COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – CURSA BTT SEGÀRIA– DISSABTE 28 ABRIL 2018

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que amb motiu de la celebració de la cursa BTT, el pròxim diumenge dia 28, romandrà restringit el pas al trànsit, donant-se pas alternatiu de les dues direccions de circulació des de les 16:30h fins la finalització de la prova en el camí que puja a Segaria, concretament el tram que va des de l’accés a la antiga cantera fins als albergs.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

ONDARA PORTA A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A DESTINAR 130.000 EUROS DEL SUPERÀVIT AL CENTRE JUVENIL

Passarà per ple també la petició de subvenció a la Diputació per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants fins al centre del nucli urbà

Ondara, 26.04.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 26 d’abril, i entre els assumptes de l’ordre del dia, figura una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, per a destinar part del superàvit pressupostari de 2017 a inversions financerament sostenibles; en concret, es passaran 130.000 euros del romanent de tresoreria a la partida de la Llar juvenil, per a executar la segona fase d’aquest centre juvenil. D’aquesta manera, segons remarca l’Alcalde, José Ramiro, se sumaran 130.000 euros més per a la posada en marxa d’aquest projecte, que comptarà (després d’aquesta modificació de crèdits), amb una dotació pressupostària aquest exercici que ascendeix a un total de 260.000 euros, perquè ja havia consignada una partida d’altres 130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal de 2018, per a la primera fase de la Llar Juvenil. Cal recordar que l’espai juvenil s’ubicarà, després de les corresponents obres de construcció, en l’edifici inacabat situat en l’entrada oest del nucli urbà. En el ple del passat mes de febrer 2018, es va aprovar per unanimitat la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9, de manera que l’Ajuntament va adquirir aquesta finca per a destinar-la a “Llar Juvenil”. L’espai “Llar Juvenil” comptarà amb aules polivalents, de formació, oci i animació. Es crearan tres plantes diàfanes. La intenció és que l’espai òbriga les seues portes a finals d’enguany 2018.

En el ple ordinari d’abril també s’abordarà la petició de subvenció a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en el Pla Provincial de Cooperació a obres i serveis de competència municipal 2019 (PPOS 2019). L’Ajuntament d’Ondara demanarà subvenció per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà. Per a això, des de l’oficina tècnica municipal de l’Ajuntament s’ha redactat un projecte en què s’indica que es pretén dotar al municipi d’un recorregut més funcional, accessible i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble (Ajuntament i Prado). L’actuació es pretén dur a terme des de la zona verda existent al carrer Picasso. Es pretén una remodelació de l’aparcament situat al carrer Picasso, amb una millora ambiental i paisatgística conseqüent amb el seu entorn (pegat al barranc). En el carrer Pintor Segrelles es proposa principalment una remodelació de la plaça triangular que actualment conforma una esplanada d’asfalt per a aparcament de vehicles. Es considera important també posar en valor el passeig existent a l’altre costat del barranc, una vegada creuat el pont, i que es troba entre aquest i la part posterior dels edificis existents al carrer Carlos Arniches. L’actuació pretén en general un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental. El termini d’execució per a la realització de les obres s’estima en 10 mesos, i el pressupost de les obres, ascendeixen a 450.000 euros IVA inclòs.

En un altre ordre d’assumptes, en el ple es debatrà la modificació del reglament del servei d’abastiment d’aigua potable i sanejament d’Ondara. La modificació es referix a incloure en el reglament una disposició addicional sobre la facturació en supòsits de fuga, en la instal·lació interior de la vivenda. Detallant que en els supòsits en els quals es produïsca una fuga d’aigua per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client acredite que ha resolt la incidència i reparat la fuga, l’entitat gestora aplicarà en la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament o organisme competent en un o com a màxim dos períodes de facturació. Podent sol·licitar-se el pagament ajornat per un període màxim de sis mesos.

En un altre àmbit, passarà per ple la moció per al restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat. L’acord inclou recuperar els nivells de finançament de la Llei de la Dependència per part dels pressupostos generals de l’Estat (previs als retalls del 2012); augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir així la llei que preveia l’obligatorietat de finançar el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les administracions (govern central i comunitats autònomes); i promoure un Pacte d’Estat per la Llei de la Dependència i els Serveis Socials amb les comunitats autònomes, les organitzacions del Tercer Sector, les Plataformes d’afectats, familiars, usuaris i tots els grups polítics, per a actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el territori nacional.

