ONDARA PUBLICA LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE LES III AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE FAÇANES DE CASES I EDIFICIS EXERCICI 2020

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d’abril i les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m²; sent el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros

Ondara, 13.04.21. L’Ajuntament d’Ondara ha publicat la segona convocatòria de les bases de les III ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques, que es convoquen per tercera edició per part de l’Ajuntament d’Ondara, tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases estan ja publicades en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (https://ondara.sedelectronica.es ).

Aquesta és la segona convocatòria de la tercera edició de les ajudes (fins a esgotar el crèdit disposat a les ajudes, que van ser convocades el 15 de juny de 2020), segons ha concretat el Regidor d’Urbanisme i Patrimoni Urbà d’Ondara, Francesc Giner, el qual ha destacat que aquestes ajudes permetem incrementar el volum de negoci i fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, pintura i rehabilitació d’edificis.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’abril 2021, inclusivament, i hi hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. La quantia global de la present convocatòria ascendix a 4.408 euros. Les ajudes podran ascendir a 5,5€/m² de façana pintada fins una superfície de 100 m² ( l’excés sobre aquest límit se subvencionarà a 4 m €/sent²); el màxim a subvencionar per actuació de 1.000 euros.

Les ajudes aniran adscrites a finançar les despeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible (4.408 euros), per ordre cronològic de presentació i segons les preferències següents:

-Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea, i dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’eixa mateixa àrea.

-Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars que tinguen com a màxim 4 vivendes. No s’admetran edificis que tinguen més de 4 vivendes en cap de les dues zonificacions indicades.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el/ els propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitat de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat.

ONDARA ACULL DEMÀ 14 D’ABRIL LA META DE LA PRIMERA ETAPA DE LA 72a VOLTA CICLISTA A LA COMUNITAT VALENCIANA GRAN PREMI BANC SABADELL

Ondara, 13.04.21. Per primera vegada, enguany 2021, Ondara acull una de les etapes de la 72a Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, que culminarà la seua primera etapa a Ondara, demà dimecres 14 d’abril. Les restriccions per la pandèmia mundial del coronavirus han obligat a ajornar aquesta Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, que finalment se celebrarà del 14 al 18 d’abril (la seua data de celebració inicialment va ser del 3 al 7 de febrer). Al respecte, la Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa, ha recalcat que des de la Regidoria d’Esports es recolza aquesta important cita esportiva, en un any en què des de de l’Ajuntament d’Ondara s’està apostant fermament pel ciclisme com un esport especialment adequat en aquests temps difícils a causa del Covid-19.

Els millors equips del «pelotó» internacional acudiran un any més a les carreteres valencianes i l’inici de la volta passarà demà 14 d’abril en aquesta ocasió també per Ondara, on estarà la meta de la primera etapa de la Volta CV. L’eixida serà a Elx i l’arribada està prevista a Ondara entrant per la carretera des de Dénia a Ondara, sent la meta just abans del col·legi Sanchis Guarner. Aquesta primera etapa de la volta té 166 km i passa per Elx, zona d’interior de la muntanya de la província d’Alacant, Coll de Rates, Parcent, Pedreguer, i la Xara, arribant a Ondara en un esprint de 3 km des de la Xara per la carretera de Dénia a Ondara.

La Volta CV es podrà seguir en directe a través del canal televisiu Eurosport (https://www.eurosport.com/ ) i en les xarxes socials (https://www.vueltacv.com/ ) en streaming. Es prega a les persones que vullguen acudir com a espectadores a presenciar l’arribada dels ciclistes a Ondara que mantinguen les distàncies de seguretat, eviten les aglomeracions i seguisquen les mesures de prevenció davant del covid-19. Per a l’arribada a Ondara se seguirà el protocol que estableix l’organització de la prova.

En matèria de seguretat per a aquesta prova ciclista, des de la Policia Local d’Ondara s’ha informat que amb motiu de la 72 Volta a la Comunitat Valenciana, demà dimecres dia 14 d’abril durant tot el dia, hi hauran restriccions de pas i també diverses zones on es prohibirà l’estacionament en diversos carrers de la població, pel que es prega respecten la senyalització i prenguen itineraris alternatius a la zona del Barri «Caja de Ahorros». La prohibició d’estacionaments afectarà les zones següents:

– Zona Serra de Mariola, prohibit estacionar a partir de les 10.00 hores.

