LA MASSMA OBRI PROCÉS SELECTIU PER A UNA BORSA D’AUXILIARS DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

La MASSMA (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta) informa: s’obri un nou procés selectiu per constituir una borsa de treball d’auxiliars del servei d’ajuda a domicili, per a cobrir amb caràcter urgent i temporal, satisfacció de necessitats puntuals de personal laboral, que es puguen produir al llarg del període de durada de la present borsa, pel sistema de concurs-oposició.

Documentació:

 

ANUNCI BORSA AUXILIARS SAD

Publicado en Associacions.