Els triatletes ondarencs Joanfe Ribes, Sergio Torres i Jorge Llàcer completen el “Mig Ironman” de Peníscola

*CRÒNICA TRIATLÓ MITJA DISTÀNCIA ONDARA TRI-ESPORT*

El passat diumenge 22 d’abril el Club ondarenc va participar al Triatló de Mitja Distància celebrat a la ciutat de Peníscola. La prova esportiva, en la seua VIna edició, reunia a més 750 triatletes de tota Espanya. S’esdevingué a primera hora del matí a la platja de l’Avinguda de la Mar de la ciutat del Papa Lluna. Aquest triatló a diferència d’altres cal destacar que és de Distància Mitja, és a dir les tres disciplines que conformen la prova es distribueixen en un segment de natació de 1900 metres, seguidament 90 km en bicicleta i, per finalitzar, mitja marató, o sia, 21 km de carrera a peu; popularment conegut com mig ironman.

IMG-20180421-WA0028

L’inici de la contesa esportiva s’inicià recorrent els 1900 metres al segment de natació i destacava per la seua singularitat de vorejar un tómbol majestuós coronat pel Castell del Papa Lluna d’origen Templer. A aquest escenari especial li seguia el circuit de bicicleta exigent per l’interior de la comarca del Baix Maestrat de 90 km passant per les localitats de Càlig, Cervera del Maestre i Sant Jordi. Tot seguit, caldria afrontar la carrera a peu de 21 km pel passeig marítim de la Platja Nord i la Platja Sud de la localitat de Peníscola que encaminava cap al Parc Natural de la Serra d’Irta. Un panorama que barrejava l’esport i la natura en una jornada assolellada la qual cosa propicià un ambient festiu i animat per part del públic present.

Pel que fa a les classificacions, el guanyador va ser Jordi Montraveta del Club Fasttriatlon–CN Montjuic qui va parar el cronòmetre en 4 hores, 8 minuts i 55 segons. En segon lloc, va arribar Santi Martínez del 2XTRI amb 4 hores, 12 minuts i 22 segons i completant el podi Sergio Juan del Laboratorios SYS amb un temps de 4 hores, 14 minuts i 6 segons.

En fèmines la guanyadora fou Leonor Font del CMG Ferrer Hotels amb 4 hores, 52 minuts i 47 minuts. En segon lloc, entraria a meta Cristina de La Torre del Elenko Club de triatlón amb 5 hores, 9 minuts i 44 segons i completant la tercera posició Clara Pastor amb un temps de 5 hores, 9 minuts i 54 segons.

Per la part que ens correspon, els triatletes de l’Ondara Tri-Esport completaren bons resultats. Així mateix, amb 4 hores i 33 minuts va arribar Jorge Llàcer, tot seguit amb 4 hores i 40 minuts entrava a meta Sergio Torres i seguidament amb 4 hores i 48 minuts ho faria Joanfe Ribes.

Al capdavall, una jornada marcada per l’esport de Triatló en estat pur en un escenari cinematogràfic recentment i l’estampa fortificada junt a la Mar Mediterrània del Castell de Peníscola. D’aquesta manera el Triatló va assentant-se cada vegada més i Ondara amb el seu Club Ondara Tri-Esport va estar present en aquesta Edició del nombrat Infinitri Triatló Peníscola.

*CRÒNICA TRIATLÓ MITJA DISTÀNCIA ONDARA TRI-ESPORT*

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’ABRIL 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’abril de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2, PLENS/2018/3. Aprovació de les Actes anteriors (22 de febrer de 2018 i 29 de març de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/4. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 217/2018. 4002 PRESSUPOST. Compte General del Pressupost General de 2017. Aprovació definitiva.

4.- EXP. 648/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 2/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a IFS.

5.- EXP. 565/2018. 3003 SUBVENCIONS. EXCMA DIPUTACIÓ D’ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS 2019.

6.- EXP. 528/2018. 3002 SUBVENCIONS. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JGL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2018.

