EL PINTOR D’ONDARA ANTONIO TORRES EXPOSA EN ATLANTA (EUA) COINCIDINT AMB ELS SEUS 25 ANYS DE CARRERA

cartell expo antonio torres

Ondara, 16.01.19. El pintor establit a Ondara, Antonio Torres, celebra 25 anys de carrera dedicada a l’art; 10 d’ells, dedicats a la pintura relacionada amb el ballet. Coincidint amb aquesta efemèride professional, realitzarà una exposició en Atlanta (Estats Units). La galeria “R. Alexander fine art” presenta “BALLETOMANE” en col·laboració amb Atlanta Ballet. L’espectacle estarà en exhibició en R. Alexander de l’1 de febrer al 2 de març de 2019. Un percentatge de les compres es destinaran a l’avanç del ballet.

Antonio Torres (Albacete 1969; resident a Ondara des de 1989) ha anat experimentant durant 25 anys d’intens treball les diferents maneres de pintar quant a tècniques i estils, començant per la representació del món rural, etapa que va donar nom a la seua sèrie “Campesinos”. Després hi ha hagut èpoques amb altres temes entre els que cal destacar la sèrie “Indigentes”. En aquestes dates, es compleix el desè aniversari en què el pintor està especialitzat en exclusivitat en la temàtica del ballet. És un dels millors artistes especialitzats a reproduir en quadres la bellesa i sacrifici del món del ballet. Les seues obres es venen i són exposades en nombrosos països, comptant amb galeries permanents als Estats Units. Per la seua mà han quedat immortalitzades des de grans estreles internacionals, a aprenents i estudiants.

A Ondara, Antonio Torres té el seu estudi, on imparteix el Taller de Pintura “Antonio Torres”, que en 2018 va celebrar la seua 14a edició. Els i les alumnes d’Antonio Torres exposen les seues obres al Claustre de l’Ajuntament cada mes de juliol des de fa 14 anys, coincidint amb les Festes Patronals de la Soledat.

foto arxiu inauguracion expo antonio torres amb alcalde ondara

Foto arxiu, inauguració exposició Taller Antonio Torres al Claustre de l’Ajuntament d’Ondara. Amb Antonio Torres i l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

Des de la Regidoria de Cultura d’Ondara, la seua responsable, Raquel Mengual, ha aprofitat per a felicitar i donar l’enhorabona a Antonio Torres pels seus 25 anys dedicat a la pintura; així com per la pròxima exposició en Atlanta, i ha volgut recalcar que la seua escola de pintura a Ondara és una de les més consolidades de la comarca.

ONDARA CELEBRARÀ EL 9 DE FEBRER LA II TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA

II-TROBADA--L'EDUCACIÓ-INFANTIL-A-LA-MARINA-ALTA

Ondara, 16.01.19. Per segon any consecutiu, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha impulsat la celebració de la II Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta, que tindrà lloc el dissabte 9 de febrer a la Casa de Cultura d’Ondara, dirigida especialment al professorat de l’etapa de 0 a 6 anys.

La jornada compta amb la col·laboració en l’organització dels departaments de Serveis Socioculturals i a la Comunitat de l’IES Xebic d’Ondara; de l’Escola Infantil Municipal l’Oroneta de Xàbia; l’Escola Infantil Municipal d’El Verger, l’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara i Bressol Musical de l’Associació Musical El Verger. La II Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta ha estat presentada per Mar Chesa, Regidoria d’Educació d’Ondara; Micaela Alvarez, de l’Escoleta d’El Verger; Nuria Carrió i Valeria Mengual, de l’Escoleta d’Ondara, i Empar Poquet, educadora infantil; totes elles, membres de l’equip de treball.

II trobada educacio infantil (1)

Les inscripcions es poden realitzar on line fins a l’1 de febrer en l’enllaç següent: https://goo.gl/forms/jkte3YJs5QyNGKwD3 .

Les places són limitades fins a les 100 primeres inscripcions.

II TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA Dissabte 9 de febrer al Saló d’Actes de la Casa de Cultura d’Ondara

PROGRAMA:

8:30h. Recepció i lliurament de material.

