EL PLE APROVA LA REBAIXA DE l’IBI DEL 0’7 AL 0’67

També es va acordar l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses perquè gaudisquen dels mateixos beneficis fiscals

Ondara, 27.10.17. Ondara va celebrar anit la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. En el ple es va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI que regirà a partir de l’1 de gener de 2018. La modificació aprovada consisteix a reduir el tipus de gravamen i quota dels béns immobles urbans al 0,67% (actualment és del 0,70 %).

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2018. En el cas de la baixada del tipus impositiu de l’impost de Béns Immobles urbans per a 2018, es reduirà en 3 punts respecte a 2017, passant del 0,70% al 0,67% segons va exposar la Regidora d’Hisenda, Raquel López.

raquel lopez

Es tracta d’una reducció del tipus de gravamen a fi de compensar de manera general l’augment dels efectes de la revisió cadastral en el municipi, efectuada l’any 2012 (cal recordar que arran de la revisió cadastral en el municipi, efectuada pel Ministeri d’Hisenda en 2012, les modificacions dels valors cadastrals s’estan aplicant de forma progressiva al llarg de 10 anys, repartint la pujada un 10% anual des de 2013). L’objectiu de l’Equip de Govern és que els veïns d’Ondara no vegen incrementada la quota que paguen en concepte d’IBI. En 2016 i 2017 ja es van aplicar baixades del tipus de gravamen, passant de 0,80% en 2015, al 0,73% en 2016, i al 0,70% en 2017.

favor equip governoposicio abstencio

La modificació va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i l’abstenció del PP. El seu portaveu, Isidro Catalán, va indicar que es podria haver fet un poc més, i que aquesta baixada de l’IBI hauria de ser major i situar-se en el 0,63.

isidro catalan

Al que l’Alcalde, José Ramiro, va matisar que des dels serveis tècnics municipals es va efectuar un estudi sobre la previsió d’ingressos en el pressupost de 2018 i que amb el gravamen de 0,67 es manté la mateixa previsió que enguany 2017 (sinó, la previsió d’ingressos municipals per al pròxim exercici seria menor que l’actual). En tot cas, va recalcar que és “una baixada justa que no compromet el pressupost municipal de 2018”. A més, va posar com a exemple que de les 5.219 vivendes en total, en 517 vivendes (un 10% del total) es baixarà la quota d’IBI en 2018 respecte a la de 2017. En 4.163 (80% dels immobles) la quota pujarà de 0 a 25 euros. Amb això, en el 90% de les vivendes d’Ondara, l’IBI baixarà el pròxim exercici o pujarà com a màxim 25 euros. En 339 vivendes (el 6% del total) la quota pujarà de 25 a 50 euros. I en 200 vivendes (4%) la quota es veurà incrementada en més de 50 euros. En aquest cas, es tracta de les vivendes que tenien el seu valor cadastral més desactualitzat, segons ha explicat José Ramiro.

D’altra banda, en el ple es va aprovar per unanimitat (PSPV, Compromís i PP) la moció presentada pels tres grups municipals per a equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses. La moció part del Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, donant suport a les famílies i regulant, entre altres, el reconeixement de la condició de família monoparental equiparant-les a les famílies nombroses, quant a les mesures de suport i protecció, per a totes les prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei, així com la possibilitat de poder gaudir dels beneficis fiscals establits per a altres estructures familiars que són objecte d’aquesta protecció especial.

unanimitat

La moció aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara acorda garantir que les famílies monoparentals siguen destinatàries de les mesures establides en polítiques de suport i de protecció de la família de la mateixa manera que ho són altres estructures familiars; promoure l’equiparació en drets i beneficis de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses (fent canvis immediats en les ordenances municipals, si és necessari), i assegurar que l’Ajuntament d’Ondara, en l’àmbit de les seues competències a nivell tributari, de les taxes i els preus públics per la prestació de serveis públics o per altres activitats, determine les disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguen ser destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses.

En l’apartat retributiu, en el ple es va donar compte de l’assignació d’una dedicació parcial de ½ a la Regidora d’Hisenda i Personal, Raquel López, amb un sou anual brut de 21.100 euros, amb efectes des de l’1 de novembre de 2017. Respecte d’això, des del PP, Isidro Catalán va indicar que estan a favor que qui treballe haja de cobrar, però va indicar que en campanya electoral, des de Compromís van dir que no cobrarien. Davant d’això, el portaveu de Compromís, Zeus Serrano, va matisar que van dir que no cobrarien mentre l’Ajuntament estiguera en una situació econòmica crítica.

D’altra banda, el ple va ratificar per unanimitat l’acord de la Junta de Govern Local de la subvenció per a l’obra denominada “Obres Renovació de camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera)” per valor de 46.563,51 euros emmarcada en les Ajudes per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2017, a executar per la Diputació Provincial d’Alacant.

En un altre ordre d’assumptes, en la sessió es va donar compte de l’acord subscrit per l’Ajuntament d’Ondara i Ecoembes per a l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’estat de la gestió dels residus en el municipi d’Ondara.

En l’apartat d’informes, l’Alcalde va explicar la visita realitzada la setmana passada per la directora d’alta inspecció sanitària al Centre de Salut d’Ondara per a comprovar les condicions d’aquest. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va anunciar que els tècnics de Conselleria han realitzat una visita al CEIP Sanchis Guarner per a estudiar la retirada del sostre de fibrociment del gimnàs, i que es retirarà a l’estiu de 2018. I el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va anunciar que ja disposa del diagnòstic previ per al pla municipal d’accessibilitat d’Ondara.

Publicado en Actualitat, Política.