ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI AQUEST DIJOUS 13 DE JULIOL 2023 A LES 13:30 HORES

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 12.07.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra una sessió plenària extraordinària de la Corporació Municipal aquest dijous 13 de juliol de 2023 a les 13:30 hores. El motiu de la celebració d’aquest ple extraordinari és complir terminis de pagaments i publicitat de modificació de crèdit.

ORDRE DEL DIA

1.EXP. 1179/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

2.EXP. 1381/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

3.EXP. 1516/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

4.EXP.1727/2023.MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5.EXP.1154/2023.CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE MONITORS D’ESCOLES ESPORTIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. ABONAMENT DELS SERVICIS EXTRA-ORDINARIS TEMPORADA 2022-2023

Publicado en Actualitat, Política.