9:00h. Presentació: Mar Chesa, Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara.

Conferència: «Educar amb cap i cor: La primera infància, base del adult futur». Cecilia Martí. Mestra, orientadora, terapeuta i mediadora familiar.

11:00h. Descans, amb cafè, infusions i coca Maria.

11:30 h. Experiències renovadores en l’educació infantil.

De quatre opcions cal triar tres tallers que es desenvoluparan intervals de 45min cadascún.

RECICLEM EL MÓN amb Josep Vidal.

CONTE CONTAT CONTE ACABAT amb Dolors Todolí,

MÚSICA BEN PROMPTE amb Natàlia

ART INFÀNCIA amb Consol Font.

13:45 h. Dinàmica de cloenda.

14:30 h. Comiat i finalització.

ORGANITZA:

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara.

Dept.Serveis Socioculturals i a la Comunitat, IES Xebic.

Escola Infantil Muncipal L’Oroneta, Xàbia.

Escola Infantil Municipal El Verger.

Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà, Ondara.

Bressol Musical de l’Associació Musical El Verger

ONDARA SE SUMA A LES MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE LA TARONJA VALENCIANA CONVOCADES PER LA PLATAFORMA PER LA DIGNITAT DEL LLAURADOR

cartel manifestación 21_3 (1)_01

El dilluns 21 de gener a les 20 hores a les portes de l’Ajuntament d’Ondara se celebrarà una concentració en defensa de la taronja valenciana

Ondara, 15.01.19. El dia 21 de gener a les 20:00 hores hi ha convocades manifestacions per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador en diferents poblacions per a defendre el sector citrícola valencià enfront de les importacions de productes de països tercers a la UE. L’Ajuntament d’Ondara hi ha decidit sumar-se a aquesta plataforma. D’aquesta manera, es farà una concentració el dilluns 21 de gener a les 20 hores a les portes de l’Ajuntament en defensa de la taronja valenciana convocada per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, segons ha anunciat el Regidor d’Agricultura, Pere Picornell. En la concentració es llegirà un manifest.

Cal recordar que en l’últim ple de l’Ajuntament d’Ondara (celebrat el 20 de desembre de 2018) es va presentar i va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (PSPV, Compromís i PP) una proposta conjunta de tots els partits per a protegir la taronja valenciana enfront de l’acord amb Sud-àfrica.

En 2016, la UE va signar un acord d’associació econòmica amb països d’Àfrica Meridional que ha suposat “preus ruïnosos” per als agricultors valencians. L’entrada de fruita, que no té les mateixes exigències en l’àmbit sanitari que la valenciana, suposa un risc quant a la possible entrada de plagues. Per això, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que està formada per diferents associacions agràries i del sector citrícola valencià, a més de per alguns ajuntaments de pobles amb una economia vinculada al cultiu de cítrics, demana que s’aplique la clàusula de salvaguarda de l’acord amb Àfrica meridional; que s’augmenten els controls sanitaris per als productes importats; la reciprocitat amb les produccions de països tercers; que es complisca la Llei de la Cadena Alimentària i ajudes directes a les persones productores afectades.

LA MASSMA CONVOCA LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA),en la qual està integrada Ondara, ha convocat les Bases per a la constitució i funcionament de la Borsa de Treball d’Agents d’Igualtat.

Tota informació està disponible en la seu electrònica de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. https://massma.sedelectronica.es

Text convocatòria:

ANUNCI

En compliment de l’acordat pel Decret de Presidència 3/2019 de data 8 de gener de 2019, per mitjà del present anunci es fa pública la següent convocatòria, BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE

TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’Agent d’igualtat, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixen en la Mancomunitat de Serveis socials de la Marina Alta,

segons la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pera realitzar les funcions d’assessorament especialitzat a dones i promoció d’igualtat en les polítiques públiques. El contracte es troba vinculat expressament a la subvenció concedida per la Conselleria corresponent de la Generalitat Valenciana.

CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Agent d’igualtat.

Grup de classificació: A2.

Règim de treball: FUNCIONARI/A INTERÍ/NA.