– Zona Botànic Cabanilles, prohibit estacionar a partir de les 10.00 hores.

– Zona Carrer Xàbia, prohibit estacionar a partir de les 6.00 hores.

– Zona Marina Alta (tram des d’Alfatares fins a Lepanto, ambdós costats) des de les 12.00 hores

També s’informa que a partir de migdia, el pas per la CV-7221 (la carretera dels Bombers) romandrà amb restriccions de pas, fins l’arribada a meta (Ondara).

ONDARA APROVA EN PLE AMB ELS VOTS EN CONTRA DE L’OPOSICIÓ DOTAR DE PRESSUPOST MUNICIPAL A LES OBRES DE L’IVACE

Es dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb 34.600 euros, i a la zona Marjals – Avinguda d’Alacant amb 34.500 euros, el que permetrà dotar del pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE

Ondara, 12.04.21. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui dilluns 12 d’abril una sessió extraordinària del ple de la corporació municipal, amb un únic punt en l’orde del dia, consistent en una modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit del Pressupost Municipal 2021. La sessió plenària ha estat motivada per la necessitat de dotar del crèdit pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE, dins dels termes establits. Junt amb aquestes partides, la modificació de crèdit que s’ha elevat hui a ple realitza reajustaments en altres partides pressupostàries.

L’únic punt en l’ordre del dia ha eixit avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP i de Ciutadans. El portaveu del PP, Àlex Hernández, ha justificat el seu vot en contra perquè no estan d’acord amb el projecte realitzat en l’Avinguda d’Alacant en la primera fase de l’IVACE i tampoc per a la modificació de crèdits que es referix a l’empresa municipal SINMA. Ha indicat que si s’hagueren votat les partides objecte de la modificació de crèdits per separat, hagueren votat a favor de la resta. Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, ha coincidit en aquest argument per a votar en contra; indicant que li pareixia interessant la millora del polígon i zona de Marjals, però en haver-se inclòs altres modificacions de crèdit, ha votat en contra.

Respecte a l’IVACE, amb la modificació de crèdits d’avui, l’Ajuntament d’Ondara dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb una partida de 34.600 euros, que es vindran a sumar als fons prevists siguen aportats per l’IVACE, que ascendeixen a 179.850,66 euros, la qual cosa suposarà una inversió total de 214.450,66 en el Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7. Pel que fa a l’altre àrea objecte de la subvenció de l’IVACE, la zona Marjals i Avinguda d’Alacant, l’Ajuntament d’Ondara consigna amb aquesta operació de modificació de crèdit una partida de 34.500 euros per a la millora d’aquest polígon; que es vénen a sumar als 185.160,16 euros que aportarà l’IVACE, per a arribar a un import total de 219.660,16 per a la millora de Marjals i Avinguda d’Alacant.

Cal indicar que en el ple del passat mes de febrer 2021, es va aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II) i projecte de millores en el polígon industrial Marjals 5-6-7. Es va sol·licitar la subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2021, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, i del polígon industrial Marjals 5-6-7 (Fase II), per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2021. La millora de les condicions de Marjals i Av. Alacant (Fase II) és un projecte de millora en la mobilitat urbana, amb carril bici; millora de zones verdes, recorreguts biosaludables i millora paisatgística i mediambiental, i de millora viària amb habilitació de voreres més àmplies; senyalització i identificació de carrers, senyalització horitzontal i vertical de trànsit. Quant al projecte de millora de Marjals 5, 6 i 7, consisteix en vigilància a través de CCTV (circuit tancat TV) connectat amb la Policia Local per a més seguretat de les empreses; millora de zones verdes, regeneració paisatgística ambiental, obra civil per a la implantació de fibra òptica, senyalització i identificació de carrers.

