ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 DE SETEMBRE 2019

Ondara, 24.09.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 de setembre de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/9. Aprovació de L’Acta anterior (24 de juliol de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/10. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.-EXP: 1221/2019. 4002 PRESSUPOS GENERAL. Informe Morositat i PMP 2º Trimestre 2019. Donar compte.

4.- EXP 1222/2019. 4002 PRESSUPOS GENERAL. Informe trimestral d’execució del Pressupost General. Donar compte.

5.-EXP 1489/2019. 4002 PRESSUPOS GENERALS. Línies del Pressupost General de 2020. Donar compte.

6.- EXP. 1635/2019. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Modificació de crèdits del Pressupost General de 2019. Transferències de crèdits. Aprovació.

7.- EXP 1530/2019. Normativa Municipal. Iniciativa per la redacció d’Ordenança Municipal Reguladora del Banc de Terres d’Ondara.

8.- EXP. 1642/2019. MATÈRIA 1001. MOCIÓ sobre la formació bàsica en primers auxilis, que presenten conjuntament els grups municipals PSPV-PSOE, PARTIT POPULAR, COMPROMÍS I CIUTADANS.

9.- EXP. PLENS/2019/10. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2019/10. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.