Jornada de treball: 37,30 hores setmanals.

Escala: Administració especial.

FUNCIONS

Les funcions a desenvolupar seran les previstes en les Instruccions de la Direcció General del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de 18 de novembre de 2016, sent el seu detall:

1. Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sòcio‐

laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones.

2. Prevenció i detecció de la violència de gènere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

3. Detecció de les necessitats de la Mancomunitat en matèria d’atenció a la violència de gènere.

4. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.

5. Informar i assessorament a les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i /o autonòmica.

6. Elaboració, implementació i avaluació dels plans d’igualtat, intern de la pròpia Entitat, i dels diferents municipis.

7. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

8. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere.

9. Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes.

10. Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

11. Qualsevol altra tasca que s’encomane per part de la Presidència, dins de l’àmbit de les seues competències.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari:

Estar en possessió del títol de Diplomatura/ Llicenciatura (Pla antic) o grau (Pla Bolonya), i el títol de Doctorat o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emès per una Universitat, o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic. En condicions d’obtenir‐ho abans de la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportats per l’aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.

Posseir la nacionalitat espanyola, o de països de la Unió Europea i en el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, tenir permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establerts en l’art. 57 del EBEP i L.O. 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Així també, i de conformitat amb l’art. 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb l’art. 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es farà constar expressament pels aspirants en la sol∙licitud d’admissió a lesproves, la seua conformitat a sotmetre’s, si és el cas, al reconeixement mèdic per a acreditar la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades en cada cas.

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.

Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

REQUISITS ESPECÍFICS

Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció. *Correspon a l’autoritat acadèmica competent declarar l’equivalència dels títols. Els títols estrangers hauran d’estar degudament convalidats a la data de la finalització de prestació d’instàncies. Tots i cadascun dels requisits hauran de reunir‐se per les persones interessades en la data que expira el termini de presentació d’instàncies i s’hauran de mantenir al llarg de tot el procés selectiu.*

TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el tauler d’anuncis de la seu de la MASSMA, en la pàgina web de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (www.massma.org ) Els successius anuncis es publicaran en la pàgina web de l’entitat i també en el tauler d’anuncis.

QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS.

La instància per prendre part en la present convocatòria, s’adreçaran a la Presidència de la Mancomunitat, i es presentaran, en model oficial (l’Annex I), en el Registre General de la seu de la MASSMA (situat al carrer Bonaire núm. 12, Orba), en horari de 9 a 14 h, durant el termini de10 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en la web de l’Entitat.

Les instàncies podran presentar‐se igualment en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els sol∙licitants manifestaran en les seues instàncies:

1. Que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies.

2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, i de la còpia dels documents que els acrediten. La no presentació d’aquests documents durant el termini de presentació d’instàncies, provocarà la no valoració

d’aquests.

3. Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí, i un e‐mail.

La instància haurà d’anar acompanyada dels següents documents:

Fotocòpia compulsada del DNI, o documentació acreditativa equivalent.

Currículum Vitae.

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.

Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al∙legats.

NOTA: Les persones aspirants hauran d’aportar en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, no admetent‐se altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Document complent anunci:

20190108_ANUNCI BASES BORSA AGENT D’IGUALTAT

L’AUDITORI MUNICIPAL D’ONDARA JA S’ANOMENA “VALERIÀ GIL” EN HONOR AL TENOR NASCUT A PAMIS, QUE VA DESENVOLUPAR TOTA LA SEUA CARRERA ALS ESTATS UNITS

placa auditori valeria gil (5)public acte (1)

Ondara, 14.01.19. L’Auditori Municipal d’Ondara ja s’anomena “Valerià Gil”, a iniciativa de l’Associació Ocell, avalada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara. Dissabte passat 12 de gener, es va inaugurar el nou espai expositiu “Valerià Gil” a l’interior de l’Auditori Municipal. En un acte organitzat per les Regidories de Patrimoni i de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, la Regidora de Cultura, Raquel Mengual, acompanyada per la responsable de Patrimoni, Raquel López, va procedir a retirar la cortina sobre la placa que des d’ara acompanya a la de l’Auditori Municipal en la seua façana principal, amb el nom de “Valerià Gil” en homenatge i record al tenor, nascut a Pamis, que va desenvolupar la seua carrera musical als Estats Units.

