ONDARA ACONSEGUEIX UNA AJUDA ECONÒMICA DE 40.000 EUROS PER A CANVIAR LA COBERTA DEL MOLÍ COVÍ, ENTRE ALTRES SUBVENCIONS PUBLICADES AQUESTA SETMANA AL BOP

Ondara, 09.08.22. L’Ajuntament d’Ondara va acordar en la Junta de Govern Local sol·licitar, dins de les diferents convocatòries provincials anuals, subvencions econòmiques a la Diputació Provincial d’Alacant per a diverses iniciatives d’interès municipal; entre elles, per al canvi de la coberta del Molí Coví. Ahir 8 d’agost van ser publicades al BOP d’Alacant les resolucions dels les dites ajudes concedides.

Segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, entre les subvencions atorgades es troba la que s’ha sol·licitat a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en la convocatòria per la qual es convoquen les subvencions als Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a rehabilitació de monuments de titularitat municipal i Esglésies, anualitat 2022. L’Ajuntament d’Ondara havia sol·licitat una ajuda econòmica per al canvi de la coberta del Molí Coví, segons l’informe tècnic. La quantia atorgada ascendeix a 40.000 euros, la qual cosa suposa un 64,43% del pressupost del projecte, que és de 62.081 euros.

Cal recordar que al Molí Coví d’Ondara recentment s’ha ultimat la neteja de la seua zona verda, on es va a habilitar pròximanent el Parc Fluvial Molí Coví amb la intenció de convertir la parcel·la en un espai amb arbratge, zona de barbacoes, berenadors i lavabos al costat de l’antic molí, i fer-ho visitable, almenys en la seua zona exterior. D’altra banda, l’alumnat d’obra de l’últim taller d’ocupació impartir a Ondara va realitzar la restauració de paraments de mamposteria al Molí Coví, Ara, l’Ajuntament d’Ondara vol fer un pas més i començar a rehabilitar també l’immoble del Molí Coví (Bé de Rellevància Local) amb la intenció de restaurar les dites instal·lacions i habilitar-les com a espai visitable; posant-ho en valor per a poder desenvolupar en un futur un projecte cultural en les seues instal·lacions. I el primer pas que s’ha donat és sol·licitar ajuda econòmica per a rehabilitar la coberta. Una ajuda que segons ja s’ha notificat, ha sigut concedida.

D’altra banda, al BOP d’aquest 8 d’agost 2022 han estat publicades les resolucions de dos ajudes més, concedides a l’Ajuntament d’Ondara per part de la Diputació Provincial d’Alacant. D’una banda, s’ha atorgat una ajuda de 6.210 euros per a Mobiliari, equip informàtic, equip d’imatge i so per a Edifici Cultural del Prado, Casa de Cultura, Biblioteca i Auditori Municipal (el que suposa el 90% dels 6.900 euros sol·licitats) dins de la resolució de la «Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província per a l’equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal. Anualitat 2022». En concret la subvenció serà per a la compra de 100 cadires per a dotar a l’edifici el Prado; 3 ordinadors portàtils per la Casa de Cultura, Biblioteca i Auditori Municipal, i una Televisió de 60 polzades amb connexió a internet per a la Casa de Cultura.

A més, ahir es va publicar la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries, consistents en bancs i papereres pel al municipis de la província exercici 2022. A l’Ajuntament d’Ondara se li han concedit 6 bancs, a raó 500 euros/ per cadascun (o siga 3.000 euros en total) i 13 papereres a 107,14 euros cadascuna (1.392,82 euros en total).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.