L’ADL D’ONDARA INFORMA SOBRE LES AJUDES DIRECTES PER AL SECTOR TURÍSTIC PER LA CRISI DE COVID-19 CONVOCADES PER LA GENERALITAT VALENCIANA

ajudes turisme

Ondara, 30.04.20. L’Oficina ADL-AFIC d’Ondara ha informat sobre la publicació de les bases reguladores d’ajudes directes al sector turístic per la COVID-19. El termini de presentació sol•licituds és del 05/05/2020 fins a 30/06/2020

El DOGV 881/29.04.2020 ha publicat el DECRET 48/2020, de 17 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i petites i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19:

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf

Aquest decret respon a la urgent necessitat de donar una resposta a l’especial afecció del sector turístic davant la crisi sanitària produïda per la Covid-19 i les mesures de l’estat d’alarma, així com pel més que previsible allargament en el temps dels seus efectes.

Totes aquestes subvencions es concediran de forma directa. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a Turisme Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol•licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

Aquestes bases contemplen 2 mesures d’ajuda:

1- Mesures de suport econòmic per a persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i estiguen adherides al programa Creaturisme, compten amb la distinció SICTED o siguen agències de viatges.

  • Beneficiaris: persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic en programa Creaturisme o compten amb la distinció SICTEd i/o siguen agències de viatges.

  • La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 5.500.000 euros, amb càrrec a fons propis de Turisme Comunitat Valenciana

  • La quantia de l’ajuda ascendirà a 2.500 euros per a les persones treballadores autònomes o pimes obligades a la reducció o suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020

2- Mesures de suport econòmic per a empreses i entitats adherides a Mediterranew Musix / Mediterranew Fest

  • Beneficiaris: entitats, autònoms i pimes adherides a Mediterranew Musix / Mediterranew Fest de Turisme Comunitat Valenciana.

  • La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat d’1.000.000,00 euros, amb càrrec a fons propis de la Generalitat. La quantia de l’ajuda ascendirà a:

– 120.000€ per a les entitats i pimes adherides a Mediterranew Fest

– 12.000 € per a les entitats i pimes adherides a Meditarranew Musix

Publicado en Actualitat, AFIC.