amb la resta d’instruments de la seua família. Per això i per raons tècniques com ara la impossibilitat de realitzar el doble i/o triple picat, l’execució n’és lenta. Per a interpretar a elevada velocitat, cal recórrer a les combinacions de lligats, tenint en compte la dificultat que comporta el canvi d’octava i en la major part de les ocasions la seua impossibilitat. Una de les peculiaritats del nostre instrument és que l’emissió natural i més fàcil del so s’origina articulant el principi i el final de la nota, mentre que en els altres instruments de vent resulta més normal l’emissió sense articulació.

DIGITACIÓ

Les principals característiques en la digitació són gairebé les mateixes que pot tenir qualsevol instrument de vent i fusta sense claus. Sols cal considerar que les posicions de Fa natural, Sib/La#, Lab/Sol#, dificulten enorme-ment la execució a certes velocitats. També cal tindre en compte els canvis de registre, ja que el nostre instrument no té claus o posicions digitals per tal de canviar d’octava, per la qual cal recórrer a la pressió de l’aire i de l’embocadura. Aquestes circumstàncies, lligades a la dificultat de l’afinació fa que no es puga exigir un virtuosisme semblant al dels altres instruments cultes, com l’oboè o el clarinet.

RESISTENCIA

La dolçaina és un instrument musical que ocasiona ràpidament la fatiga física i psicològica de l’intèrpret, molt més ràpidament que els instruments de metall. Això s’esdevé sobretot a causa de les seues característiques. Com que es tracta d’un instrument curt, ofereix poca resistència al pas de l’aire i exigeix per tant l’ús d’una gran quantitat i pressió. La canya que s’hi empra és una de les majors i més dures de les de la família dels oboès, per la qual cosa cal exercir una gran pressió sobre ella per poder manipular el so. No obstant, la resistència augmenta progressivament a mesura que l’obra posseeix menys aguts, nombroses i abundats respiracions, compassos d’espera i menor dinàmica, així com quan s’evita-sempre que siga possible- les alteracions difícils.

*Elaborada per Xavier Richart, professor titular de dolçaina al conservatori municipal «José Iturbi» de València.

ONDARA PRESENTA EL IV PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO – FESTACARRER 2020 AMB UN RECITAL

presentacio premi composicio festacarrer (1)presentacio premi composicio festacarrer (2)

Com a novetat, s’atorgarà en aquesta edició el premi del públic (dotat amb 500 euros i concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters), a través de votacions in situ; a més s’ha augmentat la dotació i el primer premi serà de 1.250 euros concedit per l’Ajuntament d’Ondara

Ondara 14.01.20. Divendres passat 10 de gener es va celebrar en la Casa de Cultura d’Ondara, emmarcada en la programació de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, la presentació del IV Premi de Composició per a dolçaina i piano “Festacarrer” d’Ondara 2020. Un certamen de composició musical que és únic al País Valencià per les seues característiques, en tractar-se de composicions originals per a la dolçaina i el piano.

presentacio premi composicio festacarrer (5) presentacio premi composicio festacarrer (6)

La presentació del Premi de Composició Festacarrer 2020, que enguany compleix la seua 4a edició, va anar a càrrec de Josep Alemany a la dolçaina i David González al piano. Els músics van interpretar diferents peces compostes per a dolçaina i piano; «Les noses del manyà» de José Rafael Pascual Vilaplana; «Mariona» de Begoña González; «Amor a mort» d’Enric Montsant; i «Valencianies» de David Posteguillo Moscardó (autor guanyador del premi de la tercera edició del certamen en 2019). A més es va interpretar el bis “Lágrimas negras” (música llatina).

presentacio premi composicio festacarrer (3) presentacio premi composicio festacarrer (4)

El recital del divendres va ser molt aplaudit pel públic assistent. Des de l’organització s’ha aprofitat per a agrair als participants la seua presència, destacant que es va tractar d’un públic molt variat, i que aquest premi de composició cada vegada compta amb més participació; de fet, a l’última edició es van presentar 6 composicions a aquest premi; segons Josep Alemany, són moltes obres per a un premi d’aquestes característiques i dificultat, per un instrument complicat com és la dolçaina.

