L’ADL AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONSELLERIA RELATIVA ALS FESTIUS I DIUMENGES HABILITATS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL (Resolució del 30 març 2020)

L’ADL AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONSELLERIA RELATIVA ALS FESTIUS I DIUMENGES HABILITATS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL (Resolució del 30 març 2020)

resoluci_suspensi_dies_festius_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado_01 resoluci_suspensi_dies_festius_firmado_01

En data 30 de març de 2020, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha dictat la resolució que us adjuntem, per la qual modifica la resolució de dies festius i diumenges habilitats per a la pràctica comercial. Igualment, la directora general de Comerç, Artesania i Consum, ha dictat en la mateixa data una resolució que suspén les ZGAT entre els dies 5 i 12 d’abril, que també us adjuntem. :

resoluci_suspensi_dies_festius_firmado

resoluci_suspensi_zgats_firmado

Les mesures que contenen s’han consensuat amb les principals associacions del comerç.

Aquestes resolucions entraran en vigor amb la seua publicació en el DOGV, que està pendent. S’ha demanat que es publique amb urgència.

Amb aquestes resolucions, la situació queda com segueix:

– Es podrà obrir de dilluns a dissabte, i es tancarà diumenge: és a dir, com una setmana normal sense festius ni època de ZGAT.

– Diumenge de Rams, dia 5, i Diumenge de Pasqua, dia 12, no es podrà obrir al públic.

– Divendres Sant, dia 10, i Dilluns de Pasqua, dia 13, en canvi, sí que es podrà obrir.

– En principi, no se suspenen les ZGAT respecte del dia 19, segon diumenge de Pasqua. Cas que es prorrogue el confinament declarat per l’estat d’alarma, s’estudiaran noves mesures.

Publicado en Actualitat, AFIC.