ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 23 DE FEBRER 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 21.02.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 23 de febrer de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

(26/GENER/2023).

2.EXP. PLENS/2023/2. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3.EXP: 45/2023 MATÈRIA 4009. INFORMACIÓ ECONÒMICA: INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2022.DONAR COMPTE.

4.EXP 46/2023.MATÈRIA 4009. INFORMACIÓ ECONÒMICA EXECUCIÓ QUART TRIMESTRE 2022.DONAR COMPTE.

5.EXP 202/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

6.EXP 337/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

7.EXP. 886/2020. 3003 SUBVENCIONS. EXCMA DIPUTACIÓ D’ALACANT. PLA INVERSIONS I FINANCIACIÓ EN INFRAESTRUCTURES PLA PROVI. COYS 2020-2023.

8.EXP 683/2021. MATÈRIA: REGLAMENT MUNICIPAL. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ABSENTISME ESCOLAR. APROVACIÓ.

9.EXP. 1244/2022. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. GENERALITAT VALENCIANA. AJUDES DESTINADES A L’ELABORACIÓ DE NOUS PLANS D’EMERGÈNCIA O LA REVISIÓ DEL APROVATS PER ALS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

10. EXP. 1332/2022. DECLARACIÓ RESPONSABLE. MINIMITZACIÓ

IMPACTE TERRITORIAL.

11.EXP. 437/2023. MATÈRIA 1001. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ.

12.EXP. PLENS/2023/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

13.EXP. PLENS/2023/2. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.