JA ESTÀ REPARAT EL PAVELLÓ COBERT D’ONDARA

La instal·lació va patir danys en la façana motivats per les fortes ratxes de vent del 22 de gener

Ondara, 12.04.21. El pavelló cobert municipal d’Ondara ja està reparat i a punt per a tornar a ser utilitzat, segons ha anunciat aquest matí el Conseller delegat de SINMA Ondara, Francesc Giner. La setmana passada van culminar els treballs de reparació de les planxes dels laterals i de la coberta del pavelló, així com de les plaques solars d’aigua calenta dels vestidors. El cost ascendeix a quasi 16.000 euros i ha sigut assumit íntegrament per l’assegurança d’aquesta instal·lació esportiva municipal, que està gestionada per l’empresa municipal SINMA Ondara.

Cal recordar que el passat 22 de gener de 2021, les fortes ratxes de vent que es van registrar en la comarca, amb vents de més de 90 km/h, van afectar alguns edificis i instal·lacions d’Ondara, i van causar despreniments i caigudes. Entre els desperfectes a causa del vent, es van desprendre diverses planxes en el pavelló municipal d’Ondara i es van veure afectades també les plaques d’aigua calenta sanitària dels vestidors. Després d’unes setmanes de treball, s’han arreglat els despreniments i col·locat les planxes dels laterals i la façana del pavelló, i les plaques solars.

L’empresa que ha arreglat la façana ha sigut “Kubirom S.L ” i la reparació de les plaques solars, per “Pascual Cardona”. El cost total ha ascendit a 15.777 euros i ha sigut cobert íntegrament per l’assegurança.

ONDARA CELEBRA HUI UN PLE EXTRAORDINARI PER A DOTAR DE PRESSUPOST MUNICIPAL A LES OBRES DE L’IVACE

Es dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb 34.600 euros, i a la zona Marjals – Avinguda d’Alacant amb 34.500 euros, el que permetrà dotar del pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE

Ondara, 12.04.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui dilluns 12 d’abril una sessió extraordinària del ple de la corporació municipal, amb un únic punt en l’orde del dia, consistent en una modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit del Pressupost Municipal 2021. La sessió plenària està motivada per la necessitat de dotar del crèdit pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE, dins dels termes establits. Junt amb aquestes partides, la modificació de crèdit que s’eleva hui a ple realitza reajustaments en altres partides pressupostàries.

Respecte a l’IVACE, amb la modificació de crèdits d’avui, l’Ajuntament d’Ondara dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb una partida de 34.600 euros, que es vindran a sumar als fons prevists siguen aportats per l’IVACE, que ascendeixen a 179.850,66 euros, la qual cosa suposarà una inversió total de 214.450,66 en el Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7. Pel que fa a l’altre àrea objecte de la subvenció de l’IVACE, la zona Marjals i Avinguda d’Alacant, l’Ajuntament d’Ondara consigna amb aquesta operació de modificació de crèdit una partida de 34.500 euros per a la millora d’aquest polígon; que es vénen a sumar als 185.160,16 euros que aportarà l’IVACE, per a arribar a un import total de 219.660,16 per a la millora de Marjals i Avinguda d’Alacant.

Cal indicar que en el ple del passat mes de febrer 2021, es va aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II) i projecte de millores en el polígon industrial Marjals 5-6-7. Es va sol·licitar la subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2021, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, i del polígon industrial Marjals 5-6-7 (Fase II), per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2021. La millora de les condicions de Marjals i Av. Alacant (Fase II) és un projecte de millora en la mobilitat urbana, amb carril bici; millora de zones verdes, recorreguts biosaludables i millora paisatgística i mediambiental, i de millora viària amb habilitació de voreres més àmplies; senyalització i identificació de carrers, senyalització horitzontal i vertical de trànsit. Quant al projecte de millora de Marjals 5, 6 i 7, consisteix en vigilància a través de CCTV (circuit tancat TV) connectat amb la Policia Local per a més seguretat de les empreses; millora de zones verdes, regeneració paisatgística ambiental, obra civil per a la implantació de fibra òptica, senyalització i identificació de carrers.

