L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A PLE L’ADHESIÓ A LA XARXA DE ENTITATS LOCALS AGENDA 2030 I A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES

També s’eleva a aprovació la metodologia per al procés de pressupostos participatius

Ondara, 31.03.22. La corporació municipal d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 31 de març, i entre els punts de l’ordre del dia, destaca l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.Des de l’Ajuntament d’Ondara es consideren molt interessants aquestes adhesions, i ara més que mai degut a la crisi sanitària d’aquests dos últims anys, entenent que l’adhesió és una dinamització sistemàtica del poble d’Ondara ja que s’inclou en aquestes dues entitats per a millorar el benestar i qualitat de vida de la ciutadania d’Ondara.

Respecte a l’adhesió d’Ondara a la Xarxa de ciutats saludables, s’eleva al ple aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i de complir els seus fins estatutaris, i en conseqüència, es compromet a tindre elaborat una anàlisi de situació i un pla de salut per a Ondara o el compromís d’elaborar-lo; i complir amb les obligacions i exercir els drets establits en les Normes de Funcionament i Organització de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i, especialment, la d’abonar a la FEMP la quota de soci titular de la Xarxa que cada any corresponga a aquesta Entitat Local en funció del número dels seus habitants (que en el present exercici ascendeix a 500 euros). Cal esmentar que la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FVMP) dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut. Des de la seva constitució l’any 1988 la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables ha centrat les seves actuacions en Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut; Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut; o Difondre la informació rellevant sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, les Xarxes Autonòmiques i la Xarxa Europea, entre altres. El total de municipis inscrits a nivell nacional en aquesta xarxa és de 286, representant a uns 24.352.150 d’habitants.

Respecte a la incorporació de l’Ajuntament d’Ondara a Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, es porta a ple el compromís de l’Ajuntament a treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en el qual s’elabore una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030; a complir amb les obligacions i exercir els drets que s’estableixen en les Normes de Funcionament de la Xarxa, i assumir la Declaració de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP. La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 és una Xarxa de la FEMP en la qual s’integren, de manera voluntària, els Governs Locals que es comprometen a implementar els ODS de l’Agenda 2030 de manera transversal en les seves polítiques públiques locals i provincials. Entre els principals objectius de la Xarxa destaca la Coordinació d’actuacions entre els Governs Locals permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l’Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l’àmbit local; Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l’Agenda 2030 mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals; Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa; i Treballar amb els Governs Locals línies d’actuació concretes després de la crisi provocada pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.

També s’eleva a aprovació pel ple ordinari del mes de març la metodologia per al procés de pressupostos participatius i la calendarització proposada pel Consell de Participació Ciutadana d’Ondara, donant així un pas més per a engegar el procés (cal destacar que enguany 2022 es destinaran 50.000 euros als projectes que presente la ciutadania per a ser impulsats amb Pressuposts participatius). Una vegada aprovada la Metodologia per al Procés de Pressupostos participatius 2022, es publicarà als portals de transparència i participació propis de l’Ajuntament d’Ondara i als específics de Pressupostos participatius. Segons recull el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara (aprovat pel ple i publicat com a definitiu al BOP d’Alacant de 21 de desembre de 2021), el Ple Municipal serà l’encarregat de ratificar la metodologia del procés de Pressupostos participatius, la qual es va acordar al Consell de Participació Ciutadana del 8 de març de 2022, en què es van consensuar les aportacions a considerar per a la Metodologia per al Procés de Pressupostos participatius, així com la calendarització i els òrgans que han d’intervindre en cada moment del procés.

En l’ordre del dia del ple també es troba l’aprovació del nou Conveni-tipus de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament d’Ondara per a la cessió dels drets de tanteig i retracte (data de febrer de 2022). El document tindrà una durada inicial de quatre anys, i quant a la resta del document, és idèntic al conveni aprovat en octubre de 2020 que va estar vigent fins al passat 26 de gener de 2022.

Publicado en Actualitat, Política.