PROHIBIDES LES CREMES AGRÍCOLES DE l’1 DE JUNY AL 16 D’OCTUBRE

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Ondara informa que per ordre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural publicada en el DOGV (16-5-2017) quedaran prohibides les cremes agrícoles de l’1 de juny al 16 d’octubre de 2017.

Estarà prohibit fer foc en tot el terme municipal d’Ondara, excepte en els casos puntuals previstos en la normativa.

De l’1 de juny al 16 d’octubre de 2017 no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en aquest sentit de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.