DEL 12 AL 30 D’ABRIL ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES DIRECTES “PARÈNTESI” PER A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES (SEGONA CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA)

  • Amb la seua publicació hui 9 d’abril en el BOP, la tramitació es realitzarà durant 15 dies hàbils
  • Les ajudes van dirigides a sectors que no van poder accedir a l’anterior convocatòria: activitats com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, perruqueria, o bugaderia, entre altres

Ondara, 09.04.21. L’Ajuntament d’Ondara informa que del 12 d’abril al 30 d’abril de 2021 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la segona convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara. Aquesta segona fase d’ajudes directes del Pla Parèntesi va dirigida a sectors que no van poder accedir a la primera fase, com la fabricació i elaboració d’aliments i productes, intermediaris de comerç, comerços a l’engròs i al detall, empreses de transport, turisme, allotjaments turístics, restauració, perruqueria, bugaderia, empreses de lloguers, reparacions, edició de periòdics, publicitat, entre altres.

Amb la publicació de les bases de les ajudes en el BOP (publicades hui divendres 9 d’abril), i durant 15 dies hàbils (des del dilluns 12 i fins el divendres 30 d’abril), es podrà realitzar la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. L’Ajuntament d’Ondara agilitzarà, a través del departament ADL, la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l’ADL d’Ondara (tel: 965766250, correu: adl@ondara.org ).

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, amb enllaç en la web de l’Ajuntament (www.ondara.org ). En la pàgina web de l’Ajuntament d’Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

En aquesta ocasió a Ondara es repartiran 138.091 euros (el sobrant resultant de les Ajudes Directes concedides en la 1a convocatòria) que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana, en un 22,50% mitjançant aportació de la Diputació d’Alacant i un 15% mitjançant aportació de l’Ajuntament d’Ondara. Per a optar a les ajudes Parèntesi (segona convocatòria) a través de l’Ajuntament d’Ondara, s’ha de tenir domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi a data 31/12/2020 en un o més dels epígrafs a què es refereixen les bases. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses (amb un màxim de 10 treballadors) i consisteixen en una quantitat màxima de 1.500 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l’autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com a Lloguers i rentings, Subministraments, Primes d’Assegurances, Serveis de professionals independents, despeses de publicitat, Reparacions i manteniment, Material d’oficina, despeses de desplaçaments i manutenció, Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Quotes de Seguretat Social a càrrec de l’empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada, compres de mercaderies i aprovisionaments.

La llista completa d’activitats emmarcades en aquesta segona convocatòria és la següent:

Extracció de minerals de ferro.

Elaboració de gelats.

Elaboració de cafè, te i infusions.

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

Confecció d’altres peces de roba exteriors.

Confecció d’altres peces de roba i accessoris.

Fabricació d’articles de pelleteria.

Confecció d’altres peces de roba de punt.

Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.

Reproducció de suports gravats.

Fabricació d’explosius.

Producció de metalls preciosos.

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

Fabricació de cables de fibra òptica.

Fabricació d’articles de joieria i articles semblants.

Fabricació d’articles de bijuteria i articles semblants.

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

Subministrament de vapor i aire condicionat.

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de roba, pelleteria, calçat i articles de cuiro.

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de cuiros i pells.

Comerç a l’engròs de begudes.

Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.

Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.

Comerç a l’engròs de peixos i mariscs i altres productes alimentaris.

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

Comerç al detall de pa i productes de forn, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de peces de roba en establiments especialitzats.

Comerç al detall de calçat i articles de cuiro en establiments especialitzats.

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en parades de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats ambulants.

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants.

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Transport per taxi.

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

Transport marítim de passatgers.

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

Transport aeri de passatgers.

Activitats annexes al transport terrestre.

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

Activitats annexes al transport aeri.

Hotels i allotjaments semblants.

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjars.

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjars.

Establiments de begudes.

Edició de periòdics.

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

Activitats de fotografia.

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

Lloguer de camions.

Lloguer d’articles d’oci i esportius.

Lloguer de cintes de vídeo i discs.

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.

Lloguer de mitjans de navegació.

Lloguer de mitjans de transport aeri.

Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

Activitats de les agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.

Organització de convencions i fires de mostres.

Altres activitats de suport a les empreses.

Arts escèniques.

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Gestió de sales d’espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

Activitats de jocs d’atzar i apostes.

Gestió d’instal·lacions esportives.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

Reparació de calçat i articles de cuiro.

Reparació de rellotges i joieria.

Llavat i neteja de peces tèxtils i de pell.

