LA REGIDORIA D’AGENDA 2030 PRESENTA LES CONCLUSIONS DEL I PLA MUNICIPAL DE RESPONSABILITAT SOCIAL D’ONDARA

120 persones han participat l’enquesta que conclou que la ciutadania d’Ondara valora positivament la qualitat de l’aire, de l’aigua o sanejaments del municipi, i negativament els serveis per a reciclar i l’accessibilitat de vies urbanes i edificis públics per a persones amb mobilitat reduïda

Ondara, 30.11.23. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Agenda 2030, dirigida per Jordi Dominguis, ha presentat les conclusions del I Pla de Responsabilitat Social d’Ondara, que ha elaborat al llarg dels darrers mesos, comptant, entre altres vies d’informació, amb les enquestes realitzades a la ciutadania. La Regidoria d’Agenda 2030, amb l’objectiu de redactar aquest document, va realitzar una enquesta, durant els mesos de setembre i octubre de 2023, que forma part de la fase del Procés de Participació Ciutadana, en el marc de les actuacions del I Pla de Responsabilitat Social d’Ondara, que està Subvencionat per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública. L’objectiu del Pla és crear un marc ètic que guie l’activitat política municipal, econòmica i social, «assumint un compromís més enllà de les normes imposades i aconseguint superar els objectius marcats; aquest compromís s’ha de materialitzar amb l’elaboració, redacció i posada en marxa del Pla de Responsabilitat», segons ha detallat Jordi Dominguis.

El I Pla d’Acció Municipal de Responsabilitat Social d’Ondara suposa el compromís de l’Ajuntament per poder fixar els objectius, i poder donar resposta a les demandes i necessitats de la societat local, i actuar de manera respectuosa amb les persones, el medi ambient i el món animal. Així, es presenten una sèrie de mesures concretes, tenint en compte els quatre àmbits d’actuació: Institucional, Associatiu, Personal i Empresarial-Comercial, per tal de promoure el Desenvolupament Sostenible del territori d’Ondara. El Pla municipal de Responsabilitat Social s’ha elaborat prenent com a marc d’actuació l’establit per les Nacions Unides, que inclou els 17 objectius a assolir al voltant dels principis socials i ambientals fonamentals.

L’enquesta prèvia realitzada a Ondara ha estat necessària per a valorar el grau d’implicació i coneixement que té la ciutadania d’Ondara pel que fa a la Responsabilitat Social i l’Agenda 2030. Segons ha detallat Jordi Dominguis, el perfil principal de les persones que han participat en l’enquesta ha sigut baró, de 35 a 45 anys, amb formació universitària, que resideix tot l’any a Ondara. Només un 45% coneix els objectius d’ODS. Un total de 120 persones han participat en el desenvolupament d’aquest document, que extrau com a conclusions, respecte al compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), que la ciutadania d’Ondara valora positivament la qualitat de l’aire, de l’aigua o sanejaments del municipi, i en canvi valora negativament els serveis per a reciclar i l’accessibilitat de vies urbanes i edificis públics per a persones amb mobilitat reduïda. Segons les dades que s’extrauen de l’enquesta, la ciutadania considera que els col·lectius més protegits a Ondara són les dones, els xiquets/tes i els joves; i que els més desprotegits són les persones amb problemes de mobilitat, amb problemes mentals i els drogodependents.

El Pla conclou amb 49 accions a desenvolupar. Algunes ja s’estan implantant o en estudi de ser aplicades; i altres no s’han dut a terme però s’estudiarà la seua posada en marxa, de forma transversal, a través de la resta de departaments municipals, perquè aquest Pla de Responsabilitat s’entén com una ferramenta que implica a totes les altres regidories i àrees municipals, amb un termini d’aplicació que abastarà tota la legislatura (2023-2027). Entre les accions esmentades en el pla es troben, per exemple, realitzar un estudi sobre la gestió energètica als edificis municipals per reduir-ne el consum; renovar la senyalització per fer-la més inclusiva; crear i senyalitzar les Rutes Escolars per garantir la mobilitat segura de la població infantil; reconèixer i premiar les iniciatives i aportacions de les associacions locals per millorar la vida social i el benestar; constituir una Xarxa d’Ajuda Solidària al municipi, dirigida a persones grans que necessiten ajuda a l’hora de fer compres o fer qualsevol diligència personal; o crear un lloc general de venda solidària, per a persones que vulguen vendre productes solidaris i/o de segona mà; entre altres accions.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.