ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26DE MAIG 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 24.05.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 26 de maig de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/5. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28/ABRIL/2022).

2. EXP. PLENS/2022/6. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP.943/20222. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME PRIMER TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2022. DONAR COMPTE.

4.- EXP.944/2022.MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP PRIMER TRIMESTRE 2022. DONAR COMPTE.

5.- EXP 2289/2021. MATÈRIA 4008. REVISIÓ D’OFICI ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 2021, FACTURA E-RSIR -1903.

6.- EXP 1149/2022. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. APROVACIÓ INICIAL.

7.- EXP. 1108/2022. MATÈRIA 2002. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL D’ÚS DE L’ESPAI JOVE DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA.

8.- EXP. 1175/2022. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS DE DOMINI MUNICIPAL DE CARÀCTER PUBLICITARI A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ONDARA (ACO).APROVACIÓ.

9.- EXP. 1135/2022 MATÈRIA 2005. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ PROVISIONAL

10.- EXP. 1508/2021. MATÈRIA 4405. URBANISME. MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES GENERATS PELS NUCLIS D’HABITATGES EN EL SÒL NO URBANITZABLE D’ONDARA. APROVACIÓ.

11.-EXP. PLENS/2022/6. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12.- EXP. PLENS/2022/6. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.