Activitats de manteniment físic.

Comerç al detall de ferreteries, pintura i vidre en establiment especialitzat.

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats.

Serveis de publicitat

Perruqueria i altres tractaments de bellesa.

LA FUNDACIÓ BALEÀRIA ORGANITZA AQUEST CAP DE SETMANA UN FESTIVAL DE MÚSICA A LA PLAÇA DE BOUS D’ONDARA

Es presentarà el disc ‘Foc, Cançons de Sant Joan’, que reuneix les cançons de diversos grups i cantants balears i que ha estat editat per l’Institut d’Estudis Eivissencs

Serà el primer esdeveniment musical que organitza l’entitat en aquest municipi, fruit del seu programa Llotges de la Cultura

Ondara, 09.04.21. La Fundació Baleària inaugura aquest cap de setmana la seua Llonja de la Cultura musical a Ondara amb l’organització d’un festival de música els dies 10 i 11 d’abril a la plaça de bous d’Ondara. Es tracta de la presentació del disc ‘Foc, Cançons de Sant Joan’, que reuneix cançons de diversos grups i cantants d’origen balear, i que ha estat editat per l’Institut d’Estudis Eivissencs.

A l’esdeveniment participen set dels grups o cantants que formen part del disc: Pilar Mena, Arma Sonora, Josep Joan i Pep Xomeu, Lara Magranyà, Terra i Sal, Miquel Tur Torres i Albert Oliva. Ricard Pérez, gerent de l’entitat afirma: “Tindrem l’oportunitat d’escoltar música balear de molta qualitat. Gràcies a aquest conveni amb l’Ajuntament d’Ondara impulsarem l’intercanvi cultural al municipi igual que ho fem en totes les nostres sales i espais dels territoris on operem “.

Els concerts s’iniciaran el dissabte 10 d’abril a les 19.30 hores i continuaran el diumenge 11 a partir de les 12.00 hores. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament, i per adquirir-les s’ha de visitar la pàgina web www.agendaondara.es i omplir el formulari. https://agendaondara.es/evento/9798-musica-balear-presentacio-del-disc-foc

Aquest és el primer esdeveniment d’aquestes característiques que organitza l’entitat de la naviliera a Ondara. Forma part del conveni que va signar la Fundació amb l’Ajuntament d’Ondara per organitzar exposicions a la Torre del Rellotge i concerts a la plaça de bous, dins del projecte la Joia de la Cultura. Cal destacar que tant la Fundació com l’Ajuntament s’encarregaran de mantenir totes les mesures de seguretat davant el Covid-19, tant en els accessos com durant l’esdeveniment.

Plàstics convertits en art a la Torre de l’Rellotge

D’altra banda, a la Torre de l’Rellotge d’Ondara, l’entitat va inaugurar ahir l’exposició ‘Simbiosi Marines’ de l’artista mallorquí Franesc Ramis. Es tracta d’una mostra especial ja que està construïda amb plàstics reciclats. Ramis utilitza ampolles i altres envasos per a crear instal·lacions que semblen meduses al mar. Es podrà visitar fins al 4 de maig de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 20.30 hores.

INFORMACIÓ NOVA APP GVA+SALUT

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara informa que ja està disponible la nova APP GVA +Salut.
Amb la nova aplicació es canvia el mètode d’identificació per a accedir, que es realitzarà a través de cl@ve o escanejant la targeta SIP (s’ha de disposar de la targeta amb codi de barres).
En cas de no complir algun dels requisits haurà de sol·licitar la renovació de la targeta SIP mitjançant el tràmit telemàtic

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/IDENTIFICACION_SIP

i arreplegar-la al Centre de Salut.
Cal recalcar que aquesta APP no substitueix al servei en el Centre de Salut, que es continua prestant amb normalitat.
Guia d’ús:

https://www.san.gva.es/web/app-gva-mes-salut/guia-de-uso

https://www.san.gva.es/web/app-gva-mes-salut/inicio

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONTINUA MILLORANT LA SEGURETAT VIÀRIA DE LES ZONES ESCOLARS I LES VIES PECUÀRIES

