L’AJUNTAMENT D’ONDARA CELEBRA AQUEST DISSABTE 15 DE JUNY A LES 12 HORES EL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ALCALDESSA

Ondara, 11.06.19. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat la sessió extraordinària que ha de celebrar el Ple d’aquesta Corporació el dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12,00 hores, en primera convocatòria i en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1.‑ Constitució de la Corporació Municipal i elecció de l’Alcalde/Alcaldessa.

Traslladar esta resolució als regidors electes, que hauran de personar-se en l’acte indicat, de conformitat amb la normativa aplicable, proveïts de la documentació següent:

* Acreditació de la seua personalitat.

* Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l’haguera presentada anteriorment en Secretaria de l’Ajuntament (article 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General). Còpia DNI.

* Acreditació de les declaracions d’activitats i de béns i causes de possibles incompatibilitats, formulades davant la Secretaria de l’Ajuntament, cas que no l’haguera presentada anteriorment en Secretaria de l’Ajuntament .

Publicado en Actualitat, Política.