ONDARA CELEBRA EL PLE ORDINARI DEL PRESSUPOST GENERAL 2024 AQUEST DIJOUS 21 DE DESEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 19.12.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 21 de desembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/16. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (30 DE NOVEMBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/17. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3. EXP. 3086/2023.CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I INTERIOR. APROVACIÓ AMB ESMENES DE LA CARTOGRAFIA REFERIDA DE D’INTERFÍCIE URBANA FORESTAL EN EL TERME MUNICIPAL D’ONDARA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA DEL DECRET LEGISLATIU 1/2021, DE 18 DE JUNY , DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LOTUP.

4.EXP. 3122/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5. EXP 2977/2023. PRESSUPOST. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2024. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

6.EXP. PLENS/2023/17. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.EXP. PLENS/2023/17. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.