COMENÇA EL PERÍODE PERQUÈ LA CIUTADANIA D’ONDARA PRESENTE ELS PROJECTES PER A SER EXECUTATS AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2022

Els Pressuposts Municipals d’Ondara 2022 contemplen 50.000 euros per a executar els projectes triats per la població, i les propostes es poden presentar en el portal https://ondaraparticipa.org/ fins al 30 d’abril, i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove

Ondara, 13.04.22. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Participació Ciutadana d’Ondara, Miguel Gomis, acompanyats pel tècnic municipal d’Informàtica, Pere Sastre, i el tècnic de Joventut, Pedro Gil, han donat a conèixer aquest matí els detalls del projecte de pressuposts participatius d’Ondara 2022. Enguany 2022, dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 50.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. Les propostes es podran presentar per la ciutadania del 13 al 30 d’abril de 2022, telemàticament en el portal https://ondaraparticipa.org/ i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara. La Consulta pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara.

Cal recordar que fruit de les votacions en els anteriors pressuposts participatius d’Ondara, s’ha dut a terme la millora acústica de l’edifici del Prado; la restauració de la Font de la Carxofa; i la instal·lació d’un gran llaç contra el càncer enfront del Centre Social (aquests 3 van ser els projectes més votats per la ciutadania en l’anterior edició de pressuposts participatius d’Ondara). Des de l’Ajuntament d’Ondara es vol animar a tota la ciutadania a participar en tot el procés (presentació de propostes i votacions dels projectes que seran executats a càrrec als pressuposts participatius) que tindrà lloc al llarg d’aquest any 2022.

Segons ha informat el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis, el procés s’articula per fases, en les que els veïns i les veïnes poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les fases seran les següents:

Primera fase: Presentació de propostes. Del 13 al 30 d’abril 2022. Podran presentar propostes d’inversió les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara i les associacions o entitats locals. Telemàticament en el portal https://ondaraparticipa.org/ i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara.

Segona fase: Valoració de les propostes. Del 3 al 18 de maig 2022. L’Ajuntament d’Ondara valorarà la viabilitat de les propostes presentades i es faran públiques les propostes que podran ser votades.

Tercera fase: Votació de les propostes. De l’1 al 15 de juny. Les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara podran votar una o diferents propostes d’inversió de les que han passat a aquesta fase.

Quarta: Execució de les propostes. Des del 30 de juny. El recompte de vots es farà en sessió pública i serà el plenari qui aprovarà definitivament les inversions votades perquè comencen a executar-se.

El tècnic d’Informàtica de l’Ajuntament, Pere Sastre, ha detallat que la plataforma utilitzada per a fer la consulta, igual que les anteriors edicions, és la plataforma “Consul”, que ofereix moltes possibilitats i és utilitzada per moltes ciutats en matèria de participació ciutadana. Les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència. Si bé no cal presentar les propostes amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. El projecte d’inversió a presentar haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara. Segons ha detallat Miguel Gomis, les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. No poden ser inversions per a la consulta ciutadana les activitats (programes culturals, cursos, festes, etc), ni els serveis. Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també per part d’associacions o col·lectius que tinguen com a àmbit d’actuació la població d’Ondara. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.