ONDARA MILLORARÀ LA SEUA PREVISIÓ D’INGRESSOS EN 2022 PER VALOR DE 233.000 EUROS

Aquesta quantia permetrà incrementar la partida de les obres del Bar de la Plaça de Bous, de l’Espai Català, de la coberta de la piscina menuda i d’altres obres municipals, així com realitzar l’aportació per a la nova seu de Càritas

Ondara, 16.03.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 17 de març un ple extraordinari, i entre els punts de l’ordre del dia, destaca la modificació de crèdits per ingressos superiors en el pressupost municipal de 2022 i les corresponents transferències de crèdits. La modificació de crèdits per ingressos superiors de l’’Administració General de l’’Estat ascendeix a un total de 233.000 euros, corresponents a les provisions de Fons de l’Estat. Aquesta és la quantia que l’Ajuntament d’Ondara ingressarà de més en el pressupost de 2022, millorant així la seua previsió d’ingressos i podent destinar aquests fons a diverses iniciatives municipals. Les compensacions per l’IVA i les devolucions per participació en tributs de l’Estat permetran a l’Ajuntament d’Ondara disposar de 233.000 euros que es destinaran, amb la corresponent modificació de crèdits que passa pel ple d’aquest dijous, a incrementar la partida de les obres del Bar de la Plaça de Bous, de l’Espai Català, de la coberta de la piscina menuda, i d’altres obres municipals, així com realitzar l’aportació per a la nova seu de Càritas, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

En concret, l’import a percebre per l’Ajuntament d’Ondara de la compensació per l’efecte de la implantació del subministrament immediat d’informació de l’IVA, SII-IVA, en la liquidació de la participació en tributs de l’Estat de 2017, ascendeix a 39.051 euros. D’altra banda, durant l’exercici 2022 es reintegraran a l’Ajuntament d’Ondara els saldos a favor de la Hisenda de l’Estat que es van derivar de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, per valor de 194.000 euros. Per tant, l’Ajuntament d’Ondara disposarà en 2022 de 233.000 euros d’ingressos superiors en la previsió de Fons de l’Estat.

Aquest augment dels ingressos municipals per a 2022 es materialitzarà en un increment de les partides destinades a diverses obres. D’una banda, s’aportaran 10.000 euros a la Parròquia per a l’habilitació de la nova seu de Càritas, a causa de la necessitat que té Càritas d’atendre a nous usuaris, vista la crisi humanitària i la pujada generalitzada de preus que estem vivint. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Ondara realitzarà aquesta aportació de 10.000 euros a Càritas per a les obres d’habilitació de la seua nova seu, que estarà ubicada en un local (propietat de la parròquia) al carrer Església.

D’altra banda, es destinaran 106.000 euros més a les obres del projecte del nou bar de la Plaça de Bous (de manera que aquesta partida serà d’un total de 236.000 euros, donat que ja comptava amb una aportació municipal per a 2022 de 123.000 euros). L’augment d’aquesta partida ve determinat per l’increment dels preus dels materials i la modificació del projecte.

D’altra banda, es dotarà amb 67.000 euros més al projecte d’habilitació de l’Espai, Empresa i Ocupació – Espai Català, la qual cosa se suma a una aportació inicial de 180.547 euros en els pressuposts de la present anualitat, arribant així a un total de 247.547 en la partida destinada a l’Espai Català per a enguany 2022. El motiu de l’increment del pressupost en aquest projecte es deu a la pujada dels preus dels materials, la modificació del projecte i la dotació de nous aparells d’aire condicionat.

També es realitzarà una modificació del pressupost per a aportar 12.000 euros més al projecte de la nova coberta de la piscina menuda (que compta ja amb un pressupost per a 2022 de 71.107 euros, incloent-hi la subvenció de la Diputació en el Pla + Esport). De manera que la partida final per a la coberta de la piscina serà de 83.107 euros enguany 2022. Així mateix, la modificació de crèdits aportarà altres 39.000 euros a altres obres municipals, resultant una inversió total de 101.494 euros. En canvi, la modificació de crèdits li restarà 1.000 euros a la partida d’adquisició de terrenys.

Al marge de les modificacions de crèdits, s’eleva al ple extraordinari els plecs de condicions per a la implantació del Sistema Dinàmic d’Adquisició de Subministraments de l’Ajuntament d’Ondara. L’Alcalde ha avançat respecte d’això que pròximament es realitzaran reunions perquè els proveïdors d’Ondara estiguen informats sobre com funcionarà el nou sistema de contractació. El Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) per a Subministraments a l’Ajuntament d’Ondara va ser aprovat en el ple del passat mes de febrer, i ara el que s’eleva a ple són els plecs de condicions per a aquest sistema de contractació dels subministraments més habituals. L’aprovació es realitza per 1 any, prorrogable anualment per altres 3 més, i el valor estimat del contracte és de 467.500 euros (anuals); 1.870.000 euros (total 4 anys).

A més, el ple extraordinari de l’Ajuntament d’Ondara d’aquest dijous debatrà el conveni entre l’Ajuntament d’Ondara i la Fundació Nostra Senyora de la Soledat per a la cessió d’ús dels espais municipals, motivat per la cessió del Centre de Dia, les obres de la qual van ser recepcionades ahir per l’Ajuntament d’Ondara.

* Fotos Arxiu dels projectes als quals es destinarà la modificació de crèdits ** 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.