ONDARA CELEBRARÀ EL DIMECRES 14 DE JUNY EL PLE DE FINALITZACIÓ DE LA CORPORACIÓ 2019-2023

Ondara, 12.06.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra el proper dimecres 14 de juny de 2023 la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal a les 13 hores. Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada d’acord amb l’article 36.1 ROF amb motiu de la finalització de la Corporació 2019-2023.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2023/5, EXP.PLENS/2023/6, EXP.PLENS/2023/7. Aprovació de les actes anteriors (27 d’abril 2023, 2 i 19 de maig de 2023).

Publicado en Actualitat, Política.