placa auditori valeria gil (1)placa auditori valeria gil (2) placa auditori valeria gil (3)placa auditori valeria gil (4)

 Un acte que va ser presenciat per desenes de persones, entre les que es trobaven membres de la corporació municipal.

public acte (2)public acte (3)

Després del descobriment de la placa, el president de l’Associació Ocell, Vicent Ortuño, va explicar al públic present els motius d’aquesta denominació per a l’Auditori, i es va poder contemplar el material (grans imatges, documents…) que ara adornen l’interior de l’edifici, relacionat amb la figura de Valerià Gil.

public acte (4)vicent ortuño explicacio

espai expositiu (2) espai expositiu (1)

A continuació, l’Auditori Municipal Valerià Gil d’Ondara va acollir un espectacle de gran qualitat; el concert líric “A la luz de la lírica” (AljubMusic), a càrrec del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray Garcia, que van estar acompanyats al piano per José Madrid, i per una parella de ball. Van ser moltes les veïnes i veïns d’Ondara que a pesar del fred van acudir a l’acte i a presenciar el posterior espectacle.

concert liric (1) concert liric (2)

Cal recordar que en el ple del 26 de setembre de 2017 va ser aprovat per l’Ajuntament d’Ondara la proposta de reconeixement en el nomenament d’espais municipals a fills i filles del poble, a proposta de l’Associació Cultural Ocell. La proposta era per a “incorporar a la quotidianitat de la vida diària els noms d’eixos fills i filles d’Ondara, lligant-los a edificis amb un ús que tinga un cert paral·lelisme amb la seua activitat professional (Casa de Cultura, Auditori Municipal, Centre Social, Trinquet Municipal, etc.)”. Una d’aquestes propostes era anomenar a l’Auditori Municipal d’Ondara amb el nom de Valerià Gil (Tenor nascut a Pamis, que va desenvolupar tota la seua carrera als Estats Units, on va morir).

L’EQUIP ALEVÍ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA, CAMPIÓ PROVINCIAL DE FRONTÓ PARELLES

L’equip benjamí d’Ondara va aconseguir el bronze en la final provincial

alevi i benjami ondara

Ondara, 14.01.19. El poliesportiu de Petrer va albergar ahir la fase final del provincial d’Alacant dels XXXVII JECV en la modalitat de frontó per parelles, amb la participació dels equips benjamí i aleví de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, que està entrenada per Juanma Garrido i Néstor Portes.

foto Fedpival. Els finalistes JECV en Petrer

L’equip aleví, integrat per Arnau Mas i Andreu Mullor, va aconseguir vèncer en la final absoluta a l’equip de Sella-Relleu A, aconseguint l’or provincial.

alevi primer provincial - foto fedpival

50303867_2833181240040498_1777723191863541760_o

L’equip benjamí de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, integrat per Uxue Arbona i Joan Garrido, va aconseguir guanyar la final per la tercera plaça contra l’equip de Beniarbeig-El Verger, alçant-se amb el bronze provincial de frontó parelles.

 benjami tercer- foto fedpival

50485507_2833180250040597_7597905998275149824_o

Van lliurar els trofeus i medalles el regidor d’esports de Petrer, Javier Martínez, el tinent alcalde de Laguar, Manuel Barber, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines i el jugador professional de Petrer, Álvaro Francès.

La Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa, ha donat l’enhorabona als equips benjamí i aleví pels seus èxits, així com als entrenadors de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara.