7.- EXP. 797/2018. NORMES MUNICIPALS. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ONDARA. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.- EXP. 789/2018. 1000 MOCIÓ. Proposta de resolució sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni Especial de la Seguretat Social dels Cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat.

9.- EXP. PLENS/2018.4 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.4 Precs i Preguntes.

LA FESTA SANTJAUMERA “COMPTE ARRERE” SE CELEBRARÀ EL 30 DE JUNY AMB ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

La Comissió de Sant Jaume i la Regidoria de Festes i Tradicions organitzaran aquest esdeveniment que comptarà amb esmorzars, jocs, karaoke, carretons, concert de rock, dinar a preus populars, “la gran cagà”, i servei de barra

Ondara, 24.04.18. La Regidoria de Festes i Tradicions, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha presentat aquest matí a l’Ajuntament d’Ondara la “Festa Santjaumera Compte Arrere”, que, a manera de preludi de les Festes Populars de Sant Jaume 2018, es durà a terme el dissabte 30 de juny, organitzada per la Comissió de Sant Jaume i la Regidoria de Festes i Tradicions. Mª Carmen Velázquez ha estat acompanyada per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el tècnic de Joventut, Pedro Gil, i els voluntaris de la Comissió de Sant Jaume, Pere Sastre i Carlos Ortolà.

presentacio festa

La “Festa Santjaumera Compte Arrere” se celebrarà a la Plaça de Bous d’Ondara i contornada del Prado, durant tota la jornada del 30 de juny, amb activitats des de les 10:30 hores fins a les 22 hores. Comptarà amb propostes variades per a tots els públics, esmorzars, jocs, karaoke, dinar a preus populars, carretons, actuació musical, “la gran cagà”, servei de barra… Es tracta d’una festa que pretén “calfar motors” per a les celebracions populars del mes de juliol, al mateix temps que recaptar fons a benefici de les festes de Sant Jaume 2018.

COMPTE-ARRERE-SANT-JAUME-2018

La festa començarà a les 10:30 hores amb esmorzars a preus populars; a les 11:30 hores hi haurà jocs infantils i a les 12 hores començaran les partides de cau i el karaoke. De 13 a 14 hores és “la dinaora”; una hora en què s’oferirà quinto+xupito+tapa per 2 euros. A les 14 hores s’oferirà dinar a preus populars. A les 17 hores hi haurà solta de carretons per als més menuts, i continuarà el karaoke. A les 18 hores tindrà lloc l’eixida del manso a la plaça de bous. De 19 a 20 hores serà la “sopaora” (de nou s’oferirà quinto+xupito+tapa per 2 euros). A les 20 hores s’oferirà el concert de rock de “La Mocha”, i a les 22 conclourà la festa santjaumera.

Els tiquets per al premi de 600 euros de “la gran cagà” es poden adquirir al preu de 3 euros a la Casa de Cultura, Penyes, Quintos 2018 i col·laboradors. També s’entrarà en un rifa amb el mateix número de la parcel·la. Des de l’organització s’ha animat a la ciutadania a participar i a col·laborar en aquesta festa santjaumera.

COMENÇA A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA LA CAMPANYA “AGAFA UN LLIBRE, DEIXA’N UN ALTRE”

A més, durant aquesta setmana l’alumnat del Sanchis Guarner podrà participar en el joc “En busca d’un llibre”

Ondara, 23.04.18. Aprofitant la commemoració hui 23 d’abril del Dia del Llibre, comença a la Casa de Cultura d’Ondara la campanya “Agafa un llibre, deixa’n un altre”, que, impulsada per la Regidoria de Cultura (dirigida per Raquel Mengual), funcionarà com un “trueque” de llibres a la Casa de Cultura. Aquesta iniciativa ha començat a funcionar hui i romandrà com a activitat fixa a la Biblioteca durant tot l’any, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi gratuït de llibres entre persones de totes les edats.

dav

A més, durant tota aquesta setmana, del 23 al 27 d’abril, els escolars de primària del Col·legi Sanchis Guarner d’Ondara podran participar en el joc “En busca d’un llibre”, que, en forma de gimcana pel poble, comença hui. Per a això, hauran d’arreplegar una targeta a la Casa de Cultura d’Ondara, i cada dia, anar descobrint una pista, que estarà oculta en diferents llocs de la població. Amb cada pista, podran completar una frase inacabada. I aquest divendres 27 d’abril, en tindre la frase completa, hauran d’anar a buscar el tresor al lloc on els indicaran les pistes. Des del departament de Cultura d’Ondara s’ha realitzat hui una visita al Col·legi Sanchis Guarner per a explicar, classe per classe, el funcionament d’aquesta campanya dirigida a tots els xiquets i xiquetes de primària d’aquest centre escolar, i se’ls ha animat a participar.

