TOTS ELS DISPOSITIUS INFORMÀTICS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA I SINMA JA COMPTEN AMB EL VALENCIÀ COM A OPCIÓ PREFERENT

És una de les accions desenvolupades arran de l’aprovació del nou reglament de normalització lingüística

Ondara, 19.01.24. El Regidor de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Ondara, Jordi Domiguis, ha informat que el departament d’Informàtica de l’Ajuntament d’Ondara, seguint les línies esmentades en el nou Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià, ha dut a terme la instal·lació del valencià com a opció preferent en els ordinadors i dispositius digitals de l’Ajuntament i l’empresa municipal SINMA. Des de la Regidoria de Normalització lingüística s’ha agraït la diligència del departament d’Informàtica en l’aplicació de la nova norma.

Segons ha considerat el regidor de l’àrea, «l’Ajuntament d’Ondara funciona plenament en valencià, però cal que continuem donant passes cap a l’ús del nostre idioma en tots els àmbits de la vida en general i en específic en allò digital, i és precisament en el digital on aquesta regidoria basarà la seua línia principal de polítiques públiques, perquè cal donar resposta a les necessitats del nostre temps».

Cal indicar que la instal·lació del valencià com a opció preferent en els ordinadors és una acció desenvolupada arran de l’aprovació del nou Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització del Valencià, que va ser aprovat per unanimitat en el ple del passat mes de setembre de 2023. Les finalitats del reglament són fer del valencià la llengua usual de l’Administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en valencià, tant oralment com per escrit i a ser atesa en valencià, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana, segons va destacar el Regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis. Entre altres qüestions, el reglament comprèn la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball (per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l’Administració local (o òrgans dependents) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà), adequat a les funcions que ha d’exercir).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.