FINS AL 15 DE NOVEMBRE LA CIUTADANIA D’ONDARA POT PRESENTAR ELS PROJECTES PER A SER EXECUTATS AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

Els Pressuposts Municipals d’Ondara 2023 contemplen 50.000 euros per a executar els projectes triats per la població, i les propostes es poden presentar per Registre d’entrada a l’Ajuntament, via telemàtica a ondara.sedelectronica.es, o de forma presencial en l’Espai Jove o Casa de Cultura, fins al 15 de novembre

Ondara, 03.11.23. El Regidor de Participació Ciutadana d’Ondara, Miguel Gomis, recorda que dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 50.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. Les propostes ja es poden presentar per la ciutadania, de l’1 al 15 de novembre de 2023, per registre d’entrada a l’Ajuntament o via telemàtica a https://ondara.sedelectronica.es/info.0 i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara (de dilluns a divendres de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores).

La Consulta pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara.

Des de l’Ajuntament d’Ondara es vol animar a tota la ciutadania a participar en tot el procés (presentació de propostes i votacions dels projectes que seran executats a càrrec als pressuposts participatius) que tindrà lloc en aquest darrer trimestre de 2023. Les fases seran les següents:

Primera fase: Presentació de propostes. De l’1 al 15 de novembre 2023. Podran presentar propostes d’inversió les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara i les associacions o entitats locals. Per registre d’entrada a l’Ajuntament o via telemàtica a https://ondara.sedelectronica.es/info.0 i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara.

Segona fase: Valoració de les propostes. Del16 al 24 de novembre 2023. L’Ajuntament d’Ondara valorarà la viabilitat de les propostes presentades i es faran públiques les propostes que podran ser votades.

Tercera fase: Votació de les propostes. Del 27 de novembre al 14 de desembre 2023. Les persones majors de 16 anys empadronades a Ondara podran votar una o diferents propostes d’inversió de les que han passat a aquesta fase.

Quarta fase: Execució de les propostes. En 2024. El recompte de vots es farà en sessió pública i serà el plenari qui aprovarà definitivament les inversions votades perquè comencen a executar-se.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.