Nota premsa Ciutadans Ondara: Cs Ondara s’oposa a les obres que s’estan realitzant en la Plaça de Bous i demana la preservació de l’edifici històric

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

Cs Ondara se opone a las obras que se están realizando en la Plaza de Toros y pide que la preservación del edificio histórico

·  Joan Costa ha cuestionado que se lleve a cabo “una reforma estructural” por el interés del inmueble y pide que se busquen otros emplazamientos más idóneos para celebrar actividades culturales

Ondara, viernes 28 de mayo de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha manifestado su desacuerdo con las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de Toros del municipio. Ha argumentado que “no se entiende que se haga una reforma estructural en un edificio histórico que deberíamos defender como Bien de Interés Cultural”.  

Costa ha criticado la intervención en el coso taurino impulsada por los grupos municipales de PSOE y Compromís, a los que ha pedido que “si quieren anular la actividad taurina que lo digan abiertamente, como en Catalunya”. 

El portavoz de Cs ha defendido “mantener la esencia de la Plaza de Toros” y ha pedido al equipo de Gobierno que “si el objetivo es adecuarla para diversos actos culturales, que busquen otra ubicación”. Según el edil, “no es el sitio adecuado, se pueden postular otros enclaves para hacer una obra moderna y al aire libre, tipo auditorio, como en otros municipios como Benidorm, y así podríamos preservar esta joya levantina”.

Cs Ondara s’oposa a les obres que s’estan realitzant en la Plaça de Bous i demana que la preservació de l’edifici històric

• Joan Costa ha qüestionat que es duga a terme “una reforma estructural” per l’interés de l’immoble i demana que es busquen altres emplaçaments més idonis per a celebrar activitats culturals

Ondara, divendres 28 de maig de 2021. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha manifestat el seu desacord amb les obres que s’estan duent a terme en la Plaça de Bous del municipi. Ha argumentat que “no s’entén que es faça una reforma estructural en un edifici històric que hauríem de defensar com a Bé d’Interés Cultural”.

Costa ha criticat la intervenció en la plaça de bous impulsada pels grups municipals de PSOE i Compromís, als quals ha demanat que “si volen anul·lar l’activitat taurina que ho diguen obertament, com a Catalunya”.

El portaveu de Cs ha defensat “mantindre l’essència de la Plaça de Bous” i ha demanat a l’equip de Govern que “si l’objectiu és adequar-la per a diversos actes culturals, que busquen una altra ubicació”. Segons l’edil, “no és el lloc adequat, es poden postular altres enclavaments per a fer una obra moderna i a l’aire lliure, tipus auditori, com en altres municipis com Benidorm, i així podríem preservar aquesta joia llevantina”.

*Nota de premsa Ciutadans Ondara*

Publicado en Actualitat, Política.