ONDARA ELEVA A PLE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El projecte té un pressupost base de 997.700 euros i un termini d’execució de les obres de 14 mesos

Ondara, 29.11.23. Ondara dóna un pas més endavant per a la creació del nou edifici polivalent de música i art. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 de novembre el ple ordinari corresponent al mes de novembre, i, entre els punts de l’ordre del dia, destaca l’Aprovació del Projecte d’Obra: Construcció de la Casa de Música i Arts Escèniques. Pla Inversions I Financiació en Infraestructures Pla Provincial COYS 2020-2023. La Construcció de la casa de la musica i arts escèniques està subvencionada per la Diputació d’Alacant, i s’ubicarà en una parcel·la municipal de 1.160 m², en la zona urbana de Tossals, al carrer Enric Valor nº13; una parcel·la reservada per a l’ús dotacional docent. En ella es pretén alçar un edifici de dues plantes amb una superfície construïda total d’uns 530², amb la que es doblegarà l’espai de l’Aulari de Música, on actualment s’imparteixen les ensenyances musicals a Ondara.

En concret, al ple de novembre s’eleva l’aprovació del projecte de construcció de l’obra denominada «Construcció de la Casa de Música i Arts Escèniques», redactat per la Diputació Provincial d’Alacant (Àrea de Cooperació), amb un Pressupost base d’execució de 997.700 euros i un termini d’execució de les obres de 14 mesos. Aquest projecte se sotmetrà a informació pública pel període de vint dies mitjançant anunci en el tauler d’edictes, en la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Cal esmentar que aquesta obra estarà subvencionada per la Diputació d’Alacant, dins del Pla Planifica, Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures de la província de l’Alacant.

Actualment existeix al municipi una instal·lació (Aulari de Música) que ofereix alguns dels usos que es pretenen en el nou edifici. Però la dita instal·lació ofereix problemes de funcionalitat tant per l’espai existent, com per la pròpia configuració de l’edifici que no s’ajusta a les necessitats. Per tant, la solució proposada pretén cobrir les necessitats existents quant a superfície i quant a programa i configuració de la instal·lació; sent un edifici que acollirà les escoles de música, teatre, agrupacions musicals, etc.

Quant al projecte, es pretén la construcció d’un edifici de 2 plantes que ocuparà únicament part de la parcel·la. Les condicions urbanístiques de la parcel·la permeten posteriors ampliacions. L’edifici estarà ordenat amb uns eixos de circulació nord-sud i est-oest. En el centre, i segons l’eix est-oest, se situarà una banda de comunicacions verticals amb l’escala i un gran ascensor per a poder pujar pianos i instruments de grans mides, i tots els espais servidors del Centre, com són els lavabos masculins, femenins i adaptats. Enfront dels lavabos es posarà una zona de taquilles i màquines vending, quedant així en una zona discreta i protegida. Així mateix, aquesta banda es repetirà en totes les plantes, la qual cosa ajudarà a ordenar l’edifici íntegrament. Aquesta banda es disposa en la zona nord de l’edifici, i en la zona sud es disposa el programa funcional pròpiament dit, amb el Hall, un despatx i un arxiu, i a continuació, un corredor nord-sud que comunicarà amb la futura cafeteria i que disposarà d’un magatzem gran i lavabos en el costat est, i dels ja mencionats arxiu, despatx i aula en el costat oest. El costat sud es completa amb un espai disponible per a albergar en ell una futura cantina. En la zona del Hall es deixarà preparat un pas que comunique amb les futures sales polivalents, situades en l’extrem nord de la parcel·la.

Publicado en Actualitat, Ajuntament, Política.