Pòdium provincial d’Alacant dels XXXVII JECV de frontó per parelles:

Categoria benjamí:

1º- Laguar

2º – Sella-Relleu A

3º- Ondara

4º. Beniarbeig-El Verger

Categoria aleví:

1º-. Ondara

2º. Sella-Relleu A

3º- Orba A

4º-. Muro Alcoi

Categoria infantil:

1º-. Petrer

2º-. Murla

3º-. Beniarbeig-El Verger A

4º-. Beniarbeig-El Verger B

Categoria cadet:

1º-. Beniarbeig-El Verger A

2º-. Laguar

3º-. Orba A

4º-. Benidorm

Categoria juvenil:

1º-. Sella- Relleu A

2º-. Orba

3º-. Petrer

4º-. Laguar

Els campions provincials d’Alacant jugaran la fase final autonòmica el pròxim 27 de gener al costat dels millors equips de València i Castelló.

ONDARA CELEBRARÀ LA TRADICIONAL BENEDICCIÓ D’ANIMALS AQUEST DIUMENGE 20 DE GENER 2019

benediccio ondara 2018

El dissabte 19, els Festers de la Soledat 2019 organitzen el sopar i fogata de Sant Antoni

Ondara, 14.01.19. La celebració de la tradicional Benedicció d’Animals a Ondara en honor a Sant Antoni tindrà lloc aquest diumenge 20 de gener de 2019; un acte que estarà organitzat per l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Anna i de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Mª Carmen Velázquez.

Any rere any, són centenars les persones que es congreguen en el Prado perquè els seus animals i mascotes siguen beneïts. A 11:45 hores, hi haurà una concentració de cavalls al costat del col·legi Sanchis Guarner, per a realitzar una cercavila des de les 12 hores pels carrers del poble. Paral·lelament, a les 12 hores serà la missa, i a la seua finalització, s’arreplegarà la imatge de Sant Antoni, que es traslladarà enfront del Prado, perquè el rector d’Ondara procedisca a la popular benedicció d’animals. Es tracta una tradició molt arrelada a Ondara.

D’altra banda, la Comissió de la Soledat 2019 ha organitzat per a aquest dissabte 19 de gener la celebració de la foguera de Sant Antoni i sopar tradicional al recinte d’El Prado. Serà a les 21 hores, i hi haurà música i servei de barra. Els tiquets per al sopar es poden adquirir en la Comissió de Festes Soledat 2019, al donatiu de 12 euros per persona. Les persones interessades que tinguen algun moble de fusta per a cremar, poden acudir des de les 18 hores i participar en la foguera.

sant antoni festers 2019

CRÒNICA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE FUTBOL – 12 GENER 2019- PREBENJAMÍ A

DSC_9860 DSC_9855

Prebenjamí A Ondara – Dénia

A les 10:00 va començar el partit entre els dos equips prebenjamins de segon any de les escoles de Dénia i Ondara, en un camp ple d’escarxa, després d’una de les nits més fredes de l’any. Però el fred no va impedir que els nanos disfrutaren d’un partit igualat, on un corner executat per Oriol i acrobàticament rematat per Khalil va avançar els d’Ondara, però que prompte els jugadors de Dénia van igualar. La dinàmica de joc va ser molt disputada i emocionant, de forma que un penal a favor dels ondarenc varen avançar de nou en el marcador. Res estava decidit, ja que l’equip denier va seguir apretant, però la bona intervenció d’Arnau a la porteria i l’esforç de l’equip complet va impedir que el Dénia igualara el partit.

Molt bon partit, bon ambient i grans jugadors al camp, tant d’Ondara com de Dénia.

PREMI PER A L’EDITORIAL ONDARENCA «DILATANDO MENTES»

presentacio editorial dilatando mentes

Foto d’arxiu. Presentació Dilatando Mentes a la Casa de Cultura d’Ondara (2016)

Ha rebut el Premi Amaltea per la traducció de José Ángel de Dios de «Un lugar Mejor»

Ondara, 11.01.18. Quan està a punt de complir tres anys des de la seua creació, l’editorial nascuda a Ondara i especialitzada en el gènere fantàstic i de terror, “Dilatando mentes”, els artífexs de la qual són José Ángel de Dios García y Maite Aranda, ha sigut recentment guardonada amb un prestigiós premi literari: el Premi Amaltea per la traducció de José Ángel de Dios de «Un lugar Mejor».

