Convocades oficialment les eleccions municipals del 28 de maig a Ondara

Ondara, 04.04.23. Ahir dilluns es va signar el decret de convocatòria i ha entrat en vigor avui dimarts 4 d’abril 2023, amb la seua publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Ahir dilluns 3 d’abril es va signar el Reial Decret de convocatòria. Es tracta del tret d’eixida a la carrera electoral, ja que com indica la Llei de règim electoral general (LOREG), l’endemà de l’emissió d’aquest decret –firmat pel Rei i ratificat pel Ministeri de la Presidència– és hui dimarts 4 d’abril quan s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i, per tant, entra en vigor la convocatòria (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-8458 )

Una vegada ha entrat en vigor, s’inicia el període electoral, per la qual cosa s’obrin processos com la sol·licitud de la documentació per a realitzar el vot per correu. La pròxima data en el calendari la marca el 19 d’abril, quan les candidatures hauran de presentar-se en les juntes electorals. L’1 de maig les llistes quedaran proclamades de forma definitiva.

Tal com arreplega el decret de convocatòria, la campanya electoral de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 començarà a les 00:00 hores del divendres 12 de maig i acabarà la mitjanit del divendres 26 al 27 de maig. A diferència de les eleccions generals, amb la firma d’aquest decret els Ajuntaments no es dissolen. El mandat continuarà fins al dia abans de les eleccions municipals, encara que amb activitat municipal limitada, ja que en període electoral està prohibit inaugurar obres i realitzar balanços de mandat. Des de hui i durant el període electoral, no està permès fer o llançar missatges polítics o realitzar accions propagandístiques en qualsevol acte o inauguració; els polítics i càrrecs públics hauran de limitar-se a informar de forma neutra sobre allò que oferisca el dia a dia.

El calendari de les eleccions municipals 2023 és el següent:

3 d’abril: publicació del Reial Decret de convocatòria d’eleccions municipals.

6 d’abril: constitució de Juntes Electorals Provincials (JEP) i de Juntes Electorals de Zona (JEZ).

4 a 10 d’abril: comunicació a les JEZ d’emplaçaments per a col·locació de cartells.

4 a 13 d’abril: comunicació a les JEZ de locals i llocs per a la campanya electoral.

9 a 16 abril: consulta del cens electoral en Ajuntaments.

18 a 23 d’abril: presentació de candidatures davant de la JEZ.

28 d’abril a 2 de maig: sorteig per a la designació de membres de la mesa electoral.

1 de maig: publicació de candidatures.

12 de maig: inici de la campanya electoral.

26 de maig: final de la campanya electoral.

27 de maig: jornada de reflexió.

28 de maig: jornada de votació.

17 de juny: constitució de la Corporació i elecció de l’Alcalde.

Publicado en Política.