ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE NOVEMBRE 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.11.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de novembre de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2023/15. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (26 D’OCTUBRE DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/16. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE.

3.EXP. 2537/2023 MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP

TERCER TRIMESTRAL 2023. DONAR COMPTE.

4. EXP. 2538/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST. DONAR COMPTE.

5. EXP 2227/2023. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC D’ONDARA.

6. EXP. 2938/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

7.EXP. 2976/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.EXP. 2952/2023. ACTUACIONS PREPARATÒRIES. APROVACIÓ PROJECTE OBRA: CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES. PLA INVERSIONS I FINANCIACIÓ EN INFRAESTRUCTURES PLA PROVINCIAL COYS 2020-2023.

9. EXP. 2945/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES PTME.

10.EXP. 2946/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS (PAM IF).

11. EXP. 2947/2023. MATÈRIA. G0188. APROVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INUNDACIONS (PAM IN).

12.EXP. 2957/2023. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

13.EXP.2856/2023. MATÈRIA 1001.MOCIÓ PER A INSTAR A LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME AL FET QUE PRENGA LES MESURES NECESSÀRIES PERQUÈ LA ITV DE LA COMARCA FUNCIONE ADEQUADAMENT DE MANERA IMMEDIATA

14.EXP. PLENS/2023/16. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLENS/2023/16. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.