ONDARA CELEBRA HUI UN PLE EXTRAORDINARI PER A DOTAR DE PRESSUPOST MUNICIPAL A LES OBRES DE L’IVACE

Es dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb 34.600 euros, i a la zona Marjals – Avinguda d’Alacant amb 34.500 euros, el que permetrà dotar del pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE

Ondara, 12.04.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui dilluns 12 d’abril una sessió extraordinària del ple de la corporació municipal, amb un únic punt en l’orde del dia, consistent en una modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit del Pressupost Municipal 2021. La sessió plenària està motivada per la necessitat de dotar del crèdit pressupostari necessari a la part que li correspon a l’Ajuntament d’Ondara per a sufragar les obres de l’IVACE, dins dels termes establits. Junt amb aquestes partides, la modificació de crèdit que s’eleva hui a ple realitza reajustaments en altres partides pressupostàries.

Respecte a l’IVACE, amb la modificació de crèdits d’avui, l’Ajuntament d’Ondara dotarà a la millora del Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7 amb una partida de 34.600 euros, que es vindran a sumar als fons prevists siguen aportats per l’IVACE, que ascendeixen a 179.850,66 euros, la qual cosa suposarà una inversió total de 214.450,66 en el Polígon Industrial Marjals 5, 6 i 7. Pel que fa a l’altre àrea objecte de la subvenció de l’IVACE, la zona Marjals i Avinguda d’Alacant, l’Ajuntament d’Ondara consigna amb aquesta operació de modificació de crèdit una partida de 34.500 euros per a la millora d’aquest polígon; que es vénen a sumar als 185.160,16 euros que aportarà l’IVACE, per a arribar a un import total de 219.660,16 per a la millora de Marjals i Avinguda d’Alacant.

Cal indicar que en el ple del passat mes de febrer 2021, es va aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II) i projecte de millores en el polígon industrial Marjals 5-6-7. Es va sol·licitar la subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2021, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, i del polígon industrial Marjals 5-6-7 (Fase II), per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2021. La millora de les condicions de Marjals i Av. Alacant (Fase II) és un projecte de millora en la mobilitat urbana, amb carril bici; millora de zones verdes, recorreguts biosaludables i millora paisatgística i mediambiental, i de millora viària amb habilitació de voreres més àmplies; senyalització i identificació de carrers, senyalització horitzontal i vertical de trànsit. Quant al projecte de millora de Marjals 5, 6 i 7, consisteix en vigilància a través de CCTV (circuit tancat TV) connectat amb la Policia Local per a més seguretat de les empreses; millora de zones verdes, regeneració paisatgística ambiental, obra civil per a la implantació de fibra òptica, senyalització i identificació de carrers.

Publicado en Actualitat, Política.