ONDARA CELEBRA EL DIJOUS 27 DE JUNY PLE ORDINARI A PARTIR DE LES 20.30h

Ondara, 26.06.2024. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de juny, a partir de les 20:30h, sessió plenària ordinària. L’ordre del dia serà el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. EXP. PLENS/2024/8. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

(30/MAIG/2024).

2. EXP. PLENS/2024/9. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I

REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP 872/2024. NORMATIVA. REGLAMENT MUNICIPAL. REGLAMENT

REGULADOR PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN

MODALITAT NO PRESENCIAL A L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

4. EXP 1406/2024. COMANDA DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL SINMA

DEL SERVEI DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL VICENTE ZARAGOZA

5. EXP 1678/2024 Moció per la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana i per les mancomunitats d’àmbit comarca. Adhesió

6. EXP. 1742/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

7. EXP. 1747/2024. MATÈRIA 5712. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2025.

8. EXP 1830/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9. EXP 1831/2024. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS SUPLEMENT DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10.EXP. 1885/202. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI+, 28 DE JUNY DE 2024 B) ACTIVITAT DE CONTROL

11.EXP. PLENS/2024/9. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. C) PRECS I PREGUNTES

12.EXP. PLENS/2024/9. PRECS I PREGUNTES DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Publicado en Actualitat.