EL CLUB DE NATACIÓ D’ONDARA VA PARTICIPAR EN EL VIII “TROFEU JOSÉ Mª ÀNGEL ‘PITET” DE GANDIA

 

 

El Club d’Ondara va ser l’únic participant de la Marina Alta i es va emportar una medalla de bronze

 

Ondara, 10.05.16. El Club de Natació d’Ondara va participar dissabte passat 7 de maig en el VII Trofeu José Mª Àngel “Pitet” de Gandia, sent el d’Ondara l’únic club participant de la Marina Alta. En el trofeu van participar les categories prebenjamí, benjamí i aleví, i el Club de Natació d’Ondara, entrenat per Mario Páez, va aconseguir molt bones marques, sent especialment destacada l’actuació de Sofia Curi, que es va alçar amb la medalla de bronze en la prova de 100 metres lliures.

 

En el trofeu de Gandia van participar clubs de gran prestigi, com el C.R.C.N Delfín, C.N.E Gandia, C.N. Oliva, Fènix Manises, i C. Valenciano. Una vegada més, el Club de Natació d’Ondara va saber estar a l’altura i va poder confirmar el gran treball realitzat per part dels nedadors i del cos tècnic.

 

Des de la Regidoria d’Esports d’Ondara, la seua responsable, Mar Chesa, ha donat l’enhorabona als nedadors d’Ondara pels seus resultats en aquesta temporada.

 

 

 

ONDARA CONVOCA LA BORSA DE TREBALL I PROVISIÓ INTERNA DE PLACES TEMPORALS D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

 

 

 

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 10 dies hàbils a partir de la seua publicació hui (10 de maig) en el BOP

 

Ondara, 10.05.16. L’Ajuntament d’Ondara ha publicat les bases per a la creació de la borsa de treball i provisió interna de places temporals d’Agents de la Policia Local, mitjançant el sistema d’oposició lliure,  amb l’objectiu de que la contractació de personal per part de l’Ajuntament s’ajuste als principis de transparència, publicitat, mèrit i capacitat.

 

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball, pel sistema d’oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, amb la finalitat de proveir vacants i substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places d’Agents de Policia Local, enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus Auxiliars, pertanyents a l’Escala Bàsica, dotada amb el sou base corresponent al grup de classificació C1 i retribucions complementàries que corresponguen d’acord amb la legislació vigent i al Pressupost General Municipal.

 

L’anunci de la convocatòria s’ha publicat hui 10 de maig del 2016 en el Butlletí Oficial de la província d’Alacant, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Ondara, Casa de la Cultura, Biblioteca, Oficina de l’Agència de Desenvolupament Local, i en la seu electrònica (https://ondara.sedelectronica.se).

 

Les bases íntegres es podran consultar al Tauler d’edictes i a la pàgina de la seu electrònica. Les instàncies dels sol·licitants a prendre part en el present procés selectiu, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament dins del termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el  Butlletí Oficial de la província d’Alacant.

 

Per a poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents: tindre la nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de Batxiller Superior, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies; no patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions (d’acord amb els quadres d’exclusions mèdiques que es detalla en l’Ordre de 23 de novembre del 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques), i tindre una estatura mínima d’1’65 metres els hòmens i 1’60 metres les dones; haver complit divuit anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei de l’estat de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques; no tenir antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats; estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A, o equivalent, i estar en possessió del certificat de Grau Elemental (B1) de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora.

 

 

L’AJUNTAMENT D’ONDARA OBRI LA BORSA DE TREBALL PER A LES  BEQUES A MENORS DE 30 ANYS

 

 

 

La beca és per a treballar en l’àrea de Desenvolupament Local i la sol·licitud es podrà presentar fins al 18 de maig

 

Ondara, 10.05.16. El Regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica, José Ramiro, ha informat que l’Ajuntament d’Ondara ha sol·licitat a la Diputació Provincial d’Alacant una subvenció per a beques de formació de jóvens desocupats. Concretament, els destinataris de la beca concedida a l’Ajuntament hauran de ser veïns d’Ondara, haver nascut en data posterior a l’1 de gener de 1986 (hauran de ser menors de 30 anys), i haver finalitzat estudis universitaris o cicle formatiu de grau superior en el 2013, 2014 o 2015. Així mateix, no han d’estar exercint una activitat laboral remunerada durant el període de la beca, que tindrà una durada de 3 mesos, començant en una data a partir de l’1 de juliol, i concloent abans del 30 d’octubre. Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud telemàticament del 9 al 18 de maig del 2016.

