ONDARA CONVOCA LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE

escola multi esport 2017 escoleta (2017)

Les sol·licituds es presentaran fins al 25 de maig a les oficines de l’empresa municipal

Ondara. 07.05.18. L’empresa municipal PIMON d’Ondara ha publicat les bases per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació temporal de Monitor/de Temps Lliure. Les sol·licituds es presentaran fins al 25 de maig del 2018 a les Oficines de l’empresa municipal (Plaça del Mercat núm. 6), en horari de 9 a 14h, acompanyant el Currículum vitae i justificant els mèrits al·legats. Les bases s’han publicat a les oficines de l’empresa municipal, el Tauler d’edictes municipal, Casa de Cultura/Biblioteca, Oficines municipals de l’Agència de Desenvolupament Local i seu electrònica de la pàgina web municipal.

L’objecte de la convocatòria és la contractació de Monitor/a de Temps Lliure. El contracte laboral serà de durada determinada a temps parcial (juliol i agost), i la funció seran les activitats pròpies de Monitor/a de Temps Lliure a les Escoles d’Estiu. La durada del contracte serà d’un mes (juliol) ampliable per un altre (agost) de 2018. Podrà prorrogar-se el contracte per al 2019. Quant a la titulació mínima requerida, les persones aspirants hauran de disposar dels títols de Monitor de Temps Lliure, cicle formatiu de Grau Superior Tècnic d’Educació Infantil, o tindre aprovades almenys la meitat de les assignatures de Magisteri, Educació Física, Psicologia, Pedagogia o títol acadèmic relacionat en l’àmbit educatiu.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en la seu electrònica de la pàgina web municipal www.ondara.org.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.