ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL 2024 DE 8.500.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

Una partida de 30.000 euros serà per ajudes socials per a aquelles famílies que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes

Ondara, 22.12.23. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en el ple ordinari de desembre el Pressupost Municipal de 2024, bases d’execució i plantilla de personal. Un punt que va ser votat a favor per l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP. El Regidor d’Hisenda, Jordi Ruíz-Orejón, va explicar les bases del document. El Pressupost General per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 8.500.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 675.000 euros (+8,63%) respecte al pressupost de la present anualitat 2023 (que ascendia a 7.825.000 euros). En el que respecta al pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 2.223.000 euros per a 2024 (el que suposa un augment de +153.000 euros respecte 2023, que era de 2.070.000 euros). L’aportació d’aquest exercici de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal s’incrementa en 100.000 euros, quedant una partida d’1.850.000 euros. Per al Regidor d’Hisenda, «és un pressupost fruit del treball complex i responsable».

Segons va informar Jordi Ruíz-Orejón, en el servei de recaptació, transferit a SUMA s’incrementen les previsions en 70.000 euros. En el capítol de personal, a banda de l’increment que marcaran els PGE per a tot el funcionariat, previsiblement el 2,5 % de la massa salarial i l’adaptació degut a l’increment SMI de les escoles-taller d’ocupació que s’ha de contemplar, s’ha reforçat diferents figures tècniques, a més de la transformació d’altres (ampliació de jornada de l’arquitecta i creació del lloc de treball d’enginyer industrial en plantilla, a més d’un auxiliar administratiu). Dites transformacions suposen un increment en el Capítol de Personal, quantificat en +233.000 euros, un 8,2% respecte al 2023.

D’altra banda, el Regidor d’Hisenda ha destacat que s’ha proveït una partida de 30.000 euros d’ajudes socials per a aquelles famílies amb baixos recursos econòmics que no puguen fer front a la puja d’impostos i taxes realitzada en el present exercici, complint així el compromís de l’equip de govern en ajudar als qui més o necessiten. Dita partida serà ampliada en cas que siga necessari durant l’any 2024.

En el cas de les inversions, en 2024 la partida és de 360.000 euros; principalment per l’aportació municipal dels projectes d’inversió Planifica 2024-2028 (Diputació d’Alacant) s’han consignat 237.500 euros, incrementant en 95.000 dit capítol respecte l’exercici anterior: 119.000 euros que es destinaran a la millora de carrers de la zona Tossals; 56.000 euros per habilitació d’espais al parc Tossals, i 62.500 euros per a millora de la mobilitat urbana.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va indicar que el que es busca amb el pressupost de 2024 és no tindre que disposar del romanent de tresoreria; es busca l’estabilitat pressupostària amb liquiditat, a través dels impostos i taxes. Ramiro va indicar que «l’Equip de Govern vol mantindre la contenció pressupostària però sense comptar amb romanents de tresoreria que afecten directament a la liquiditat de l’entitat, dins de les circumstàncies econòmiques externes als comptes públics, com poden ser la inflació i augment de preus tant de subministres, com de serveis i obres» afegint que «es manté la filosofia de l’equip de govern en la contenció pressupostària». A més, va recordar que ja en els plens de setembre i octubre es van realitzar modificacions de diferents ordenances fiscals per a assegurar els ingressos necessaris sense comptar amb romanents de tresoreria».

Per la seua banda, el portaveu del PP, Àlex Hernández, va fer una dissertació de les diferents partides pressupostàries per argumentar el vot en contra del seu grup. Va indicar que l’augment en 2024 respecte al pressupost de 2023 en el cas del capítol 1 (despeses en personal) és de 233.000 euros; en el capítol 2 (despeses corrents) l’increment és de 283.000 euros; en el 4 (transferències corrents) és de + 57.000; en el 6 (inversions reals) de més de 95.000 euros i en el 9 (passius financers) +7.000 euros. En el cas dels ingressos, l’increment en la recaptació d’impostos directes ascendeix a 411.000; en impostos indirectes es baixa la recaptació respecte 2023 a 75.000 euros; mentre s’augmenta en la de taxes en 269.000 euros u en transferències corrents en 70.000 euros. Davant d’això, Àlex Hernández es va preguntar on està l’augment de la despesa de 675.000 euros en 2024.

Segons va indicar Hernández, “el gasto de personal puja en 233.000 euros, dels quals el 55% son a causa de 3 noves places de funcionaris». Al respecte va dir que el PP pensa que «en aquests temps hauríem d’haver continuat en la mateixa fórmula de gestió administrativa per a estalviar 130.000 euros». El gasto en regidories, reparacions, materials, combustibles, etc…, ha pujat, segons Àlex Hernández, en 283.000 euros, dels quals el 35% va destinat a les regidories, un total de 100.000 euros que es podrien haver estalviat «quan estem asfixiant als veïns del poble amb taxes». Al respecte, l’Alcalde va puntualitzar que s’ha pujat no 100.000 sinó 10.000 euros la despesa en regidories; un 1,5%.