 

L’adjudicatari de la beca desenvoluparà la seua tasca en el departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Ondara. Per això, va dirigida preferentment a persones amb titulacions relacionades en l’àrea: família professional d’administració i empresa, comerç i màrqueting, sociologia, economia, publicitat i relacions públiques, ciències polítiques, relacions laborals i gestió i administració pública, i es valorarà la formació complementària relacionada amb el projecte (Àrea de Desenvolupament Local).

 

La beca s’adjudicarà entre els jóvens interessats que ho sol·liciten, que presentaran la sol·licitud d’inscripció telemàtica a l’adreça:

 

  1. Accés sense certificat electrònic:

https://goo.gl/zNjb0I

 

  1. Accés amb certificat electrònic al següent tràmit, “Convocatòria de beques per a jóvens 2016”:

https://ondara.sedelectronica.es/dossier

 

Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació escanejada i convertida en pdf: Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent; Certificat d’empadronament; Declaració del responsable de no estar incurs en cap circumstància que impedisca obtindre la condició de beneficiari; Titulació requerida per a poder optar a la beca, i Relació detallada dels mèrits a valorar.

 

Entre els criteris de selecció, es valoraran aspectes com a condició de persona desocupada de llarga durada; nota mitjana de l’expedient acadèmic; formació complementària relacionada amb el projecte, titulacions relacionades en l’Àrea; cursos de formació complementària; coneixements del valencià; altres idiomes; discapacitat i entrevista.

 

 

EL TRINQUET D’ONDARA VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ LITERÀRIA DE “NO MATARÀS” DE VÍCTOR LABRADO

llibre trinquet (4) llibre trinquet (3) llibre trinquet

 

El llibre, Premi Enric Valor de Novel·la, narra la història de l’últim roder valencià

 

Ondara, 09.05.16. Després de la celebració de les tradicionals partides de raspall dels dissabtes, el trinquet municipal d’Ondara va acollir el passat 7 de maig la presentació literària de la novel·la “No mataràs”, del professor de Secundària i filòleg valencià, Víctor Labrado; una obra guanyadora de la vintena edició del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2015, que concedeix la Diputació d’Alacant. “No mataràs” narra la història biogràfica del considerat “últim bandoler valencià” i anteriorment jugador de raspall, Pepe “El Carinyo” de Rafelcolfer. Aquesta presentació va ser un acte organitzat per les Regidories de Cultura i d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara.

 

El llibre, editat per Edicions Bromera, va ser presentat pel propi autor, Víctor Labrado, amb introducció de Vicent Romans Noguera, i va comptar amb la presència de la Regidora d’Esports, Mar Chesa, així com d’aficionats al món de la “pilota” que no van voler perdre’s aquest acte. “No mataràs” relata la història biogràfica de Pepe “El Carinyo”, un veí de Rafelcofer relacionat amb els maqui que, amb l’esclat de la Guerra Civil, es veu obligat a viure fugint de les autoritats.

 

“L’any 1936, entre els jugadors de raspall de la Safor, Pepe “El Carinyo” de Rafelcofer era un dels grans. Amb la Guerra Civil, i després d’una partida tràgica, el joc s’acabaria per a ell, però la seua llegenda es va fer més i més insistent. Relacionat amb els maqui, sobrevivint d’amagat, jugant al gat i la rata amb la Guàrdia Civil, aquell home valent i bo es va convertir en un heroi popular, en l’últim roder valencià”. Víctor Labrado recupera en aquesta obra el mite d’un personatge admirat pel poble. Partint de la documentació disponible, reconstrueix la història d’aquell home que el pas dels anys ha anat silenciant. Amenaçat per l’esquerra primer i perseguit per la dreta després, Pepe “El Carinyo”” és “el símbol d’un món que s’acaba, i de la partida que tants valencians van perdre ofegats entre dos bàndols”.

XERRADA SOBRE LA MENOPAUSA I DANSA DEL VENTRE A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

 

Ondara, 06.05.16. La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, en col·laboració amb Marina Salut, va organitzar ahir la celebració d’una xerrada sobre la menopausa, i una posterior sessió de dansa del ventre per a les assistents.

