EL SERVEF CONCEDEIX A ONDARA 200.000 EUROS PER A DUR A TERME EL TALLER D’OCUPACIÓ PER A JOVES “T’AVALEM”

Aquest programa mixt d’ocupació permetrà a 10 joves menors de 30 anys treballar i formar-se mentre realitzen treballs d’adequació de la Plaça de Bous d’Ondara

Ondara, 07.05.18. L’Ajuntament d’Ondara ha obtingut una subvenció de 199.830 euros concedida pel SERVEF (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) per a la realització d’un Taller d’Ocupació en el municipi emmarcat en el programa “T’avalem”, dirigit a joves de 16 a 30 anys. El programa “T’avalem” ha concedit a Ondara una subvenció de 199.830 euros per a les especialitats de “fàbriques d’obra” i “operacions auxiliars d’obra de fàbriques i cobertes”, i l’objecte de l’actuació és l’adequació de la Plaça de Bous d’Ondara (reposició d’abeurador i «burladeros», condicionament de corrals, neteja de la façana i museu taurí), segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. En total, es contractaran a 10 persones (de 16 a 30 anys) durant 12 mesos, que seran seleccionades pel propi SERVEF.

La tramitació de la subvenció “T’avalem” ha sigut gestionada per la Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica que dirigeix José Ramiro, a través de l’oficina ADL-Afic d’Ondara. Les persones interessades poden obtindre més informació en l’ADL-Afic d’Ondara (Planta baixa de l’Ajuntament, tel: 96 576 62 50, correu adl@ondara.org )

Durant 12 mesos mesos, es desenvoluparà el Taller d’Ocupació del Programa “T’avalem”, que començarà abans de finals de juny de 2018. Per mitjà d’aquest taller, els seus 10 integrants rebran formació bàsica i també tècnica, a més de realitzar els treballs en les especialitats de fàbriques d’obra i operacions auxiliars d’obra de fàbriques i coberta. Les persones seleccionades tindran un contracte de formació i rebran un salari.

El Programa denominat “T’avalem” està configurat com un programa mixt d’ocupació – formació que té per objectiu cobrir les deficiències estructurals detectades en la planificació estratègica del Servef, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels joves per a beneficiar-se d’una acció derivada del sistema Nacional de Garantia Juvenil mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària, per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades.

Les persones destinatàries d’aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims:

-Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

-Els arreplegats en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

-Els establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

-Els prevists en l’article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

El projecte “T’avalem” concedit a Ondara es desenvoluparà en un període de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i l’adquisició d’experiència professional, als efectes de què es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la duració del projecte. L’alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació. La formació adquirida per l’alumnat serà objecte d’acreditació, mitjançant Certificat d’Aprofitament, per part del Servef, amb detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.