ONDARA APROVA EL PLA D’OCUPACIÓ PER A PERSONES ATURADES AFECTADES PEL COVID19

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud i documentació per registre d’entrada en l’Ajuntament d’Ondara de l’11 al 25 de juny

Ondara, 10.06.20. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern Local les bases del Pla per al Foment de l’Ocupació Local per a l’exercici 2020, que forma part del Pla de Reactivació Econòmica Local del municipi d’Ondara per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19; un pla aprovat per unanimitat en el ple del mes d’abril, i l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi, segons recorda l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Una de les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Local és l’ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19.

En aquest apartat s’emmarca l’aprovació, en Junta de Govern, d’aquest Pla d’Ocupació 2020, l’objectiu del qual és la reincorporació al mercat de treball d’aquelles persones que estaven en actiu abans de la crisi; i van haver d’apuntar-se a la desocupació després del 14 de març pel Covid-19, o també d’aquelles persones que per la crisi no trobaran ocupació, en ser treballadors estacionals a l’estiu. Les bases han sigut publicades en la seu electrònica, i les persones interessades a participar podran presentar la sol·licitud i documentació per registre d’entrada en l’Ajuntament d’Ondara de l’11 al 25 de juny en horari de 8:30 a 14 hores. També es podrà realitzar la sol·licitud de forma telemàtica en cas de disposar del certificat digital. Segons ha avançat l’Alcalde, en aquest cas el pla va dirigit als treballadors afectats directament pel COVID19, si bé la previsió és impulsar més avant un altre pla per a aturats de llarga duració i col·lectius especialment vulnerables.

Aquest pla d’ocupació tindrà una duració de 6 mesos, i està prevista la participació d’un màxim de 30 persones, a qui es formalitzarà un contracte laboral i que cobraran la part proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional, a partir del lloc de treball menys qualificat. A més, s’establiran diversos torns per a afavorir la major quantitat de persones. La duració màxima del contracte per persona serà de 2 mesos. Les persones beneficiàries del programa seran persones desempleades inscrites en la corresponent Oficina Labora i veïns/ veïnes del municipi d’Ondara. Tindran preferència per a participar en el pla els col·lectius més afectats per la crisi en el municipi, a causa de la crisi sanitària Covid-19.

Les persones beneficiàries del Pla d’Ocupació Local hauran de trobar-se en situació legal de desocupació (inscrites en la corresponent Oficina Labora des d’una data anterior a la publicació d’aquestes bases); a més, han d’estar inscrits a partir del 14 de març de 2020, a conseqüència de la COVID-19, o bé demostrar amb la vida laboral que és un treballador de temporada a l’estiu i que enguany, possiblement, no serà contractat/da per la crisi sanitària-econòmica. Un altre requisit és estar empadronat al municipi d’Ondara, amb una antiguitat mínima de 60 mesos; així com posseir la ciutadania espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o tractar-se de persones estrangeres amb permís de treball.

Els llocs de treball a cobrir mitjançant aquest taller seran els següents: Personal de neteja; Peó d’obra; Oficial d’obra; Peó de jardineria; Peó de pintura; i Tècnic d’Educació Infantil (per a optar a aquest lloc de treball, la persona interessada ha de posseir, com a mínim, alguna de les titulacions següents: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil o Grau en Magisteri d’Educació Infantil). Tots els llocs tindran contracte de treball de 25 hores setmanals, i per a tots ells s’haurà d’acreditar experiència professional amb informe de vida laboral i contracte o nòmina. Cada participant podrà optar a una sola sol·licitud, segons la seua experiència laboral i formació.

El pla començarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 de desembre, i les persones seleccionades s’incorporaran al taller per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la baremació, sempre que es mantinga la situació de desocupació. En la documentació s’haurà d’aportar, per a tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, el DNI, NIE amb passaport o, en el cas de persones estrangeres, permís de treball; còpia de l’última declaració de l’impost de la Renda de les persones físiques o autorització perquè l’Ajuntament puga obtenir les dades fiscals. I només de la persona sol·licitant, s’haurà d’aportar el certificat del SEPE que acredita que no cobra prestació o subsidi; el certificat del LABORA de la situació de desempleat; el Certificat de la Conselleria de Benestar Social que acredite qualsevol discapacitat, si s’escau; i el document que acredite l’experiència professional amb informe de vida laboral i contracte o nòmina.

Enllaç formulari Pla Ocupació Ondara:

https://drive.google.com/file/d/1c3j1H9cLPp3Qq-HPowaigaYaPteOZxU7/view

Publicado en Actualitat, Ajuntament.