 

La xerrada es titulava “Menopausa: obri la porta als canvis en la teua vida”, i va anar a càrrec de les ponents Vanessa Fontaneda Temiño (comare en el C.S. Ondara), Cristina Álvarez Álvarez i Eva Belén Fernández Jiménez (Residents de comare).

 

En la xerrada es van abordar alguns canvis físics i fins i tot emocionals que comporta la menopausa i com abordar-los. En finalitzar la xerrada, les participants van practicar una sessió de dansa del ventre.

XERRADA MENOPAUSIA I DANSA VENTRE (4) XERRADA MENOPAUSIA I DANSA VENTRE (3) XERRADA MENOPAUSIA I DANSA VENTRE (2) XERRADA MENOPAUSIA I DANSA VENTRE (1)

 

LA RUTA DELS RIURAUS D’ONDARA JA ESTÀ PUBLICADA EN WIKILOC 

 

 

 

És una ruta circular de 13,4 km. que es pot realitzar a peu o amb bicicleta i en la que s’aprecien 10 riuraus del municipi

 

Ondara 06.05.16. La Ruta dels Riuraus d’Ondara ja està publicada en Wikiloc, el portal de referència de les principals rutes senderistes i ciclistes, així com en l’APP de Wikiloc. Ondara, que forma part de l’Associació Ruta dels Riuraus de la Marina Alta, compta així des d’ara amb una ruta completament detallada, que permetrà als senderistes i ciclistes recórrer alguns dels Riuraus que existeixen dins del terme municipal.

 

La Ruta es pot realitzar tant caminant com amb bicicleta. Es tracta d’una ruta circular, amb eixida i arribada des del Prado d’Ondara, amb 13,4 quilòmetres de longitud i un desnivell acumulat de 50 metres, el que la converteix en una ruta de dificultat moderada.

 

La ruta dels Riuraus d’Ondara s’ha creat i pujat a Wikiloc per part de Luis Silvestre (Grup Melic), amb la col·laboració del professor i historiador d’Ondara Robert Miralles, que ha assessorat sobre el disseny de la ruta per a conèixer els riuraus d’Ondara. Tenint en compte que tots els riuraus són propietat privada, s’han seleccionat aquells que es poden observar des del camí. Així, dels 19 riuraus catalogats a Ondara, es poden veure 10 a la ruta de Wikiloc.

 

Entre aquests deu riuraus, n’hi ha de moltes classes, i en diferents estats de conservació. Aprofitant el recorregut, la Ruta dels Riuraus d’Ondara també discorre per altres elements de l’arquitectura rural del municipi, com a molins i vil·les. Aquesta ruta està documentada dins de la web Wikiloc, amb altres propostes de la resta dels pobles que formen part de la Ruta dels Riuraus.

 

A la Ruta dels Riuraus d’Ondara es poden apreciar, entre altres edificacions, el Riurau Soler I, Casa Pepa, Casa dels Nispros o de Ferrando, Casa Dràpula, Casa Carrió, Casa Riurau Estarca, Vil·la Casa Riurau Maria Luisa, Casa Riurau Iñareta, o Riurau Beniarbeig.

ondara ruta riuraus (4) ondara ruta riuraus (3) ondara ruta riuraus (2) ondara ruta riuraus (1) ondara ruta riuraus

 

 

 

L’AJUNTAMENT, ACO I JOVEMPA ORGANITZEN EL “TARDEO” A ONDARA PER ALS DISSABTES 11, 18 I 25 DE JUNY I 2 DE JULIOL

 

 

 

La proposta va dirigida a famílies, turistes i públic en general per a dinamitzar la vesprada-nit dels dissabtes

 

Ondara, 04.05.16. Els dissabtes 11, 18 i 25 de juny, i 2 de juliol, Ondara acollirà per primera vegada la celebració del “tardeo”; una reunió popular amb esperit de diversió que es duu a terme durant la vesprada i nit amb jocs i menjar, amb l’objectiu de dinamitzar la vesprada-nit dels dissabtes, i que va dirigida a famílies, turistes i públic en general. La particularitat de la idea a Ondara és “poder donar-li una dimensió familiar i turística, amb un clar enfocament de promoció comercial, a banda del lúdic-festiu”, segons ha confirmat el Regidor de Promoció Econòmica, José Ramiro. El “tardeo” se celebrarà en horari de 19 a 24 hores, als voltants del Prado i de la Plaça de Bous.

