LA JUNTA DE GOVERN APROVA CONCEDIR A 15 PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ONDARA LA III FASE D’AJUDES PEL COVID-19, AMB UNA QUANTIA TOTAL DE 30.000 EUROS

Tots els que van presentar la sol·licitud rebran la quantia màxima de 2.000 euros per beneficiari

Ondara, 17.11.21. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir 16 de novembre en Junta de Govern Local la concessió de les ajudes directes dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la tercera convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Ondara (13 de setembre 2021). Aquesta tercera fase d’ajudes directes anava dirigida a les empreses, microempreses, professionals i autònoms que no van accedir a les ajudes Parèntesi de les dues convocatòries anteriors de l’Ajuntament d’Ondara. Aquestes ajudes estan finançades per la Diputació Provincial d’Alacant. La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió de les ajudes amb una quantia total de 30.000 euros, per a un total de 15 empreses, microempreses, professionals i autònoms que havien presentat la seua sol·licitud. S’han atorgat 2.000 euros a cada sol·licitant. Aquesta ajuda s’ha concedit a totes les empreses, microempreses, professionals i autònoms que havien presentat la sol·licitud.

Els beneficiaris d’aquesta tercera fase de les ajudes han sigut 15 persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent Pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius d’Ondara subjectes a mutualitats, que hagueren reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019. Eren subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el mateix període. Quedaven excloses aquelles persones a qui ja se’ls van concedir les Ajudes Parèntesi per a empreses del municipi d’Ondara (Pla Resistir), convocades anteriorment (Convocatòries I i II, realitzades en els mesos de febrer i abril 2021). Respecte a la quantia de les ajudes, se subvencionava el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els imposts indirectes, fins al límit màxim de 2.000 euros per entitat beneficiària.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.