ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 30 DE GENER 2020

Ondara, 28.01.20. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 30 de gener de 2020 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/14. Aprovació de L’Acta anterior (19 de desembre de 2019).

2.- EXP. PLENS/2020/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 132/2020. MATÈRIA 4020. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A PROVES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL. Aprovació inicial.

4.- EXP. 92/2018. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. Subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil paer a l’exercici 2020. Programa «Caminant cap al CLIA d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 27 de gener de 2020.

5.- EXP. 158/2020. MATÈRIA 2400. CONTRACTACIÓ. PPOS 2019. Actuacions preparatòries. Aprovació projecte de l’obra de remodelació i millora de l’accés oest dels vianants al casc urbà d’Ondara.

6.- EXP. 1530/2019. MATÈRIA 2005. Ordenança Banc de Terres. Ordenança Municipal Reguladora del BANC DE TERRES D’ONDARA. Aprovació inicial.

7.- EXP. 201/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ presentada pels portaveus dels grups municipals CIUTADANS I PARTIT POPULAR, sobre SUPORT DELS ÒRGANS CONSTITUCIONALS I PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA A NO REALITZAR CONCESSIONS ALS GRUPS INDEPENDENTISTES.

8.- EXP. PLENS/2020/1. Informes de l’Alcaldia Presidència.

9.- EXP. PLENS/2020/1. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.