L’AJUNTAMENT D’ONDARA ACONSEGUEIX SUBVENCIONS PER VALOR DE 35.700 EUROS PER AL PLA DE SANEJAMENT, PER A PREVENCIÓ D’INCENDIS I MILLORA DE LA MASSA FORESTAL DE SEGÀRIA

Ondara, 12.09.22. L’Ajuntament d’Ondara ha gestionat i aconseguit subvencions econòmiques supramunicipals per un valor total de 35.700 euros, que es concreten en ajudes de la Diputació Provincial per al pla de sanejament; per a la millora de la massa forestal de Segària i per a la prevenció d’incendis en l´àrea de Segària.

D’una banda, segons ha informat l’Ajuntament d’Ondara, ha sigut publicada al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant en data 30-08-22 la resolució de la Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2022 de subvencions a favor de municipis per a la redacció, per la Diputació Provincial d’Alacant, de Plans directors de sanejament i pluvials (Línia 1) i Projectes d’abastiment a disseminats sense connexió amb la xarxa de distribució (Línia 2). A l’Ajuntament d’Ondara, la Diputació Provincial d’Alacant li concedeix una subvenció no dinerària consistent en la redacció del Projecte del Pla Director de Sanejament d’Ondara, el cost del qual es correspon amb el 100% del cost total de l’activitat que es realitzarà per la Diputació Provincial, amb un import total de 23.739,49 euros.

D’altra banda, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (23-08-22) la Resolució de la Convocatòria de Concessió de Subvencions per a Redacció de Projectes d’obres de Millora de masses Forestals Municipals 2022. Al municipi d’Ondara, la Diputació Provincial d’Alacant li ha concedit 2.500 euros en concepte de millores de la massa forestal de l’àrea de Segària. Els projectes seran contractats per la Diputació Provincial d’Alacant.

A més, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (17-08-22) Concedir les subvencions dineràries destinades a l’execució d’actuacions contingudes en els Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) o Plans locals Reduïts de Prevenció d’Incendis Forestals (PLRPIF), aprovats per la Generalitat Valenciana i en vigència per a l’anualitat 2022. A Ondara se li concedeix una ajuda per import de 9.461,18 euros per a l’adaptació de l’àrea d’ús públic del parc Segària (aquesta ajuda es justificarà abans del dia 15 de novembre de 2022).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.