ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 27 D’ABRIL 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 25.04.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 27 d’abril de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.DONAR COMPTE DECRET DOL OFICIAL PER LA MORT DEL REGIDOR SR. FRANCISCO JUAN COSTA SOLER.

2.EXP. PLENS/2023/4. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (30/MARÇ/2023).

3.EXP. PLENS/2023/5. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE

4.EXP. 558/2023. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2022. APROVACIÓ.

5.EXP. 48/2023.INFORME DE CONTROL INTERN. RESUM ANUAL CONTROL INTERN EXERCICI 2022. DONAR COMPTE.

6.EXP. 927/2023. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

7.EXP. PLENS/2023/5. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.EXP. PLENS/2023/5. PRECS I PREGUNTES.

A continuació, a les 21:30 hores, s’ha convocat la Junta General de la Societat Municipal SINMA SLU., amb el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1.- EXP 558/2023 Aprovació Comptes Anuals 2022 de la Societat SINMA SL.

2.- Lectura i aprovació de l’acta a la mateixa sessió o, si escau, nomenament de dos interventors per a l’aprovació posterior.

Publicado en Actualitat, Política.