CARTELL

Cal recordar que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara està commemorant a l’abril el Mes del Llibre amb una programació l’objectiu de la qual és el foment de la lectura entre les persones de totes les edats, i amb distintes activitats que versen sobre els llibres i la lectura, tant per a xiquets i xiquetes com per a adults. Entre les activitats d’aquesta setmana, recalcar que aquest dimecres 25 d’abril a les 17:30 hores tindrà lloc a la Plaça Major l’Encontre amb els primers lectors, i des de la Regidoria de Cultura es farà lliurament d’un llibre en valencià a tots els xiquets i xiquetes d’Ondara que compleixen sis anys enguany 2018. La celebració es completarà, a continuació, amb una nova sessió de l’Hora del Conte a càrrec de Monipoppins amb l’obra “Artur i Clementina”.

UNA VINTENA DE PERSONES VOLUNTÀRIES VAN DUR A TERME AHIR LA NETEJA DEL LLIT DEL RIU ALBERCA A ONDARA, EMMARCADA EN LA CAMPANYA “MANS AL RIU!”

Van retirar del riu 265 quilos de residus

mans al riu ondara (27)mans al riu ondara (17)

Ondara, 23.04.18. Ahir diumenge 22 d’abril es va desenvolupar a Ondara la campanya “Mans al riu!”, consistent en la neteja del llit del riu Alberca al seu pas pel nucli urbà. Van participar una vintena de persones voluntàries, que van retirar del riu un total de 265 quilos de residus (26 bosses, amb 215 quilos de residus, i 50 quilos de residus voluminosos). La neteja es va realitzar des del túnel al passeig de vianants (direcció poliesportiu) fins passat l’aparcament de la O-30, comprenent tot el llit de l’Alberca pel nucli urbà. El Regidor de Medi Ambient d’Ondara, Pere Picornell, ha agraït la seua col·laboració a totes les persones que han participat en aquesta activitat, compromesa i solidària amb el medi ambient, i ha aprofitat per a destacar la labor del Centre Excursionista d’Ondara.

All-focusmans al riu ondara (13)

All-focusAll-focus

“Mans al Riu!” va ser una iniciativa organitzada per Fundació Limne amb la col·laboració de la Regidoria de medi ambient de l’Ajuntament d’Ondara, “Libera – Naturaleza sin basura”, Global Omnium, i l’empresa municipal SINMA Ondara, que s’ha encarregat de retirar tots els residus arreplegats i traslladar-los al punt de recollida. Amb la jornada “Mans al Riu”, Ondara ha sigut un dels quaranta municipis que s’han sumat a aquesta campanya de recollida simultània de residus, que ha aconseguit la retirada de 10.830 quilograms (10 tones) de residus en total, i ha comptat amb la participació de 850 persones retirant desperdicis en rius i barrancs, segons dades de la Fundació Limne.

mans al riu ondara (26)All-focus

La jornada de conservació del llit fluvial d’Ondara va comptar amb la participació d’una vintena de persones que van retirar els residus del llit (principalment, papers, plàstics, envasos, llandes…) durant tot el matí d’ahir diumenge. Per a culminar la jornada de macro neteja, l’Ajuntament d’Ondara va oferir un dinar a tots els participants.

mans al riu ondara (10)

“Mans al riu!” va comptar amb la participació de diversos els membres de la corporació municipal d’Ondara; l’Alcalde, José Ramiro; el Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell; el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner; i la Regidora d’Hisenda, Raquel López. L’empresa municipal SINMA, responsable del servei de recollida de fem a Ondara i a Beniarbeig, va ser l’encarregada de retirar posteriorment els residus trets de la neteja del riu en ambdós poblacions.

davmans al riu ondara (24)

All-focusmans al riu ondara (15)

CRÒNICA ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA – 21 i 22 ABRIL 2018

L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, entrenada per Juanma Garrido i Néstor Portes, va participar aquest cap de setmana (21 i 22 d’abril) en la segona jornada de la 2a Fase Provincial de Raspall dels JECV (categories benjamí, aleví, cadet i juvenil), i en la Fase Provincial dels JECV modalitat Escala i Corda (categories benjamí i cadet).