S’ha instal·lat senyalització de sentit únic en el Camí de Xàbia; d’accés exclusiu per a vianants i bicicletes en el Camí Vell del Verger, i de prohibició d’aturar i estacionar al Camí la Mar al costat de l’IES

Ondara, 08.04.21. L’Ajuntament d’Ondara, a través de les Regidories de Mobilitat Urbana i de Medi Ambient, dirigides per Francesc Giner i Pere Picornell, ha implementat en les últimes setmanes diverses mesures per a millorar la seguretat viària en partides rurals del terme municipal, vies pecuàries i zones escolars, a petició dels residents i usuaris, a fi de pacificar el trànsit i millorar les condicions de seguretat per a tots els usuaris de les vies. D’una banda, des del passat l’1 d’abril, la Brigada Municipal (SINMA) ha col·locat nova senyalització a la via pecuària coneguda com a Camí Vell del Verger, que va a enllaçar a l’antiga N-332 per la Creueta d’entrada a Ondara. La senyalització instal·lada indica l’accés exclusivament per a vianants i bicicletes (s’autoritza sols el pas de vehicles de veïns per accedir a les seues residències i terrenys agrícoles). Aquesta via serà una ruta segura més per anar al Molí Coví, on s’habilitarà una àrea recreativa (Parc Fluvial Molí Coví), com ja es va anunciar recentment en el ple del passat mes de març.

Una altra via pecuària on s’ha col·locat nova senyalització similar és el Camí de Xàbia, en el seu tram que creua la Partida Alfatares, concretament del Camí La Mar fins a l’encreuament de la via que va a la Partida de Molí d’En Coll, indicant-se una única direcció en sentit cap al Camí La Mar per a vehicles a motor, i l’accés en les dues direccions exclusivament per a vianants, bicicletes i vehicles de tracció animal. Cal esmentar que aquesta mesura s’ha portat a cap a petició dels veïns i veïnes d’aquest camí, que havien observat la gran velocitat a què circulaven alguns vehicles per aquest camí rural, utilitzant-ho com a carretera de circumval·lació, per la qual cosa, els propis residents han sol·licitat que es prenguen mesures per a reduir el volum de trànsit que circula per aquest camí, així com la reducció de la velocitat.

La finalitat de l’acció ha estat donar major seguretat a totes i tots els usuaris del camí agrícola. Des de les Regidories de Mobilitat Urbana i Medi Ambient s’entén per «vies pecuàries» les rutes o itineraris per on circula o ha circulat tradicionalment el trànsit ramader. Així mateix, les vies pecuàries es poden destinar a altres usos compatibles i complementaris, inspirant-se en el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, al paisatge i al patrimoni natural i cultural. Es consideren usos complementaris de les vies pecuàries el passeig, la pràctica del senderisme, la cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles no motoritzats, com per exemple bicicletes sempre que respecten la prioritat del trànsit ramader, si fóra existent.

Cal destacar també que entre les accions de millora de la seguretat viària, s’ha repintat la senyalització horitzontal al tram inicial de Camí La Mar fins a la entrada de l’IES Xebic, i s’han instal·lat senyals verticals remarcant la prohibició de parar i estacionar a la via al costat del centre educatiu, ja que comporta un increment de la perillositat dels seus usuaris i un col·lapse circulatori en certs moments del dia. Per això, des de l’Ajuntament d’Ondara es recorda als conductors que poden d’estacionar a diverses zones pròximes per a esperar a alumnat de l’IES, com pot ser l’aparcament de la Piscina Municipal (que compta amb unes 72 places) i al Carrer Nacions Sense Estat (que compta amb unes 80 places), evitant posar en perill a vianants i altres vehicles que circulen pel Camí La Mar. Des de l’Ajuntament d’Ondara es prega es respecte la senyalització i es demana la col·laboració de la ciutadania amb la intenció de treballar conjuntament per la millora de la mobilitat i la convivència veïnal.

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 12 D’ABRIL 2021 A LES 13 HORES

Ondara, 08.04.21. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el proper dilluns 12 d’abril a les 13 hores una sessió extraordinària del ple de la Corporació Municipal amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 771/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. Modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit del Pressupost General de 2021.

Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada per la dotació de crèdit pressupostari a causa de l’ampliació de les obres IVACE dins dels terminis establits.