ONDARA PORTA A PLE LA PROPOSTA PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMISCA LES COMPETÈNCIES I REALITZE LA RENOVACIÓ D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DEL SISTEMA DE DESGUÀS DE PLUVIALS DE l’IES XEBIC, SUFRAGADA PER EDUCACIÓ

  • Per aquesta actuació del Pla Edificant, la Conselleria finança a l’Ajuntament d’Ondara amb 281.575 euros

  • El ple també debatrà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern, i l’Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Ondara, 22.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 27 de setembre la sessió ordinària del Ple Municipal en què destaca, en l’ordre del dia, la proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per a l’actuació denominada “Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic”, amb un import de finançament de 281.575 euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria en l’anualitat de 2019.

El passat mes de març, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la seua adhesió al Pla Edificant de la Conselleria per a realitzar diverses actuacions d’edificació i adequació al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. El passat 18 de juny, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la delegació de competències per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. Ara, el ple municipal arreplega les condicions de la proposta de resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament d’Ondara per a les actuacions de Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic. Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara per import de 281.575,82 euros euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. A càrrec de l’import concedit, l’Ajuntament d’Ondara finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l’execució de l’actuació.

D’altra banda, en la sessió plenària d’aquest dijous també s’abordarà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern. Amb aquest reglament, s’obligarà a un major control intern al departament d’intervenció municipal d’Ondara. El règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l’exercit en les Entitats Locals respecte de la seua gestió econòmica i, si és el cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenguen (en el cas d’Ondara, PIMON i SINMA), en la seua triple accepció de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.

Entre els punts de l’ordre del dia també es troba l’Adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L’objectiu és que l’emissora municipal, la Veu d’Ondara, accedisca a les modalitats de col·laboració per a intercanviar produccions, a través de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (de la qual Ondara forma part) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Publicado en Actualitat, Política.