COMENÇA LA SEGONA FASE DEL TALLER D’OCUPACIÓ VII 2023, AMB EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL II, PER A RESTAURAR EL MOLÍ COVÍ

En total treballen 20 persones en aquest taller d’ocupació que durant 1 any reben formació i realitzen treballs per a la restauració i conservació de l’antic Molí Coví

Ondara, 15.05.23. El passat 29 d’abril va començar la segona fase del Taller d’Ocupació «Ondara, apostem pel teu futur VII», per a la restauració, adequació i conservació de l’antic Molí Coví. Una vegada culminada la formació del nivell I, ara ha donat inici el certificat de professionalitat nivell II. Cal recordar que l’Ajuntament d’Ondara, a través de l’oficina ADL-AFIC d’Ondara, va gestionar i aconseguir una subvenció de 502.708,80 euros concedida pel Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) per a la realització d’aquest programa mixt d’ocupació i formació. Aquest taller té una durada de 12 mesos i va començar el passat 30 de desembre 2022. El Taller d’Ocupació “Ondara apostem pel teu futur VII”, compta amb dues especialitats: jardineria i obra, i ha suposat la contractació de 20 alumnes i 4 formadors (en l’equip docent i directiu), que han sigut contractats per l’Ajuntament d’Ondara. L’objectiu del taller és la millora de la qualificació professional de la persona beneficiària, i al mateix temps, afavorir l’aprenentatge d’un ofici que facilite la seua inserció laboral.

Fins a la data, han estat realitzant classes teòriques i pràctiques per a anar formant-se en els continguts del Certificat de Professionalitat corresponent de nivell 1 amb l’expert docent de cada especialitat, correspon a Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i d’altra banda a Operacions auxiliars d’obra de fàbriques i cobertes. Les pràctiques i treballs realitzats fins a la data per part de Jardineria ha sigut el muntatge d’un viver amb sembra i plantació, així com tot el seu sistema de reg intern, estructura i manteniment. D’altra banda, han anat a jardins i parcs del poble per al seu manteniment i millora. L’especialitat d’obra ha estat realitzant l’adequació de la parcel·la del Molí Coví i pràctiques sobre plantejament en el terreny, murs, lluïts, així com l’adequació de diverses estructures.

Després d’aquests mesos, s’ha superat amb èxit el Certificat de Professionalitat de nivell 1 i s’ha passat al nivell 2 que correspon a Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes i Fàbriques d’obra, on es continuarà amb classes de teoria i pràctica alternant-se amb el treball, que enguany s’ha posat com a objectiu aconseguir l’adequació de la parcel·la i accés al Molí Coví amb col·locació de tanca, diferents estructures i plantació d’espècies; continuar el manteniment del Molí Coví ressanant parets i recuperant distintes zones per a la seua restauració; a més, gràcies a aquests treballs, es podrà adequar i mantenir una zona amb un valor cultural molt important del poble i poder donar-li valor. D’altra banda, es mantindran i milloraran els parcs i jardins del municipi.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.