JA ESTÀ RESTAURADA LA FONT DE LA CARXOFA, QUE S’HA RECUPERAT COM A ELEMENT ORNAMENTAL I HIDRÀULIC D’ONDARA

Amb les obres recentment culminades, s’aconsegueix un correcte manteniment i cura de la font, en ser un element constructiu que forma part del patrimoni del poble d’Ondara i que a més brinda el servei d’aigua potable a qui ho necessite

Ondara, 10.09.21. Ja han culminat les obres de restauració de la Font de la Carxofa, ubicada a la Plaça del Convent, enfront de l’Ajuntament d’Ondara. Així ho han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora de Patrimoni, Raquel López; el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis; i el d’Urbanisme, Francesc Giner, els quals han pogut comprovar que els acabats de la font s’ajusten al projecte, així com que dels dolls torna a brollar aigua, dècades després que deixara de fer-ho. Circumstància destacada per l’Alcalde, José Ramiro, el qual ha indicat que Ondara torna a tindre al centre del poble una font que subministra aigua potable a qui ho necessite.

El projecte de restauració de la Font de la Carxofa, que va començar a executar-se en el primer trimestre de la present anualitat i les obres del qual han conclòs ara, va ser una de les propostes més votades per la ciutadania en la consulta ciutadana d’inversions dels Pressuposts Participatius d’Ondara 2019, tal com la recordat el Regidor de l’àrea, Miguel Gomis. Les obres de restauració, amb un pressupost de 25.600 euros, s’han executant amb càrrec a la partida de pressuposts participatius 2019, amb una supervisió a càrrec dels departaments de Patrimoni i Patrimoni Urbà, segons han indicat els Regidors d’aquestes àrees Raquel López i Francesc Giner, per a vetlar per la correcta recuperació dels elements d’aquest bé arquitectònic patrimonial tan volgut pels ondarencs i ondarenques.

Amb les obres de restauració de la Font de la Carxofa s’han reparat els seus desperfectes i s’ha recuperat l’ús de la font com a element ornamental i hidràulic al centre del poble. Com a antecedents, cal indicar que en una de les actuacions realitzades en la font es va cobrir el got inferior mitjançant farcit i terminació de mosaic vitri, a més d’executar un sistema hidràulic per a la projecció de dolls d’aigua. D’altra banda, la font es trobava degradada en algunes parts per diversos motius: clavills en la picapedreria provocats per les arrels d’arbres, ruptura de pedra perdent la geometria original, pàtina de brutícia, etc. El projecte que s’ha executat ha consistit en la restauració i neteja dels elements que componen la font, a més de la conversió de la font en un element decoratiu que disposa de subministrament d’aigua potable mitjançant tres punts (tal com existia fa algunes dècades) i per a la qual cosa s’ha eliminat el recobriment existent en el fons del got. Les obres s’han justificat per a un correcte manteniment i cura de la font, en ser un element constructiu que forma part del patrimoni del poble d’Ondara.

Els treballs han inclòs l’eliminació i picat de morters de juntes i estucs en l’interior i exterior de la font; el tractament biocida per a l’eliminació de crosta d’algues, líquens i fongs de l’acabament superior de la font; l’eliminació de canonades hidràuliques; el picat de mosaic vitri i farcit del fons del got fins a trobar la base original; la instal·lació de 3 punts d’aigua i 3 desaigües; la construcció de 3 pedestals forrats en pedra; l’acabat de la base mitjançant morters específics color pedra; la neteja química amb projector abrasiu; també de les parts d’oxidació,i protecció de les peces de roleu amb terminació de lleó; la reconstrucció de faltes de pedra mitjançant morter; la consolidació de la zona desgastada de pedra de marbre rosa; l’aplicació d’una pàtina de calç sobre el conjunt; l’adequació dels escalons, grada i paviment mitjançant la neteja mecànica i química; l’eliminació de morters i juntes, reposició de juntes i reconstrucció de faltants; l’aplicació de hidrofugant a la pedra i el tractament de la barana perimetral mitjançant esmalt antiòxid.

Cal recordar que els treballs d’aquest projecte van incloure, en un primer moment, la retirada i replantació els dos arbres que hi havia al costat de la “Font de la Carxofa” (dues jacarandes), que es van reubicar al Parc Públic Tossals (pel fet que les arrels d’aquests arbres danyaven la pedra de la font i les llambordes del voltant).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.