CURS BÀSIC DE PLAGUICIDES: 27 DE JUNY I 4 DE JULIOL

Poster plaguicidas junio 2016

El Curs Bàsic de Plaguicides per a l’obtenció del carnet de plaguicides se celebrarà els dies 27 de juny i 4 de juliol de 15:30 a 20 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.
Inscripcions en l’ADL-AFIC d’Ondara, telèfon 965766250

L’AJUNTAMENT D’ONDARA OBRI LA BORSA DE TREBALL PER A LES  BEQUES A MENORS DE 30 ANYS

 

 

 

La beca és per a treballar en l’àrea de Desenvolupament Local i la sol·licitud es podrà presentar fins al 18 de maig

 

Ondara, 10.05.16. El Regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica, José Ramiro, ha informat que l’Ajuntament d’Ondara ha sol·licitat a la Diputació Provincial d’Alacant una subvenció per a beques de formació de jóvens desocupats. Concretament, els destinataris de la beca concedida a l’Ajuntament hauran de ser veïns d’Ondara, haver nascut en data posterior a l’1 de gener de 1986 (hauran de ser menors de 30 anys), i haver finalitzat estudis universitaris o cicle formatiu de grau superior en el 2013, 2014 o 2015. Així mateix, no han d’estar exercint una activitat laboral remunerada durant el període de la beca, que tindrà una durada de 3 mesos, començant en una data a partir de l’1 de juliol, i concloent abans del 30 d’octubre. Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud telemàticament del 9 al 18 de maig del 2016.

 

L’adjudicatari de la beca desenvoluparà la seua tasca en el departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Ondara. Per això, va dirigida preferentment a persones amb titulacions relacionades en l’àrea: família professional d’administració i empresa, comerç i màrqueting, sociologia, economia, publicitat i relacions públiques, ciències polítiques, relacions laborals i gestió i administració pública, i es valorarà la formació complementària relacionada amb el projecte (Àrea de Desenvolupament Local).

 

La beca s’adjudicarà entre els jóvens interessats que ho sol·liciten, que presentaran la sol·licitud d’inscripció telemàtica a l’adreça:

 

  1. Accés sense certificat electrònic:

http://goo.gl/zNjb0I

 

  1. Accés amb certificat electrònic al següent tràmit, “Convocatòria de beques per a jóvens 2016”:

http://ondara.sedelectronica.es/dossier

 

Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació escanejada i convertida en pdf: Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent; Certificat d’empadronament; Declaració del responsable de no estar incurs en cap circumstància que impedisca obtindre la condició de beneficiari; Titulació requerida per a poder optar a la beca, i Relació detallada dels mèrits a valorar.

 

Entre els criteris de selecció, es valoraran aspectes com a condició de persona desocupada de llarga durada; nota mitjana de l’expedient acadèmic; formació complementària relacionada amb el projecte, titulacions relacionades en l’Àrea; cursos de formació complementària; coneixements del valencià; altres idiomes; discapacitat i entrevista.

 

 

L’OFICINA ADL D’ONDARA S’UBICARÀ A LA PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT DES DE L’1 DE MARÇ

 

 

         Ondara, 25.02.16. L’oficina ADL-AFIC d’Ondara, que actualment presta el seu servei a la planta baixa de la Casa de Cultura, passarà a ubicar-se a la planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara a partir del dimarts 1 de març. L’objectiu d’aquesta mesura és optimitzar els recursos humans i materials de l’administració local, en ubicar tots els serveis administratius dins el propi edifici consistorial, segons ha argumentat el portaveu de l’Equip de Govern, José Ramiro. Un segon motiu es deu a la pròxima ubicació de l’Arxiu Històric Municipal al seu lloc natural, com és la Casa de Cultura (actualment s’emplaça a l’Ajuntament).

 

El Registre d’Entrada de l’Ajuntament continuarà mantenint la mateixa ubicació que en els últims mesos, en la primera planta de l’Ajuntament, per a millorar en l’àmbit organitzatiu els serveis que presta l’Ajuntament.

 

L’oficina ADL continuarà realitzant la seua funció com a Agència de Desenvolupament Local, AFIC (Agència per al Foment de la Innovació Comercial) i també com a centre col·laborador del SERVEF. La nova ubicació possibilitarà una optimització dels recursos personals municipals, amb l’objectiu de fomentar l’obertura de l’oficina enfocada a la promoció del comerç local, segons ha matisat el també Regidor de Promoció Econòmica i Comerç, José Ramiro.