PROHIBIDES LES CREMES AGRÍCOLES DEL 15 D’ABRIL I FINS AL 15 D’OCTUBRE

Ondara, 16.04.24. La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Ondara informa que per ordre de la direcció general de Prevenció d’Incendis, dependent de la Conselleria de Justícia i Interior publicada en el DOGV (15-4-2024) quedaran prohibides les cremes agrícoles del 15 d’abril al 15 d’octubre de 2024. Estarà prohibit fer foc en tot el terme municipal d’Ondara, excepte en els casos puntuals previstos en la normativa.

La Generalitat Valenciana prohibeix les cremes agrícoles fins al pròxim 15 d’octubre. La direcció general de Prevenció d’Incendis, dependent de la Conselleria de Justícia i Interior, va firmar ahir la resolució que vetarà aquest tipus de cremes després d’acordar-ho amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. La resolució ha entrat en vigor hui 15 d’abril 2024, en ser publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/15/pdf/2024_3241.pdf

La decisió es produeix un dia després de l’inici del foc forestal de Tàrbena, que ha consumit un total de 580 hectàrees. Un incendi que, encara que a falta de confirmar-se, podria haver-se iniciat amb una crema de restes agrícoles que s’hauria descontrolat, quan no estaven prohibides aquest tipus de pràctiques.

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU: En terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal). Des del 15 d’abril de 2024 i fins al 15 d’octubre de 2024, ambdós inclosos, o fins a nova resolució.

El dèficit de precipitacions, les temperatures inusualment elevades i els reiterats episodis de forts vents terrals, provoquen que la vegetació es trobe molt dessecada i amb un baix contingut d’humitat, la qual cosa facilita les ignicions i la propagació del foc. Aquesta situació pot veure’s agreujada, ja que no hi ha previsió de canvis per als pròxims dies.

Donades les especials condicions de risc d’incendis forestals i a fi d’aconseguir una eficaç prevenció de la iniciació, s’àmplia el termini en què no podrà autoritzar-se de forma expressa o mitjançant declaració responsable la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els contigus o en la Zona d’Influència Forestal.

Per la següent RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o de eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc, queden en suspens totes les accions o activitats arreplegues en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives o declaracions responsables per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els contigus o en la Zona d’Influència Forestal i que contradiguen allò que s’ha establit en la dita resolució.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.