HUI HAN EIXIT PUBLICADES AL BOP LES AJUDES AL TRANSPORT CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA, ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’últim dia per presentar les instàncies és el 19 de novembre de 2019

Ondara, 28.10.19. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat per segona vegada ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi. Les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2018/2019 (estudis universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior). Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria hui 28 d’octubre en el BOP; és a dir, el termini per a presentar les instàncies és fins al dia 19 de novembre de 2019.

(Enllaç convocatòria BOP: https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/10/28_205/2019_011317.pdf )

2019_011317

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat en el municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2018/2019; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (6.454,03 euros).

El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.326 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara, amb una consignació màxima de 8.650 euros.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.