Respecte a la nova edició del IV Premi de Composició per a dolçaina i piano “Festacarrer” d’Ondara 2020, cal destacar que les obres guanyadores es presentaran en la 25a edició del Festacarrer 2020, que se celebrarà a principis del mes de juny. Com principal novetat, s’atorgarà en aquesta edició per primera vegada el premi del públic (dotat amb 500 euros i concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters), a través de votacions in situ en la mateixa presentació. Quant a les bases del premi, cal destacar que s’ha augmentat la dotació dels premis, i el primer premi serà de 1.250 euros concedit per l’Ajuntament d’Ondara. Les obres seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David González a la Casa de Cultura d’Ondara el divendres 5 de juny. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 24 d’abril de 2020. Aquests s’enviaran a l’Ajuntament d’Ondara, Departament de Cultura, Plaça del convent n.º 2, 03760 Ondara.

BASES IV CONCURS PIANO BASES IV CONCURS PIANO_01

ONDARA CELEBRARÀ LA TRADICIONAL BENEDICCIÓ D’ANIMALS AQUEST DIUMENGE 19 DE GENER 2020

sant antoni ondara 2019 (7)

El dissabte 18, els Festers del Crist 2020 organitzen el sopar i foguera de Sant Antoni

El dissabte també eixiran els Carreters en cercavila des de l’Aulari, i faran una ruta per arreplegar mobles de fusta menuts per a la foguera

Ondara, 14.01.20. La celebració de la tradicional Benedicció d’Animals a Ondara en honor a Sant Antoni tindrà lloc aquest diumenge 19 de gener de 2020; un acte que estarà organitzat per l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Anna i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis.

Any rere any, són centenars les persones que es congreguen al Prado perquè els seus animals i mascotes siguen beneïts. Hi haurà una concentració de cavalls al costat del Prado, per a realitzar una cercavila des de les 12 hores pels carrers del poble. Paral·lelament, a les 12 hores serà la missa, i a la seua finalització, s’arreplegarà la imatge de Sant Antoni en l’Església, i es traslladarà enfront del Prado, perquè el rector d’Ondara procedisca a la popular benedicció d’animals. Es tracta una tradició molt arrelada a Ondara.

sant antoni ondara 2019 (1)sant antoni ondara 2019 (2) sant antoni ondara 2019 (3)sant antoni ondara 2019 (4)

D’altra banda, els Festers del Crist 2020 han organitzat per a aquest dissabte 18 de gener la celebració de la foguera de Sant Antoni i sopar tradicional al recinte d’El Prado. Serà a les 21:30 hores (la foguera des de les 20 hores), i hi haurà música i servei de barra. Els tiquets per al sopar es poden adquirir en els Festers del Crist 2020 (20 euros per persona).

79528118_148160559928649_3275534577543675904_o

Quant a la foguera, el dissabte 18 de gener a les 16 hores eixiran els Carreters en cercavila des de l’Aulari, i faran una ruta per arreplegar mobles de fusta menuts que la gent podrà deixar en 4 punts: Plaça 9 d’Octubre, Escoleta, Ronda Generalitat i parking del carrer Nacions Sense estat. D’ací aniran a descarregar els mobles en el lloc on es farà la foguera, al costat del Prado. Les persones interessades que tinguen algun moble de fusta per a cremar, poden deixar-ho en algun d’aquests llocs i participar en la foguera, o també el poden portar directament a la foguera.

VALENTES I POSITIVES VAN OFERIR A L’AUDITORI MUNICIPAL D’ONDARA LA NIT DE SAINETS A BENEFICI DE L’AECC

valentes i positives (1)

valentes i positives (8) valentes i positives (9)

Ondara, 13.01.20. Dissabte passat 11 de gener, l’agrupació “Valentes i positives” de Pedreguer va oferir a l’Auditori Municipal d’Ondara la seua nit de sainets, amb la interpretació de dos divertides obres: «El Balneari» i «Sopar del Rei”. Una actuació que va aconseguir omplir de gom a gom l’Auditori Municipal d’Ondara, ja que es van vendre totes les entrades per una bona causa, i és que l’obra es va realitzar a benefici de la Junta Local d’Ondara de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

valentes i positives (2)valentes i positives (3) valentes i positives (4)valentes i positives (5)

Valentes i Positives és un grup de teatre format per una trentena de dones de Pedreguer que han patit càncer, i que aquesta temporada ha tornat tals escenaris amb dos nous muntatges de la guionista i directora Paqui Garcia. Es tracta dels sainets Balneari i Sopar del rei. Aquest és el quart any de gira. Este grup singular va sorgir l’any 2016 amb un doble objectiu: difondre el missatge positiu a través del teatre de que és possible vèncer aquesta malaltia i, a més, recaptar fons per a causes benèfiques. En tres temporades, les seues representacions en diferents pobles de la comarca han aconseguit recaptar una considerable suma de diners lliurats a entitats que lluiten contra el càncer, a més de conscienciar i ser un exemple de superació.

