ONDARA CELEBRA EL DIJOUS 27 DE JULIOL DE 2023 PLE ORDINARI A PARTIR DE LES 13:30H

Ondara, 25-07-2023. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de juliol de 2023 Ple Ordinari. Serà a partir de les 13:30h ja que Ondara està celebrant les Festes de Sant Jaume i s’ha preferit avançar l’hora.

L’ordre del dia serà el següent:

1.EXP. PLENS/2023/9 I EXP.PLENS/2023/10. APROVACIÓ DE LES
ACTES ANTERIORS (17 DE JUNY 2023 I 27 DE JUNY DE 2023).

2.EXP. PLENS/2023/5. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA,
REGIDORIA D’HISENDA I REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ. DONAR
COMPTE.


3.EXP. 950/2023. INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST.


4.EXP 951/2023 MATÈRIA 4009. INFORME MOROSITAT I PMP
TRIMESTRAL 2023. DONAR COMPTE.

5.EXP 1584/2023.CORPORACIÓ 2023-2027. RÈGIM DEDICACIÓ I
RETRIBUTIU. MODIFICACIÓ.


6.EXP. 1872/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.


7.EXP 304/2020. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA
REDACCIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE L’ÚS I LA
NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ.


8.EXP. PLENS/2023/12. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.


9.EXP. PLENS/2023/12. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.