La segona jornada de la 2a fase provincial de raspall es jugava en distintes seus per tota la província. Els equips d’Ondara van jugar el dissabte 21 d’abril al Trinquet de Petrer.

Resultats equips Ondara:

Benjamins van guanyar 20-0 a Agost B

raspall benjamins

Alevins van guanyar 25 -10 a Agost B

raspall alevins

Cadet A va guanyar 25-15 al Campello

raspall cadet A

Cadet B va perdre 10-25 davant Petrer

raspall cadet B

Juvenils van guanyar 25-20 a Dénia (en la partida jugada al trinquet d’Ondara)

En Escala i Corda, la fase provincial JEVC es va disputar aquest diumenge 22 d’abril al Trinquet Municipal d’Ondara en categoria benjamí.

benjamins escala i corda

L’equip benjamí d’Ondara va guanyar les dos partides:

Ondara 30- 0 Sella Relleu

Ondara 30- 0 Beniarbeig El Verger

La categoria cadet (segona fase provincial Escala i Corda) es va disputar el diumenge al trinquet de Benidorm, amb la participació de l’equip Cadet A, que va jugar dos partides:

Cadet A va guanyar 25 -10 a l’Alfàs

Cadet A va perdre 15 – 25 contra Petrer

L’EQUIP DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TENNIS TAULA D’ONDARA VA GUANYAR AQUEST DIUMENGE EL SEU PRIMER PARTIT DE LLIGA

Ondara, 23.04.18. Ahir diumenge 22 d’abril, l’equip de l’Escola Municipal de Tennis Taula d’Ondara (coordinada per Elena Medvedeva) es va desplaçar fins a Algemesí per a jugar contra l’equip d’Algemesí B, sent el darrer partit de lliga de la present temporada.

L’equip d’Ondara va aconseguir la seua primera victòria en lliga; primer amb la partida guanyada per Elena; després per Daniel: i malgrat que les altres tres partides les van perdre, l’última la va guanyar Alexandre, la qual cosa va donar pas a què les dobles, finalment les guanyara l’equip d’Ondara.

ONDARA ACULL LA CELEBRACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAPS I COMANDAMENTS DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Ondara, 20.04.18. La Junta Directiva de Caps i Comandaments de Policia Local de la Comunitat Valenciana (UNIJEPOL-CV) ha celebrat hui divendres la seua reunió a l’Ajuntament d’Ondara. Una trobada en l’obertura de la qual ha participat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i Toni Galiano, Cap de la Policia Local d’Ondara.

junta policia ondara (2)

Aquesta Junta està formada per caps i comandaments de les policies locals de Vila-Real, Borriana, Oropesa de Mar, València, Quart de Poblet, Rocafort, Almussafes, Alacant, Dénia i Finestrat. Els comandaments policials s’han reunit per a abordar qüestions com les novetats i seguiment d’aspectes relacionats amb la nova Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana; analitzar els distints informes de les delegacions provincials de l’associació; i programar les següents reunions amb representants del govern de la Generalitat, així com els preparatius de les seues eleccions internes a celebrar el proper mes de juny.

El Cap de la Policia Local, Toni Galiano, ha destacat que aquesta trobada, que “reflectix l’esperit d’unió i cohesió d’aquesta associació professional” persegueix “tindre una sola veu que identifique a tots els cossos de policia local, on no es discrimina a les plantilles menudes i s’integren caps i comandaments de les tres províncies de la Comunitat”.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha aprofitat la trobada per a ressaltar l’excel·lent treball que desenvolupen els agents de la Policia Local en general i de la plantilla d’Ondara en particular, per tal d’aconseguir el benefici i benestar de la ciutadania, com el cos de Seguretat més pròxim.