valentes i positives (10) valentes i positives (11)

valentes i positives (6)valentes i positives (7)

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

CRÒNIQUES ESCOLA MUNICIPAL DE BÀSQUET D’ONDARA – JORNADA 11 GENER 2020

BENJAMINS

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 34-14 GATA

Tercera victòria consecutiva que obtenen els nostres benjamins que dona una idea de com estan millorant poc a poc. En aquest partit estigueren més encertats en les entrades a cistella realitzant un brillant primer quart (10-2) i tot i que el partit estigué igualat a partir del segon període, els ondarencs continuaren realitzant un bon joc de passes i controlaren el partit en tot moment.

Ara a millorar aspectes com el rebot i la defensa per a continuar en la seva formació.

IMG-20200111-WA0005 IMG-20200111-WA0004 IMG-20200111-WA0006

ALEVÍ FEMENÍ

EEM ONDARA 52-12 PEDREGUER 09

Aquest dissabte les alevines començaven la segona fasse davant de l’aleví femení de Pedreguer. El partit va començar amb un gran encert cara cistella fent un bon parcial en el marcador. El joc de les nostres era ben bo tant en atac com en defensa. Les jugadores pedregueres no podien quasi penetrar degut a la bona defensa en ajudes de les ondarenques. A la mitja part el partit es va igualar més amb una molt bona reacció de l’equip visitant. Al cap i la fi, en els últims quarts les nostres alevines van demostrar ser un bon equip que pot enfrontar-se davant de qualsevol. L’actitud de les nostres alevines va ser perfecta donant joc a les jugadores més noves. Bé, primer partit guanyat i ara a enfrontar-se fora de casa al Tabernes de la Valldigna. Sempre avant equip!.

ALEVÍ MASCULÍ

EEM ONDARA 26- 54 BENIDORM BLANC

Nou any, nova lliga, nou nivell. Començàvem competint en el nivell més alt i no estavem preparats ni per a eixe ritme, eixa velocitat i eixos contactes. Vam aconseguir aguantar el primer quart en el marcador, però després Benidorm va anar trobant avantage en el marcador que va ens va ser molt difícil remuntar. Una millora defensiva i una millor presa de decisions haguera mostrat un resultat ben diferent. En aquest lliçó apresa comencem la setmana amb força per a treballar per a superar-nos a nosaltres mateixa.

A seguir creixent!!

INFANTIL MASCULÍ

EEM ONDARA 21-62 C.B. BANYERES

Aquest dissabte començàvem nova lliga i nou nivell i en el desenvolupament del partit vam ser conscients de que hi ha encara molt per a treballar per a poder competir amb la intensitat i ritme que aquesta nova competició demana. Ara hi ha que fer-se grans, i anar a poc a poc superant-nos a nosaltres mateixa, amb molt de compromís en cada entrenament. A aprendre d’aquest partit i a treballar de cara els pròxims encontres!

20200111_112707 20200111_112741

IMG-20200113-WA0004

INFANTIL MASCULÍ A

EEM ONDARA 68-53 CA MONTEMAR

Primer partit de la segona fase, en Preferent, on rebíem un club amb enorme tradició de bàsquet a la ciutat d’Alacant, que a més venia de jugar al màxim nivell autonòmic en la primera fase de N1. Aquesta segona fase l’objectiu de l’equip és competir, aprendre i millorar al màxim i en aquest primer partit ho varen aconseguir, tret dels primers 4 minuts a l’inici de partit on el Montemar comença dominant el partit fent-nos un parcial de 0-11. Tanquem el quart amb 5 punts seguits i entrant en partit. A partir d’ací els nostres pugen la intensitat defensiva i comencen a dominar el partit, tot i que en el rebot encara patim degut a la superioritat física del rival arribant al descans amb empat. La segona meitat comença amb poca anotació pels dos equips, però els nostres pugen més el ritme, treballant molt bé en ambdues parts del camp i emportant-se una victòria merescuda de gran mèrit, més tenint en compte que un dels nostres jugadors importants no pot jugar per lesió i tenint que reforçar l’equip amb jugadors de l’infantil B. Gran primer partit dels nostres i primera victòria per demostrar que este equip té caràcter i pot competir davant qualsevol equip.