 

La iniciativa del “tardeo” a Ondara està impulsada per l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO) i Jovempa Marina Alta (Associació de jóvens empresaris de la Marina Alta), amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix José Ramiro. Per a concretar els detalls de la seua organització, s’han reunit a l’Ajuntament d’Ondara l’Alcalde, Zeus Serrano; el Regidor de Promoció Econòmica, José Ramiro; el Regidor de Manteniment, Pere Picornell, el president d’ACO, Juanjo Mahiques, la presidenta de Jovempa, Dayana Santacreu, i la tècnica de Jovempa, Elena de Isla.

 

El “Tardeo” d’Ondara comptarà, a més de gastronomia, amb oci, comerç i cultura; hi haurà una zona infantil a la plaça de bous, música en directe, activitats culturals i exposicions d’art; estands comercials, així com demostracions i tallers dels comerços participants; i gastronomia mitjançant la proposta del Street Food, amb carpes dels hostalers locals i amb les food trucks.

 

La proposta inclou que l’edifici d’El Prado siga l’escenari de les actuacions i presentacions, així com de les mostres culturals; mentre que els voltants del Prado (zona de l’aparcament posterior i carrer General Bosch) acolliran els estands comercials, la zona de street food, l’escenari i la zona de terrassa amb taules i cadires. I els més menuts podran gaudir a la zona infantil que s’instal·larà a l’interior de la plaça de bous.

 

Aquesta activitat tindrà lloc en un emplaçament accessible i atractiu, i amb un baix cost per als negocis participants. Els comerços i negocis d’hostaleria interessats a participar en el “Tardeo” d’Ondara poden posar-se en contacte amb: marinaalta@jovempa.org, telèfon 620 131 626. Des de l’organització se’ls convocarà a una reunió informativa que tindrà lloc el dijous 12 de maig a les 15:30 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.

 

 

 

 

 

L’AJUNTAMENT PUBLICARÀ EN LA WEB MUNICIPAL EL TEXT ÍNTEGRE DE LES NORMATIVES EN TRAMITACIÓ APROVADES PEL PLE

 També s’han iniciat les gestions per a autoritzar l’entrada dels Regidors de l’oposició a la plataforma “Gestiona” per a augmentar la transparència i fiscalització

 

Ondara, 04.05.16. L’Alcalde d’Ondara i Regidor de Democràcia Participativa i Transparència, Zeus Serrano, ha anunciat que a partir d’ara, l’Ajuntament publicarà en la Seu Electrònica de la pàgina web municipal el text íntegre de totes les ordenances, reglaments i normatives aprovades provisionalment pel ple de la corporació municipal, amb l’objectiu de “fer un pas endavant en la transparència dels documents de l’Ajuntament, que permetrà una major participació de les veïnes i veïns d’Ondara,”, de manera que “tothom podrà valorar el document íntegre per a presentar suggeriments o al·legacions, si ho considera oportú”.

 

Les normatives en tramitació es podran consultar en la pàgina web www.ondara.org, en l’apartat de “Serveis municipals”-“Seu Electrònica”, on ja es poden consultar, per exemple, les tres ordenances aprovades provisionalment pel ple del passat 28 d’abril del 2016 (l’ordenança de circulació, l’ordenança de festes del poble i l’ordenança de la taxa per drets d’examen).

 

A més, des de la regidoria de Modernització en l’Administració, dirigida per José Ramiro, s’està treballant per tal d’apropar més l’administració als ciutadans, amb solucions ja implementades com poden ser les emissions en directe dels Plens municipals o la nova web de tota la informació del poble (laveu.ondara.org), i altres que es posaran en breu en marxa, com és la publicació de la nova web institucional de l’Ajuntament; la possibilitat de presentar documentació a processos selectius telemàticament, i l’accés a la plataforma GESTIONA als regidors de l’oposició, per a consultar els llibres de registre. Referent a aquesta última proposta, el regidor ha volgut remarcar que “mai s’havia permès accedir als llibres de registre des de la mateixa plataforma que empra l’ajuntament, tot i que s’havia demanat en la legislatura passada”, segons va dir. En eixe sentit, el regidor ha recordat que “és una reivindicació que ja vaig transmetre a l’anterior equip de govern a principis del 2013, quan estàvem en l’oposició, i que sempre ens havien negat, inclús amb informes dels tècnics”, segons ha manifestat José Ramiro. Respecte a eixe futur accés, el que facilitarà, “mitjançant el sistema informàtic que ja tenim a l’ajuntament, el dret de tot regidor a l’accés a la informació dels Registres”, a més, ha sentenciat que “allò que ens van negar en el seu moment, nosaltres ens avancem a posar-ho en marxa, tot i que en cap moment ens ho han demanat”, segons aclareix el regidor de Modernització en l’Administració.