La traducció de José Ángel de Dios de «Un lugar Mejor», obra de l’escriptor nord-americà Michael Wehunt, ha sigut reconeguda pel Premi Amaltea en la categoria Altres autors, ex aequo amb Alexander Páez per “El largo viaje a un pequeño planeta iracundo”, de Becky Chambers. Els Premis Amaltea són una iniciativa amb què Filmtropia, web de difusió cultural, pretén donar una major visibilitat a obres vinculades als gèneres de la ciència-ficció, el terror i la fantasia. Naixen amb la vocació de posar en valor als autors i les editorials independents que aposten per ells.

dilatando-mentes-premi-768x379

Dilatando Mentes és una d’aquestes editorials. L’edició cuidada dels seus volums i els seus continguts “extra”, com a il·lustracions, assajos, pròlegs o playlists són algunes de les característiques d’aquesta editorial ondarenca.

Des de la Regidoria de Cultura d’Ondara, la seua responsable, Raquel Mengual, ha donat l’enhorabona a José Ángel de Dios pel premi, i ha lloat per la seua iniciativa als artífexs d’aquest projecte editorial, José Ángel de Dios García i Maite Aranda.

La MACMA realitza una maleta didàctica per dur fins als col·legis la festivitat de Sant Antoni

* Nota de premsa : MacMa *

IMG_20190110_120556 IMG_20190110_113449

Apropar a l’alumnat de la Marina Alta la iconografia, també la màgia, de la festivitat de Sant Antoni i alhora conscienciar els més menuts i les més menudes sobre l’empremta d’una de les nostres tradicions més arrelades. Aquesta és la finalitat de la maleta didàctica que la MACMA ha dissenyat i coordinat per tal de fer-la arribar a tots els col·legis de la comarca i així encetar un projecte de difusió i promoció d’una festivitat que mereix una reflexió i, consegüentment, una reivindicació pels seus trets de recuperació de la cultura tradicional. Amb aquestes paraules, la tècnica de la MACMA responsable del projecte, Núria Gómez Bolufer ha explicat una iniciativa de gran abast pedagògic que pretén dotar els centres de la comarca d’un recurs fonamental per a la difusió de Sant Antoni en el marc de l’aula. Si més no, la maleta confegida per la MACMA inclou un CD amb recursos audiovisuals, musicals, plàstics i així com fitxes imprimibles; a més, la maleta inclou còpia de les fitxes per treballar, el joc de cartes Vítol i vítol i el mapa de porrats i Sant Antonis de la Marina Alta.

Una proposta didàctica que pretén, en resum, treballar lúdicament la temàtica amb un dels segments d’edat més sensibles i primerencs pel que fa a la permeabilitat i coneixement d’una festivitat tan arrelada com és la de Sant Antoni: una celebració que des de la MACMA s’ha potenciat en els darrers exercicis. De fet, en breu la Mancomunitat Cultural publicarà la III Guia de Porrats, focs i Sant Antonis de la Marina Alta: una guia monogràfica que aposta per recuperar les festes tradicionals que s’estan perdent, així com la memòria viva dels nostres pobles.

Tal i com s’introduïa a la darrera guia monogràfica que la MACMA realitzà, Sant Antoni és una festa medieval a mig camí entre el paganisme del cicle agrícola i la devoció cristiana front al dimoni. Es tracta d’una devoció antiga. A terres valencianes arribà de la mà de Jaume I i les celebracions són tan esteses com variades: dimonis i balls, arrossegaments i fogueres purificadores, benedicció dels animals i porrats per omplir la panxa. Sant Antoni del Porquet celebra la seua festa el 17 de gener, coincidint amb l’inici d’un nou cicle agrícola, és per això que és patró dels animals, sobretot d’aquells que tenen a veure amb els treballs del camp: cavalls, haques i burros, principalment, però també més recentment de tots els animals de companyia. Aquesta tradicional festa va començar a perdre’s però des de fa uns anys s’està recuperant a molts dels pobles gràcies a la tasca d’associacions, festers i ajuntaments. La tasca de la MACMA amb les maletes didàctiques de Sant Antoni és una passa més per refermar la recuperació d’una festa tan nostra.

IMG_20190110_113354(1)

* Nota de premsa : MacMa *