AVANCEN A BON RITME LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL’ACCÉS OEST DE VIANANTS AL NUCLI URBÀ D’ONDARA

El projecte haurà d’estar acabat abans de finalitzar enguany 2020 i s’està seguint escrupolosament la planificació prevista

Ondara, 07.10.20. Les obres del Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial d’Alacant 2019, per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà d’Ondara, avancen a bon ritme. Els treballs van començar el passat 14 de setembre, i en les tres setmanes que porten en marxa, ja es pot comprovar la modificació de la imatge del carrer Pintor Segrelles (part posterior de la plaça de Bous); que és la primera zona on s’està actuant. Mentre duren els treballs en aquesta zona, els carrers Pintor Segrelles, Marquès de Guadalest i Zurbaran, estaran subjectes a la prohibició d’estacionament i talls de trànsit.

Cal recordar que les obres de millora de l’accés oest hauran d’estar acabades abans de finalitzar enguany 2020; i que s’està seguint escrupolosament la planificació prevista, amb la finalitat que la remodelació siga una realitat abans del 31 de desembre, tal com ha confirmat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. El projecte està dotat amb 450.000 euros (337.600 euros seran sufragats per la Diputació Provincial d’Alacant, dins del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2019, i 112.600 euros per l’Ajuntament d’Ondara). Amb aquesta obra, s’està creant un itinerari de vianants i de bicis segur des del Poliesportiu Municipal fins al Prado, com ha destacat l’Alcalde, José Ramiro, el qual ha recalcat que “guanyarem un espai urbà accessible, recuperant un espai per al vianant que ara no tenim; al mateix temps que es va a generar una reordenació de les zones d’aparcament, i es va a millorar la imatge de l’entrada oest al nucli urbà”.

El projecte creua de cap a cap el centre del poble; començant des del carrer Picasso i arribant fins al Prado. Garantirà l’accessibilitat; donarà prioritat al vianant i a la bicicleta; millorarà la seguretat dels vianants, al mateix temps que suposarà una important millora de l’espai urbà i de l’entrada oest al nucli urbà. L’actuació pretén crear un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental, dotant al municipi d’un recorregut més funcional i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble. L’actuació inclourà la plantació de nou arbratge i el canvi de l’enllumenat públic, amb la instal·lació de llums LED de baix consum. L’actuació dóna començament des de la pròpia zona verda existent al carrer Picasso, i que conforma l’entrada per a vianants des de Pamis i el Poliesportiu. Les obres de millora comprendran la remodelació de l’aparcament situat al carrer Picasso. La creació de l’Espai Jove en eixa zona suposarà una modificació de tot l’àrea, amb la necessitat de disposar d’uns accessos adequats. També es canviarà d’ubicació la zona de contenidors i de càrrega / descàrrega. Els passos de vianants seran elevats per a reduir la velocitat dels vehicles, i comptaran amb paviment direccional per a persones invidents. El recorregut continuarà al costat de l’Espai Jove, fins a l’Av. Dr. Fleming, on es col·locarà un nou pas de vianants. El recorregut serà accessible i dotat en tot moment d’àmplies voreres i carril bici. Continuarà pel passatge fins al carrer Pintor Segrelles. En el carrer Pintor Segrelles la millora comprendrà una remodelació de la plaça triangular que es forma en la seua part sud. En aquest àrea, i en la part posterior de la plaça de bous, es reordenarà l’aparcament i es col·locaran voreres àmplies per a dotar de seguretat al vianant. És precisament per aquest últim tram per on ha començat l’obra, i els avanços de la qual es poden comprovar en la part posterior de la plaça de bous i el tram paral·lel al llit del riu Alberca.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.