SINMA ONDARA ADQUIREIX UN NOU CAMIÓ COMPACTADOR DE DOBLE CÀRREGA I GRUA PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA

Amb aquesta nova dotació, l’empresa municipal de gestió de residus completa el procés de renovació de la flota de vehicles

Ondara, 09.06.23. Dins del procés de renovació del parc mòbil del servei de recollida de brossa (RSU), l’empresa municipal SINMA Ondara ha adquirit amb la modalitat de lloguer un nou camió compactador amb doble càrrega (posterior i superior) amb grua incorporada. El vehicle, totalment adaptat a les necessitats del servei, s’ha adquirit amb una licitació pública realitzada el passat mes de febrer, i està operatiu des d’aquest mes de maig.

Cal recordar que aquest vehicle de tres eixos substitueix l’anterior vehicle de RSU, el qual tenia vint anys i, com que no disposava de grua, limitava el gruix de les tasques a realitzar. De fet, aquesta nova dotació es podrà utilitzar en les diverses fraccions de la recollida selectiva, ja que està adaptat per a la càrrega posterior i superior per mitjà de la seua pròpia grua incorporada al sostre del vehicle.

No debades, amb aquest transport i l’adquisició dels anteriors tres vehicles els darrers anys (dos vehicles ecològics GLP amb elevador i compactador, i un camió multifuncions per a l’arreplegada de mobles) es tanca el procés de renovació dels vehicles per a RSU, ja que alguna d’aquestes unitats tenia vora trenta anys, i les consegüents despeses en reparacions, així com la dificultat de trobar peces de substitució, feien inviable un manteniment òptim de la flota.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.