S’inicia la fase de participació ciutadana del futur Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

**Nota premsa Macma ** 05-7-2021
S’inicia la fase de participació ciutadana del futur Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta
El passat 30 de novembre la MACMA publicava de forma oficial el reglament de funcionament de la nova Xarxa Esportiva de la Marina Alta, aprovat oficialment al plenari de l’11 de desembre de 2020, formada pel conjunt de totes les Regidories d’Esports de la Marina Alta.
Un reglament que recull tot un seguit d’intencions amb l’objectiu de treballar tots els municipis per igual que conformen la mancomunitat, actualment 32 municipis i 3 EATIM, de forma conjunta en temes d’esports sota el paraigua de la MACMA. Aquest reglament pretén ser un instrument de coordinació i desenvolupament d’activitats i esdeveniments esportius, entre municipis, generant accions intermunicipals i/o comarcals.
Per aquest motiu i per a la correcta activació de la Xarxa Esportiva de la Marina Alta les diferents Vicepresidències de la MACMA en la sessió de la Comissió Central, realitzada amb data de 26 de març de 2021 de forma telemàtica, s’acordà unànimement la necessitat de la cerca i contractació de personal qualificat i especialitzat per a la redacció del Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva Marina Alta per a la correcta planificació, preparació prèvia i calendari de l’activació del servei i funcionament de l’àrea d’esports de la Mancomunitat per al present exercici 2021.
El passat mes de maig l’equip redactor del futur Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva inicià la tasca de recollida d’informació visitant cadascuna de les alcaldies, regidories i personal tècnic d’esports amb la intenció de recollir totes les necessitats de la comarca.
En aquests moments s’inicia la segona fase de recollida d’informació de la fase de diagnòstic del Pla Estratègic d’Esports de la Marina Alta, mitjançant una enquesta d’opinió dirigida a tots els públics de la Marina Alta. Amb l’objectiu de conéixer l’opinió, els hàbits i les preferències de la ciutadania respecte als distints àmbits que envolta l’esport i la salut, a més de conéixer de primera mà els elements territorials i socials que incideixen en l’ús dels distints recursos esportius existents a la comarca.
L’equip redactor considera que aquesta consulta ciutadana enriqueix l’estudi de la situació esportiva que s’està duent a terme des de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, iniciada el passat mes de maig, aconseguint així un ambiciós Pla Estratègic Comarcal on la ciutadania estiga representada.
Amb aquest fet la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta es reafirma cada vegada més com a mancomunitat comarcal assumint més àrees i espais de treball, com va ser en el seu moment turisme, joventut, educació i ara esports.
L’enquesta es pot trobar a www.macma.org.
Enllaç directe de l’enquesta:

https://es.surveymonkey.com/r/XarxaEsportiva

**Nota premsa Macma **

Publicado en Actualitat, Associacions.