ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 31 DE MARÇ 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.03.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 31 de març de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (24 DE FEBRER DE 2022).

2. EXP. PLENS/2022/4. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP 680/2022.MATÈRIA 1001.METODOLOGIA PER AL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ANUALITAT 2022.APROVACIÓ.

4.- EXP.690/2022.MATÈRIA 1001.PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES. APROVACIÓ.

5.- EXP. 693/2022.MATÈRIA 1001.PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS PER A DESENVOLUPAR ELS ODS DE L’AGENDA 2030.

6.- EXP. 481/2022.MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. PLA PRESSUPOSTARI 2023-2025. DONAR COMPTE. APROVACIÓ.

7.- EXP 527/2022.MATERIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

8.- EXP. 1941/2020.MATÈRIA 1402. ORGANISMES PÚBLICS. GENERALITAT VALENCIANA. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I LA CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA, I L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE. APROVACIÓ

9. EXP. PLENS/2022/4. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10. EXP. PLENS/2022/4. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.