ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DIJOUS 17 DE MARÇ A LES 13:30 HORES

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç: https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 14.03.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple extraordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 17 de març de 2022 a les 13:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 8/2022. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ (SDA) PER A SUBMINISTRAMENTS A L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ PLECS (PCAP).

2.- EXP. 581/2022. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. MAJORS INGRESSOS. APROVACIÓ.

3.- EXP. 623/2022. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ.

4.- EXP 611/2022. MATÈRIA 2010. CONVENIS. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ONDARA I LA FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS.

Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada per:

1.- Aprovació dels Plecs i procedir a la publicació en el DUE amb caràcter

d’urgència.

2.- Publicació en el BOPA de les modificacions de crèdit.

3.- Aprovació Conveni Residència per poder iniciar els tràmits de la posta en marxa del Centre de dia.

Publicado en Actualitat, Política.