Quant als canvis en algunes regidories, el portaveu del PP va dir que en la de Majors baixa un 40% mentre en la de Turisme puja un 500%; i va demanar explicacions de per què una regidoria que històricament sempre ha tingut una partida pressupostària de 8000 euros, ara té 40.000 euros. Al respecte, José Ramiro va argumentar que en el cas dels Majors, és perquè el programa de medicació es passa a la Regidoria de Sanitat; i en cas de Turisme, va avançar que és per a continuar promocionant el poble, perquè turisme és cultura, patrimoni i festes, i es faran accions al llarg de l’any. Continuant amb altres regidories, el portaveu popular va indicar que regidories com festes Populars, festes o Cultura pugen un poc, i pensen que «ara no és el moment».

Per al PP, «un altre gasto de capítol 2 que nosaltres hauríem estalviat és el d’assessorament jurídic», partida amb una dotació de 25.000 euros que per al PP «són completament evitables si es fan les coses bé, per exemple, en 2014 el pressupost executat del govern del PP en aquesta partida era de 5000 euros», va recordar. Al respecte l’Alcalde va indicar que era per a fer front als tribunals al que es volen aprofitar de l’Ajuntament d’Ondara, i per a defendre els interessos dels veïns i veïnes d’Ondara; va posar com exemple els casos de les obres de l’Espai Jove i dels terrenys del pavelló; amb unes sentències que han donat la raó a l’Ajuntament.

Un dels principals punts del debat plenari va ser el tema de les escoles esportives. Àlex Hernández va apostar per la recuperació de la gestió publica de les escoles esportives per mitjà de SINMA, indicant que «paguem a l’empresa concessionària uns 230.000 euros dels quals 130.000 euros són per a pagar nòmines i seguretat social, i 100.000 euros aproximadament és el que l’empresa es queda per la gestió, una gestió que sempre ha fet SINMA», apostant perquè siga SINMA qui gestione les escoles esportives de nou en compte d’una empresa externa; i dotant a SINMA dels recursos necessaris per a això, en entendre que l’empresa sempre es porta un benefici, i que d’aquesta manera es podria haver estalviat l’increment de les taxes de les escoles per a les famílies. Al respecte, José Ramiro va indicar que es podria estudiar però que és inviable tota la gestió de les escoles esportives per part de SINMA, i que en qualsevol cas no seria un estalvi de 100.000 euros. També va avançar que el més important per a l’empresa SINMA «és recuperar la gestió de l’aigua en el municipi». Per la seua part, el Regidor d’Esports, Lluís Fornés, va assegurar que l’empresa que gestiona les nòmines dels entrenadors no es queda 100.000 euros i que es veuria en les factures.

D’altra banda, des del PP es van referir a la reducció d’ingressos de 75.000 euros en concepte d’imposts de la construcció, indicant que «cal treballar-ho en campanyes i bonificacions per atraure la nova construcció i la reforma a Ondara, perquè a més d’ingressar més, també repercutiria en el preu del lloguer en el nostre poble, beneficiant als inquilins».

Per a Àlex Hernández, en resum del gasto que consideren des del PP «innecessari», «si sumem les xifres que hem detallat com a partides que pensem que podíem estalviar i les que podríem ingressar de més per impostos sobre la construcció, podríem arribar a tindre 457.000 euros per a invertir en altres coses molt importants»; com per exemple «haver invertit més en les escoles esportives, baixant la quota en conte de pujar-la i millorar els seus serveis; no haver baixat un 10% el gasto en manteniment d’edificis respecte a l’any passat (tenim moltes deficiències que millorar en el nostre patrimoni, com en l’edifici de la ràdio, i tenim fer-ho ja); podríem haver evitat la pujada de la taxa de recollida del fem; podríem haver contractat a un sanitari per a les nostres escoles; o podríem haver esmenat les deficiències del centre de dia i adaptar-ho per a poder obrir les seues portes en 2024». Per tant, va dir, el seu vot era en contra, i esperen que durant l’any «es puguen treballar les coses de millor forma i que puguem aprovar per unanimitat les suficients modificacions de crèdit per a transformar aquests pressupostos». Cal indicar que quant al Centre de Dia, l’Alcalde va ressaltar que el redactor del projecte el contracta la Diputació i va negar que les deficiències tècniques estiguen derivades de la gestió municipal.

Publicado en Actualitat, Política.