IMG-20200111-WA0005 (1) IMG-20200111-WA0006 (1)

CADET FEMENÍ B

EEM ONDARA 53 – 51 CB GENOVÉS

Diumenge passat el cadet B va disputar en casa la seua primera jornada en aquesta segona fase de la temporada. Rebien al conjunt valencià de Genovés, el qual no havia tingut molts bons resultats en la primera fase. Les ondarenques van eixir adormides i això va fer que començaren a endarrerides en el marcador. Així i tot, uns bons 3r i 4t quarts, van fer que al descans el marcador es quedara igualat 22 a 22. Després l’encontre va seguir amb ràfegues de punts per part d’ambdós equips fins arribar al final de l’encontre empatades.

La prórroga va decidir el guanyador on el conjunt local, a pesar del nerviosisme del moment, va saber aguantar i treballar bé tant la defensa com l’atac.

CADET FEMENÍ A

CBJ ALCOI 59 – 35 EEM ONDARA

El passat dissabte el Cadet A es desplaçava a Alcoi per a disputar, a priori, un partit complicat. L’Alcoi venia de quedar segon en el seu grup i a més jugaven esta primera jornada en casa. Les ondarenques tenien 3 baixes en la plantilla i van haver de donar el màxim durant tot l’encontre. El partit va estar ben igualat llevat de dos quarts en els que la defensa de les d’Ondara feia aigües. La veritat és que era un partit guanyable i esperem, a la tornada, les d’Ondara puguen emportar-se la victòria i el basquetaverage.

JUNIOR MASCULÍ

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 74-67 BÀSQUET ALTEA

Molt bon partit el que jugaren els euips d´Ondara i Altea que demostraren perquè ocupen les posicions altes de la classificació. L´equip visitant presentà uns jugadors molt més alts que els nostres i entre ells destacà un que superava els 2 metres i fou compicadíssim de defendre prop de l´anella.

El partit estigué molt igualat en tot moment amb petits avantatges per a uns i per als altres. L´Altea dominava i anotava sota les anelles però els nostres jugadors responien amb ràpides penetracions individuals i amb un gran encert des del triple (12 n´aconseguiren) que al cap i a la fi fou el que permetré no perdre-li la cara al partit i arribar als 3 minuts finals igualats. En eixos minuts finals els ondarencs defeneren com mai, es feren forts sota l´anella (tasca que pareixia impossible per la diferència d´alçada) i amb un gran encert en atac realitzaren un parcial de 7-2 per endur-se la victòria.

Gran partit d´ambdós equips que fèu les delícies del nombrós públic que acudí al pavelló, tan local com visitant, que donà un ambient genial.

Jugaren i anotaren: Andreu, Alberto 5, Pau 28, Vicente 2, Arturo, Adrian 6, Rubén 14, Joan Crespo i Sergi 18.

IMG-20200111-WA0008 IMG-20200111-WA0009

* Nota premsa Macma* El 31 de gener acaba el període d’inscripció al II Concurs Jóvens promeses de la Marina Alta

* Nota premsa Macma*

El 31 de gener acaba el període d’inscripció al II Concurs Jóvens promeses de la Marina Alta

II Concurs de Jóvens Promeses Marina Alta

Fins al 31 de gener de 2020 els i les joves de la comarca tindran de temps per inscriure’s en la segona edició del concurs Jóvens Promeses organitzat per la Xarxa Jove Marina Alta. Cal recordar que la nova edició de la convocatòria està dedicada a les modalitats de cant, balls urbans, monòlegs, microteatre, curtmetratge i, com a novetat enguany, la màgia. El premi al millor candidat o candidata en cada modalitat és de 250€ tal com s’indica a les bases que poden consultar-se als Centres d’Informació Juvenil de la comarca, així com a la seu de la MACMA.

Des de la Xarxa Jove Marina Alta, tal com va matisar en roda de premsa el president de l’organisme Aitor Llobell, s’anima a la joventut de la comarca a que hi participe en les modalitats que la convocatòria ofereix. I és que després de vora tres anys de funcionament, la Xarxa Jove ha consolidat propostes com el concurs de talents i ha posat en valor la importància de desenvolupar polítiques conjuntes en matèria de Joventut entre els municipis de la comarca. De fet, aquesta nova edició del concurs de talents es plantejàper potenciar el projecte inicial i promoure novament la dinamització dels joves i les joves de la Marina Alta.