 

Zeus Serrano, responsable de l’àrea de Transparència, ha manifestat que aquestes accions van encaminades a l’objectiu “d’augmentar la transparència i democratitzar la funció de l’oposició”, i que aquesta autorització de l’entrada al “Gestiona” servirà per a que “els regidors i regidores de l’oposició tinguen accés directe a la documentació per a poder fiscalitzar el dia a dia de l’Equip de Govern”. El “Gestiona” és la plataforma informàtica, a la que està adherida l’Ajuntament d’Ondara, que permet el registre d’entrada i eixida de documents, conservació d’arxius, tauler d’anuncis, etc. El “Gestiona” incorpora totes les ferramentes necessàries per a complir amb la Llei de Transparència.

 

 

 

 

ONDARA NETEJA DE FORMA INTEGRAL LA PLAÇA MAJOR

 

 

Els treballs s’estan realitzant durant aquesta setmana i inclouen la neteja de pintades, retirada de xiclets i neteja general del marbre

 

Ondara, 04.05.16. L’Ajuntament d’Ondara està executant durant aquesta setmana les labors de neteja integral de la Plaça Major, a fi de deixar aquest espai en perfecte estat per a poder ser gaudit per la ciutadania, i ser utilitzat en les millors condicions per a acollir els diferents esdeveniments. Així, durant tota la setmana, una empresa especialitzada en el tractament i neteja del marbre s’està dedicant a realitzar els treballs de neteja integral de tota la plaça, incloent la retirada de pintures, grafitis, xiclets apegats i neteja en general a pressió, realitzant un tractament adequat del marbre amb productes no abrasius, que estan tornant a tots els espais de la plaça al seu estat original, després de molt de temps en què no s’havia actuat en aquest cèntric emplaçament urbà.

 

El Regidor de Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Josep Carles Femenia, ha indicat que amb aquest tipus d’actuacions s’estan recuperant els espais públics, començant per la neteja, que es gestiona en aquest cas a través de l’empresa municipal SINMA.

 

D’altra banda, des de l’Ajuntament s’està estudiant la possible reubicació dels elements de joc instal·lats en aquesta plaça a altres possibles emplaçaments, i també s’està analitzant la retirada dels pilars, que si bé quan es posaven les “veles” tenien sentit, ara es podrien reubicar per a guanyar més espai dins de la plaça.

 

c (1) c b (1) b

a (1) a

L’EQUIP INFANTIL ONDARA A, CAMPIÓ DEL TORNEIG DE RASPALL DE BENIDORM

tornei benidorm (3) tornei benidorm (2) tornei benidorm

 

Raül Blasco, nomenat millor jugador del torneig

 

Ondara, 04.05.16. Dissabte passat 30 d’abril els dos equips d’infantil de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, entrenats per José Mateu Fornés, van participar en el Torneig de Raspall del Trinquet de Benidorm. En el Torneig van participar 12 equips de categoria infantil de la Marina Alta i la Marina Baixa.

 

L’equip infantil A, integrat per Raül Blasco, Josep Sapena i Marc Estellés, es va alçar amb el primer lloc com a campió del torneig, mentre que l’equip infantil B (compost per Josep Chesa, Andreu Mas i Xavi Capellino) van quedar en un meritori quart lloc. A més, el jugador d’Ondara A, Raül Blasco, va ser reconegut com a millor jugador del torneig.

 

La Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa, ha felicitat els integrants d’ambdós equips de pilota d’Ondara i al seu entrenador per aquest nou èxit esportiu, que ve a confirmar una magnífica temporada per part dels jóvens esportistes locals.

tornei benidorm (4)